5 เทคนิคจัดตารางชีวิต “การทำงาน กับ ชีวิตส่วนตัว”

1.ยอมรับและรักในงานที่ทำ 

การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมรับผิดชอบแบบเต็มใจ การได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบอย่างมีขอบเขต จะช่วยให้

ทำงานได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น ลดสภาวะความเครียดได้อีกรูปแบบหนึ่ง

2.ให้ความสำคัญกับการพักผ่อน

รู้จักปิดสวิตช์ร่างกายจากการทำงาน นอนหลับพักผ่อนวันละ 6-8 ชั่วโมง

ทานอาหารให้ตรงเวลา ครบ 5 หมู่และแบ่งเวลาสำหรับออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

เมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจก็จะดีตามมา ส่งผลสู่ชีวิตที่สมดุล

3.จัดลำดับตารางการทำงานในแต่ละวัน

การวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้คุณทำงานลุล่วงได้ในเวลาที่เหมาะสม

และได้ผลของงานที่ดี เรียงลำดับความสำคัญให้ได้ว่าสิ่งไหนควรทำก่อน

สิ่งไหนควรทำหลัง

4.ตัดสิ่งไม่สำคัญออกไปบ้าง

ลองกำหนดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างชัดเจน เช่น เล่นเฟซบุ๊ก ไอจี ทวิตเตอร์

ยูทูปให้ลดลง ตัดการพูดคุยเล่น การดูละครในเวลางานให้ลดลง

โฟกัสกับการทำงานให้มากขึ้น

5.แบ่งเวลาส่วนตัว เวลากับครอบครัว และเพื่อนฝูง

การแบ่งเวลาสำหรับตนเอง เพื่องานอดิเรกที่ชอบหรือสนใจ รวมถึงเวลาที่ใช้ทำกิจกรรม

ร่วมกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว จะช่วยให้จิตใจผ่อนคลายจากความเครียด

และสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

ของคุณที่มา :thaihealth.or.th