ใส่ใจคนอยู่ข้างๆกาย ก่อนที่จะไม่เหลือใครอยู่ข้างๆเรา

กินอะไรหรือยัง และบางคนเวลาทะเล า ะ กัน

เลือกที่จะพิมพ์มากกว่ามานั่งจับมือคุยกัน

บางคนมีความสุข มีรอยยิ้ม มีเสียง หัวเราะ

สนุกสนานเมื่อได้ ก้มลงมองมือถือ มองจอ

สี่เหลี่ยมๆ มากกว่ามองหน้าคนข้างๆมือถือ

ไ อ แ พ ต ไ อ โ ฟ น แบตหมดแค่ชาร์จก็

กลับมาใช้ได้ตามเดิมแต่คนข้างๆ เมื่อเขา

หมดความอดทน หรือ หมดเวลาของเขาหรือ

เขาต้องจากเราไปแสนไกล…มันไม่สามารถนำ

กลับมาชาร์จแล้วให้มันเต็มเหมือนเดิมได้หรอก

จงใส่ใจกับคนที่อยู่กับเรามากกว่าคนในโลกออนไลน์

เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไรเขาจะต้องจากเราไป..ความรัก

ไม่ใช่เรื่องของใครต้องดูแลใครแต่มันเป็นเรื่องของ

การเอาใจใส่ซึ่งกันและกันการที่เรามีคนรัก เป็นเพียง

แค่จุดเริ่มต้นของความรักเท่านั้นส่วนความรักจะยืนย าว

แค่ไหน ขึ้นอยู่กับการใส่ใจ ห่วงใย ดูแลกันให้ความ

สำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนเวลาจะพ ร า กไปใส่ใจ

คนที่อยู่ข้างๆ กาย ก่อนที่จะไม่มีใครอยู่ข้างๆ เรา

 

ขอบคุณที่มา s m i l e r o y y i m