พรจากพ่อแม่ไม่มีดีแค่ถูกหวย “พ่อแม่คือพระในบ้านของลูก”

พ่อแม่คือพระในบ้านของลูก หลายครั้งต่อหลายครั้ง ที่เรามักจะได้ยินคำบอกเล่าจากพ่อแก่แม่เฒ่าว่า

ไม่มีพรใดหรอกที่จะดีไปกว่าการได้รับพรจากพ่อแม่ พรจากปากพ่อแม่ ที่ประประเสริฐคือพรที่กล่าวออก

จากปากบิดามารดาฉะนั้นหากอย ากทำบุญ อย ากได้บุญ อย ากขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้อง

ไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณ

พรของท่านย่อมศักดิ์สิทธิ์ กว่าพรใด

หากคุณกำลังมองหา เครื่องรางของขลัง เพื่อช่วยป้องกันสิ่งร้ าย อันตร ายอุปสรรคต่าง ๆ เชื่อหรือไม่เพีຍง

พรจากพ่อแม่ ก็สามารถช่วยคุณให้รอดพ้นจากภยันอัน ตร ายทั้งปวงได้พรจากพ่อแม่ ประเสริฐยิ่งนัก

ผู้ที่บูชาพ่อแม่จะเกิดโชคลาภ ปาฏิຫาริย์อยู่เสมอ มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เมตตาสอนไว้ว่า

การที่จะทำให้ตนเองนั้น มีความสุข

ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี

ถือเป็นเคล็ดวิชาที่ทำให้ตนเอง ดวงดีและเกิดปาฏิ หาริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆสิ่งแรกที่จะต้องทำ

ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ตาม ให้สร้างบุญกับพระในบ้าน เสีย ก่อน ก็คือพ่อแม่

ผู้ให้กำเนิดเรามา เพราะคนที่จะเจริญได้นั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญู นอกจากกตัญญูแล้วต้องมีกตเวที

คือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง

สำหรับคนที่ชีวิตมีปัญหามาก ๆ คนเหล่านั้นมักเป็นผู้ละเลยไม่ดู แลพ่อแม่เท่าที่ควร เป็นคนที่ดีกับคนอื่น

ให้กับคนอื่นได้ หมด แต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่านถึงแม้ท่านอาจจะ

เป็นคนที่มี กร รม เลี้ยงดูเรามาอย่างไม่ดีเพีຍงใด สิ่งที่คนเป็นลูกต้องทำคือให้อ โหสิกร รมกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่อง

ที่เป็นเช่นนั้น

เพราะเวรกร รม ที่ผูกพันกันมา เมื่อมาชาตินี้ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเราให้ชีวิตกับเรา ท่านจึงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่

หาสิ่งใดมาเปรียบปาน ผลบุญทีเราดูแลตอบแทนพนะคุณท่านจะส่งผลกับ ชีวิต และถ้าอย ากดวงดี

ให้ตอบแทนผู้มีพระคุณ 2 ท่านนี้ อย่ างเต็มกำลัง อย่ างเต็มใจพรใดก็ตามในโลกนี้ ไม่ศักดิ์สิทธิ์

และให้ผลเร็วเท่ากับพรที่มาจากปากและ หัวใจของพ่อแม่ สำหรับคนที่ติด ขัดอะไรมาก ๆ ให้ล้างเท้าพ่อแม่

และขออโหสิกร รมท่านเสียก่อน ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไป สำหรับผู้ที่พ่อแม่เสีຍชีวิตไปแล้ว ให้หมั่นทำบุญอุทิศบุญ

ไปให้ท่านอย่ าได้ขาดขอให้เชื่อว่าท่านดูแลเราอยู่ตลอดด้วยความ ห่วงใย

 

แหล่งที่มาจาก : feed-khao.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น