เรื่องราวของ เศรษฐีตก อั บ ไร้ญาติขาดมิตร “รวยเเล้วอย่าลืมตน”

เศรษฐีตก อั บ รวยแล้วทะนงตน ไม่เอาพี่เอาน้อง (เรื่องนี้สอนใจได้ดีมาก คนอ่านได้กำไรชีวิต)

ประสบการณ์จากเศรษฐีต ก อั บ รวยแล้วอย่ าทะนงตน ยิ่งบินสูงมาก ยิ่งร่วงลงมาเ จ็ บมีอดีต

เศรษฐีท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า..เมื่อก่อนผมมีที่ดินอยู่ในแทบทุกเขตของ ก รุ ง เ ท พ และตาม

หั ว เมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ รวมๆ แล้ว ประมาณ 500 ไร่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ผมพกเงินในกระเป๋า

ไว้เที่ยวครั้งละเป็นแสน ทำมาค้าขายได้เงินดีจริงๆลูกๆ ผมส่งเรียนเมืองนอกหมด ไม่ต้องทำ

งานให้เรียนอย่ างเดียวเ มี ย ผมชอบเ ล่ น หุ้ น ราคาหุ้นก็ขึ้นเอาๆ เราก็ได้กำไรมามากมาย

เรามีเงินสดหลายร้อยล้านอยู่มาวันหนึ่งมีญาติผมคนหนึ่งเดือดร้อนมายืมเงินผม ผม ด่ าเขา

ซะเสียๆ หายๆ(ด้วยความที่คิดว่าตนเองมีเงินมาก จะพูดอะไรกับใครยังไงก็ได้)แต่ก็ให้เงิน

ไปนะแสนนึงแล้วบอกเขาว่าไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกนะ เงินที่ให้คิดว่า “ให้ทาน”เขารับเงิน

พร้อมน้ำตา (ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะรู้สึกยังไง)เมื่อผมคิดการใหญ่ตั้งโรงงานอะไหล่

ที่อยุธย า ปีนั้นเกิดวิ ก ฤ ตน้ำท่วมหนักน้ำพัดพาทุกอย่ างไปจากชีวิตผมจริงๆรถผม 19 คัน

บ้านอีก 5 หลัง ที่ดินทั้งหมดและเงินสดที่เคยมี แฟนผมเล่นหุ้นเจ๊ งไปสี่ร้อยกว่าล้านลูกๆ

ทำธุรกิจก็หมดตัวข าดทุนย่อยยับ ภายใน 2 ปี สิ่งที่มีมันหายไป เหลือไว้เพียงหนี้สิน 200

กว่าล้านปัจจุบันผม คือ บุค ค ล ล้ ม ละ ล า ย เช่าห้องแถวพออยู่ได้ ขายก๋วยเตี๋ยว ป ร ะ ทั ง

ชี วิ ตไปวันๆเมียผมก็ไม่มีกระ จิ ตกร ะใ จทำอะไร ลูกๆ ผมก็ต่างแยก ย้ ายกันไปเอา ตั ว

ร อ ด ตามเส้นทางชีวิตของตัวเองผมไม่เคยได้เห็นหน้าลูกๆ อีกเลยตอนนี้ผมอายุ 76

ผมต้องยกหม้อก๋วยเตี๋ยว ล้างจานแต่ทุกวันนี้ผมปลงได้แล้วนะ… ผมมาลำบ ากตอนแก่

แต่ก็เริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นเงินค่าเช่าห้องนี้ผมไปยืมกับคนที่ผมเคยด่าเขาแล้วให้เขาไป

แสนนึงลูกเขายื่นเงินให้ผมแสนห้าแล้วบอกผมว่า…“พ่อผมบากหน้าไปยืมเงินคุณลุง

เพราะตอนนั้นผมเข้าโรงพย าบาลผ่ าตัดเพื่อให้รอ ดพ่อนั่งร้องไห้ คุณลุงด่าแล้วโยนเงิน

ให้เหมือนหมา ลุงบอกว่าจะตีพ่อพ่อก็ยอมเพราะชีวิตลูกมีค่ามากกว่าสิ่งใด ต่อให้ทำอย่ าง

ไรพ่อก็ยอม ถ้ามีเงินจะให้หามาคืนคุณลุงแสนนี้ผมคืน ห้าหมื่นคือ ด อ กเบี้ย ไม่มีหนี้บุญ

คุณกันแต่ถ้าคุณลุงลำบากคุณลุงมายืมกับผมๆ จะให้กู้ ผมจะไม่ด่ าคุณลุงเหมือนที่คุณลุง

ด่าพ่อผมจริงๆ ถ้าไม่มีเงินคุณลุงผมคงไม่รอ ด เพราะเงินแสนที่คุณลุงโยนให้พ่อผมนี่แหละ

ที่ต่อชีวิ ตให้ผมผมทำตามที่พ่อบอกแล้ว ให้ตอบแทนหนี้ก้อนนี้ให้คุณลุง ส่วนลูกคุณลุงผม

ไม่รู้ ก ร ร ม ของใครของมัน”ผมเดินร้องไห้มาถึงบ้านเอาเงินมาจ่ายค่าเช่าห้องแถว และลง

ทุนร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่มมีเงินเก็บไว้ 30,000 บาท และผมเข้าใจความรู้สึกของคำว่า ก ร ร ม

นั้นตามสนอ งหลานไม่ได้ด่ าผม แต่หลานพูดความจริง เพียงแต่ผมรับความจริงไม่ได้แต่

ตอนนี้ผมมีความสุขดีนะ พระ แม่ชี ขอทาน มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านผมผมไม่คิดเงิน ตอนผม

มีเยอะๆ ผมเบื่อคนบอกบุ ญ ผมไม่เคยทำบุ ญ ผมกิน ผมเที่ยว ผมมีผู้ห ญิ งตอนนี้ผมหมด

ตัวมีหนี้สิน สิ้นเพื่อน ไ ร้ ลู ก ผมถึงได้ฟังธรรมะ เข้าวัดเป็น รู้จักทานตอนนี้ผมห่วงแค่เมียผม

ผมภาวนาให้เมียไปก่อนผม เพราะไม่อย ากเห็นเมียลำบ ากไม่ต้องถามว่าผมเป็นใคร

ร้านอยู่แถวไหนเพราะจะไม่บอก เก็บเรื่องราวมาให้อ่ านไว้เป็นข้อคิดเตือนใจคนอ่านจบ

ได้กำไร คนขิ้เกียจอ่านก็คงพลาดโอกาสไม่มีคำว่าย ากจนสำหรับคนขยัน ไม่มีการปลง

ตกถ้าไม่เคยสูงสุดแล้วมาต่ำสุด“เรื่องนี้สอนใจได้ดีเหลือเกิน ถือว่าเป็นการสอนใจ”

สำหรับใครหลายๆ คนที่ทะนงตน และลืมตัว ใช้เพื่อเตือนใจตัวเองนะครับ

 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล horoscopedaily99