10 วิธีแก้อาการจิตตก และวิตกกังวล เพิ่มความมั่นใจให้คุณเอง

1.ลงมือทำ

หลายครั้งหลายคราที่เรามักจะตีตนไปก่อนไข้คิดเยอะคิดละเอียดเกินไปเพราะก ลั ว

ว่าจะทำได้ไม่ดีทำผิดพลาดแต่พอลงมือทำไปแล้วกลับพบว่ามันง่ายกว่าที่คิดไว้และอาจ

แปลกใจเสียด้วยซ้ำไปว่านี่เราทำได้ขนาดนี้เลยหรออย่ างเช่นบางคนไม่เคยวาดรูปเลยแล้ว

มาหัดวาดดูพบว่าตัวเองวาดรูปสวยมากค้นพบพรสวรรค์ของตัวเองทำให้เกิดความ

ภาคภูมิใจเปลี่ยนอาชีพมาเป็นจิตกรเลยก็มีให้เราท้าท้ายตัวเองและผลิตผลงานใหม่ออกมา

เสมอทำเยอะๆแล้วจะวิตกกังวลน้อยลงคิดมากย ากนาน..

2.ลำดับความคิด

ให้คิดอย่ างเป็นระบบลำดับก่อนหลังพักเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือไม่จำเป็นไว้ก่อนและ

ให้ระมัดระวังการทำอะไรหลายอย่ างในเวลาเดียวกันขอแนะนำให้ใช้การเขียนจะช่วย

จัดลำดับการคิดได้ลองใช้ทวิตเตอร์หรือเฟสบุ๊คของคุณในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด

ออกมาอย่ างงดงามสละสลวยดูหรือลองเขียนลำดับการทำงานของโปรแกรมลำดับขั้นตอน

การทำงานเป็นข้อๆอย่ างเขียนชาร์ตเขียนMindMaps

3.ความสมบูรณ์แบบ

งานศิลปะนั้นต้องมีความบกพร่องถึงจะยูนิกแตกต่างและมีชิ้นเดียวในโลก

เหมือนกันกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลายหลายทั้งรูปร่างหน้าตาทัศนคติความเชื่อและ

แนวทางในการดำเนินชีวิตบางคนอยู่แบบสมถะแล้วมีความสุขดีบางคนต้องการมีชีวิตที่

หรูหราร่ำรวยมีเกียรติมีชื่อเสียงแต่นำมาซึ่งความทุกข์หากพิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งที่เราวิตก

อย ากจะมีอย ากจะเป็นนั้นหลายต่อหลายเรื่องเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นหรือเกินจากฐานะ

ของเราจะไขว้คว้าไว้ได้ณตอนนี้ซึ่งควรจะตัดความต้องการส่วนเกินนั้นออกไปเสียบ้างให้

สร้างเหตุปัจจัยเกื้อหนุนเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราได้แต่รดน้ำพรวนดินถึงเวลาก็ออกผลเอง

แล้วแต่วาสนาใครที่ทำกันมาเป็นความวิตกกังวลที่เกิดจากเราคาดหวังกับตัวเองสูงเกินไปหรือเป็นคนประเภท

Perfectionistรักความสมบูรณ์แบบมีความเป็นเผด็จการเล็กๆเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ไห้ปล่อย

วางเราทำได้แต่เหตุส่วนผลนั้นบังคับไม่ได้คุณต้องเชื่อมั่นเท่านั้น

4.ความไม่ประมาท

มีความพอใจถึงจะมีความอดทนให้เราอยู่กับปัจจุบันและต้องมีความพึงพอใจมี

ความรักในสิ่งที่ทำและมั่นใจในผลของสิ่งที่เราลงมือทำอยู่ไม่ห่วงหน้าพะวงหลังแยกให้ออก

ระหว่างความไม่ประมาทกับวิตกจริตความวิตกกังวลนั้นจะเป็นความตื่นก ลั วอย่ างไร้เหตุผล

มากกว่าจะเป็นความตั้งใจมั่นอยู่บนความไม่ประมาท

5.คิดดีทำดี

เคยได้ยินใช่ไหมครับสุภาษิตที่ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หากเรื่องที่เราทำ

เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกแล้วก็ไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลหรือหวั่น ก ลั วให้ประกอบอาชีพสุจริตคิดพูด

และทำในสิ่งที่ดีและขอแนะนำว่าอย่ าคิดทำ ร้ า ย ใครเพราะคนที่จะไปทำ ร้ า ย คนอื่นก็ก ลั ว ว่า

คนอื่นจะมาทำ ร้ า ย ตัวเองด้วยต้องใช้ความรักในการเยียวย าปัญหาให้อภัยกันแล้วจะนอน

