6 เหตุผล ที่สาวๆไม่กล้าเป็นผู้เลือก “การเป็นผู้เลือกทำให้เรามีค่า”

เหตุที่ คนไม่กล้าเป็นผู้เลือก นั่นเพราะ

1. อ ย า ก ได้ความรักจากผู้อื่น

คิดว่าเมื่อเลือกตามเขา เขาคงรักเราคงชอบเราจึงเลือก ตามเขาโดยไม่ได้คิดอะไร

2. มีประส บการณ์ชีวิตน้อย

ไม่ค่อยเข้าใจโลก ไม่ค่อยได้เห็นโลกกว้าง ข้อมูลน้อย

3. มีคนช่วยเหลือมากเกินไป เลยเลือกไม่เป็น

เช่นเด็กที่พ่อแม่รัก และตามใจมากพ่อแม่ช่วยเลือกตัดสินใจ ให้ตั้งแต่เด็กๆเมื่อโตขึ้นเลยตัดสินใจไม่เป็น

4. เลือกตามผู้อื่น เพราะไม่ค่อยมั่นใจ ตัวเองนัก

จึงคิดว่าปลอดภั ยเมื่อจะเลือกตามคนอื่น บางคนเลือกตามคำโ ฆ ษ ณ า ชวนเชื่อต่างๆ โดยไม่คิดเอง

ก็มีแม้แต่จะกินอ าห ารก็เลือกสั่ งตามๆ กันใช่มั้ยล่ะ

5. ชินกับของเดิม

ชินแล้ว ไม่ อ ย า ก เปลี่ยนแปลง เคยเป็นอยู่อ ย่ า ง ไรก็ อ ย่ า ง นั้น

6. กลัวความผิ ดพล าด

กลัวถูกหาว่าเป็นคนโ ง่ กลัวเลือกผิดจึงคิดมาก และกังวลและตอนนี้เรารู้แล้วว่า การเป็นผู้เลือกทำให้เรามี

ค่าจงเลือกที่จ ะช่วยตัวเองให้มาก เลือกที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อย ไม่อดทนกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่ฝึนทำในสิ่งที่ไม่

อ ย า ก ทำเมื่อจะทำอะไร หรือไม่ทำอะไร ก็ให้คิดว่าฉันเลือก ที่จะทำหรือไม่ อ ย า ก ทำก็พอเมื่อสิ่งนั้น

เป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถแก้ไขได้ แล้วจำเป็นต้องอยู่ต่อไปจริงๆ ก็ให้คิดว่า “ฉันเลือกอยู่กับสิ่งนี้ จะรับผิด

ชอบและทำให้ดีที่สุด” เมื่อมีโอกาสเลือกใหม่ ก็จะเลือกใหม่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้ว ให้ทำหน้าที่ให้ดีรับผิด

ชอบต่อผลของการ เลือกด้วย หากได้ผลไม่ดีไม่ถูกใจซ้ำๆ ก็มีสิทธิ์เลือกใหม่ได้ไม่มีคำว่าอดทน อยู่ฝื นทำ

หรือถูก บั ง คั บ ให้ทำเพราะเมื่อไม่มีทางเลือกอีกต่อไป จะมีแต่คำว่าเลือกทำเลือกอยู่ทั้งนั้นทั้งที่พอใจ

และไม่พอใจ (แต่ก็ใช้คำว่า เลือกอยู่ เลือกทำแล้วพร้อมรับผิดชอบ และรอคอยโอกาสที่จะเลือกใหม่ต่อไป)

จะไม่มีวันเสียกำลังใจเลย จะเกิดความภูมิใจในทุกโอกาสแม้ในย า ม วิ ก ฤ ติ

ขอบคุณที่มา k h a o n a r o o