ทำบุญ…หวังผล ถามตัวคุณเองดูทำบุญวันนี้คุณหวังสิ่งใด

ทำบุญ…หวังผล

การทำบุญทำทานแล้วหวังผลตอบแทน ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่า รังเกียจแต่อย่างใด

แม้พระพุทธองค์เอง ก่อนจะมาเกิดเป็น พระพุทธเจ้าก็ทรงสร้างบารมีต่าง ๆ

เพื่อหวังจะได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้า แม้พระสงฆ์เองที่เพียรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ท่านก็มุ่งหวังพระนิพพาน ดังนั้น การทำบุญแล้วคาดหวังเป็นเรื่องปกติ

ทำบุญอย่างไรก็จะให้ผล อย่างนั้น ทำมากทำน้อยทำไปเถอะเพราะว่า

บุญเป็นเงาเฝ้าตามติด บุญเป็นมิตรในทุกที่

คอยช่วยเหลือเอื้ออารี ห่างราคีปลอดโภยภัย

บุญพิทักษ์ บุญรักษา บุญนำพาพบสุกใส

แม้ชีพลับดับล่วงไป บุญส่งให้วิวัฒน์สวัสดี

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำบุญเราทุกคนควรมีสำนึกไว้ในใจว่า อานิสงส์ แห่งผลบุญที่เราทำไป

มันจะย้อนกลัมมาให้เราในรูปแบบตามผลกรรมดีที่เราสร้างมา ทำดีย่อมใด้ดี คนทุกคนย่อมมีศีล

ละเว้นปฏิบัติชั่วเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมปกปักรักษาคนดีเสมอถึงจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น

แต่เราก็ต้องละเว้นการทำชั่วให้ความเคารพเพื่อนมนุษย์ อย่างน้อยสิ่งที่เรามองไม่เหนนั้นถึง

เราไม่เชื่อแต่… เราก็ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น เชื่อว่าถ้าคนเราทำผิด

ไม่ว่าเรื่องใดเราก้ต้องเกิดความไม่สบายใจ เหมือนเป็นบาปในใจ การทำบุญก็เช่นกัน

อย่าไปคิดว่าทำเยอะได้เยอะ ถวายเงินไปเป็นสิบยี่สิบล้าน ไม่เหนรวยขึ้น ไม่เหนได้กลับมาเยอะเสียที

ความเชื่อนี้ เป็นความเชื่อที่ผิด ถึงได้บอกว่าอย่าทำบุญเพื่อหวังรวย เพราะผลบุญอาจจะส่งผลให้เรา

ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาในแบบที่เราไม่ต้องการก็ได้ ขึ้นอยู่กับกรรมดี่ที่เราสร้างมา ในชาตินี้หรือชาติก่อน

การทำบุญจงทำเพื่อความสบายใจ มีน้อยทำน้อย มีมากก้ทำตามกำลังที่พอมี ทำแล้วจิตใจไม่เป็นทุกข์

ทำไปเเล้วผู้อื่นมีความสุข ทำบุญไม่จำเป็นต้องทำที่วัด เราสามารถทำบุญโดยการบริจากให้คนอื่นที่

ด้อยโอกาศ หรื่อเดือดร้อนกว่าเราก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว อย่าไปหวังว่าชาติก่อน หรือชาติหน้า

บุญที่เราทำในวันนี้เราจะได้สิ่งใดกลับมา เพราะว่าเราไม่มีทางหยั่งรู้ได้ แต่ให้คิดว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้เราทำไปเเล้ว

ได้ความสบายใจกลับมา หรือไม่ คนที่ได้รับสิ่งที่เรามอบให้ชีวิตเขาเป็นอย่างไร ทำแล้สเราสบายใจไหม

สิ่งนี้แหละคือผลบุญที่เเท้จริง

ขอบคุณที่มา : ธรรมมะรักษา