หลับสบายขึ้น

6.รู้จักความกังวล

ให้เราสังเกตตัวเองรู้ว่าเวลาตัวเองไม่มีความกังวลปลอดโปร่งโล่งใจเป็นอย่ างไรรู้ว่า

เวลาเกิดความวิตกกังวลมีอาการเป็นอย่ างไรลิสต์ดูว่าเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้เรากังวล

แล้วอะไรทำให้หายกังวลแล้วจึงจะรู้ว่าจะจัดการกับมันได้อย่ างไรอาจมาได้ทั้งจากปัจจัย

ภายนอกกายและภายในจิตใจเช่นเวลามีความกังวลความคิดฟุ้งซ่านแฝงด้วยความ ก ลั ว

ลึกๆทำอะไรเร่งรีบมีความเร่งเร้าอยู่ภายในจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นานต่างจากเวลาที่

เราไม่กังวลที่สมองปลอดโปร่งรู้สึกปลอดภัยจิตรวมตั้งมั่นมองเห็นตัวเองชัดเจน

7.ความเห็นถูก

ความเห็นถูกนั้นคือรู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่ างไรให้ถูกต้องถูกทำลองครองธรรมถ้าเรามี

ความเห็นถูกแม้เราตกอยู่ท่ามกลางปัญหาก็ไม่ได้ทุกข์ใจไปตามด้วยเรื่องใดก็ตามที่เป็น

ปัญหาแต่หากเรารู้ว่าจะแก้อย่ างไรแล้วก็กลายเป็นธรรมดาไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประสบ

พบเจอบ่อยเราก็จะไม่คิดมากกับมันและการจะมีความเห็นถูกได้นั้นก็ต้องหมั่นฝึกฝน

แสวงหาความรู้อบรมบ่มเพาะพัฒนาสติปัญญาของตนเองการฟังธรรมการสนทนาธรรม

การถกเถียงถอบตอบปัญหาจะช่วยขจัดความเห็นผิดถอดถอนความคิดความเชื่อที่ผิดได้ทำ

ให้ท่านมองโลกชัดเจนขึ้น

8.แผนการดำเนินชีวิต

สาเหตุหนึ่งของความวิตกกังวลคือความไม่มั่นคงในชีวิตเช่นร า ยได้ไม่พอเลี้ยงชีพมี

หนี้สินมากไม่มีอิสระทางการเงินซึ่งในระยะย าวเราต้องวางแผนชีวิตบริหารเวลาบริหารชีวิต

มีเป้าหมายและมีวินัยจะช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและอนาคตของเรา

ได้การที่เราไม่มีความพร้อมไม่มีวินัยทางการเงินและเวลาก็ทำให้ชีวิตแต่ละวันของเรา

ยุ่งย ากทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นได้เวลางานคือเวลางานเต็มที่กับงานเวลาเล่นก็เล่นให้

เต็มที

9.ขจัดราคะ

ความวิตกกังวลอีกชนิดหนึ่งเกิดจากความวิตกในกามเช่นห่วงกินห่วงเที่ยวอย าก

มีอ ย ากเป็นใจท่องออกไปหาความสุขนอกบ้านออกนอกกายนอกใจอย ากไปเที่ยวไปเล่น

รับประทานจุกจิกมีความต้องการทางเพศอย ากฟังอะไรเพราะๆอย ากดูอะไรสวยๆงามๆ

ให้เราจึงควรพึงตระหนักว่ากามในโลกนี้มีมากมายเท่าผืนฟ้าเท่ามหาสมุทรและความ

กระหายในกามนั้นไม่มีที่สิ้นสุดกามราคะเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองแต่ถ้าวันไหนที่ใจเรา

ปลอดจากราคะแล้วใจของเราจะแจ่มใสเบิกบาน

10.ความก ลั ว

ความวิตกกังวลเป็นอาการของจิตเหมือนคลื่นน้ำที่อลเวงอยู่ด้านบนโดยที่มีสิ่งที่

รบกวนอยู่เบื้องล่างใต้น้ำคอยทำให้เกิดคลื่นอยู่หรือเหมือนกับน้ำในกาที่มีฟองเดือดปุดๆ

ขึ้นมาโดยมีไฟที่ร้อนฉ่ารนอยู่ด้านล่างการขาดความเชื่อมั่นความก ลั วความโกรธและขาด

ศรัทธาคือสาเหตุของความวิตกกังวลเช่นก ลั วความล้มเหลวเราต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาใน

ชีวิตในสิ่งที่ทำและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ขอบคุณที่มา : By Machinity