10 เหตุผลที่ว่า “ชีวิตคุณมีค่าเกินกว่าจะวิ่งตามความรักจากคนอื่น”

อย่ าฝืนอะไรก็ตามที่จะต้องเกิดขึ้นอย่ าพย าย ามเพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณ

อย่ าไปหาคนที่เห็นค่าคุณ แค่เวลาที่เขาต้องการ อย่ าเสียสละความสุขของคุณ

เพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขเริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเอง มีความสุขตัดคน

บางคนออกไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำเพื่อตัวเอง เรียนรู้ว่าถ้าคุณ

แคร์มากไป คุณจะลง เอยที่ผิดหวังดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพราะสุดท้ายไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น

คุณจะเหลือแค่ตัวคุณเอง บอกคนที่คุณ หายไปจากชีวิตเขาว่าไม่ใช่เพราะคุณไม่แคร์

แต่เพราะเขาไม่เห็นค่าคุณมากพอลืมทุกอย่ างที่ทำให้คุณอ่อนแอ และอยู่กั บสิ่งที่ทำให้

คุณเข้มแข็งคุณมีค่าเกินกว่า จะขอร้องให้ใครมารักคุณคนที่ไม่รักคุณเขาไม่มีค่าพอให้

คุ ณไปวิ่งตาม

1. คุณอาจไม่ใช่สำหรับบางคน เหมือน

ที่บางคนไม่ใช่สำหรับคุณ ยอมรับความจริง

2. โลกนี้ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว

ยังมีคนอี กมากมายที่ต้องการคุณ ให้โอกาสตัวเอง

3.ยิ่งคุณดื้อดึง และเหนี่ยวรั้งเขาไว้

คุณยิ่ งดูไร้ค่าในสายตาเขา ปล่อยเขาไป

4. คุณต้องรักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัส

ต้องใ ช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้มแข็ง

5. คุณต้องรักตัวเอง และเลือกสิ่งที่ดีที่

สุดเพื่อตัวเอง ลืมคนที่ไม่รักคุณ

6. คุณมีค่าเกินกว่า ที่จะขอร้องให้ใค

ร รักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

7. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนมีเหตุผลโชคชะ

ตากำหนดไว้แล้ว ว่าเขาไม่ใช่

เพราะคนที่ใช่ยังเดินทางมาไม่ถึง

8. ดูแลตัวเองให้ดูดี และมีค่า ที่สุด

เพราะจากนี้คุณจะเป็นผู้เลือก ไม่ใช่ผู้ถูกเลือก

9. การที่คนคนเดียวปฏิเสธคุณ ไม่ได้ หมายถึง

คุณไม่ดีพอ พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณดีพอ

10 สิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่ข้างหน้า คุณ

ต้องเชื่อและรอคอยสิ่งนั้น รอคอยสิ่งที่คุณคู่ควร เราไม่ได้มีค่าเพราะใครมารัก

แต่เรามีค่ายิ่งนัก ถ้าเรารักตัวเอง

 

ที่มา : สุดใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น