อยู่ให้เป็น และไม่จำเป็น”ต้องเอาชนะทุกเรื่องเสมอไป” (ข้อคิดดีมากๆ)

คนเราเกิดมาควรรู้จัก “ยอมแพ้” คนอื่นบ้าง จะได้ไม่สร้างความ “ผยองจองหอง”

สร้าง “อัตตา” สะสม “ทิฐิมานะ” ให้ตน “คนชนะ” ที่แท้…คือคนที่ยอมแพ้ให้เป็น

เพราะนั่นคือการเอาชนะ “กิเลส” ของตน ชนะ “โลภะ โทสะ โมหะ” ทั้งหลายของใจ

เช่นนี้แล้วจะถือว่าตนเป็น “ผู้แพ้” ได้อย่างไร? ที่แท้แล้ว…เราคือ “ผู้ชนะ” ที่แท้จริง

มีเรื่องเล่าอยู่ว่า.. แม่ทั พคนหนึ่งเล่นหมากล้อมเก่งมากไม่มีใครสามารถเอาชนะได้

วันหนึ่ง.. แม่ทั พออกรบผ่านหมู่บ้ านแห่งหนึ่งเห็นบ้ านเล็กๆ หลังหนึ่ง

มีป้ ายติดอยู่หน้าบ้ านว่า.. เล่นหมากล้อมอันดับ 1 ของประเทศ (แม่ทั พไม่เชื่อจึงเข้าไปหาเจ้าของบ้ านและเล่นด้วย)

ปรากฎว่า…เจ้าของบ้ านแ พ้ 3 กระด านรวด.!! แม่ทั พหัวเราะ พร้อมพูดจาถากถางว่า..

“555 แกเอาป้ ายลงได้แล้ว”

แล้วแม่ทั พก็ไปออก ร บด้วยความมั่นใจหลังจากแม่ทั พ ร บ ชนะกลับมา

ผ่านมาที่บ้ างหลังเดิมก็ยังเห็นป้ าย แขวนอยู่ที่หน้าบ้านแม่ทั พจึงเข้าไปหาเจ้าของบ้ านแล้วถามว่า…

ทำไมยังกล้าเอาป้ ายขึ้นอีก (แม่ทั พรู้สึกไม่พอใจอย่ างมาก จึงขอท้าดวลอีกครั้ง)

ปรากฎว่า…ครั้งนี้ แม่ทั พแ พ้ทั้ง 3 กระดาน..!! แม่ทั พประหล าด ใจมาก ถามเจ้าของบ้ านว่า…

เพราะอะไรครั้งนี้ เจ้าของบ้ านถึงได้เก่งนัก เจ้าของบ้ านตอบว่า..

“ครั้งก่อน ท่านมีภารกิจออกรบ ข้ าน้อยไม่อย ากทำให้ท่านเสี ย กำลังใจในการ ร บ หากครั้งก่อนท่านแ พ้ข้า ท่านอาจข าด

ความมั่นใจ จนทำให้แ พ้ศึก และบ้ านเมืองโดนยึด ท่านหมดขวัญกำลังใจไม่ได้”

แต่ครั้งนี้ ท่านชนะกลับมาข้ าน้อยก็ไม่ต้องออมมือแล้ว

คนเก่งไม่ใช่ คนที่ชนะในทุกครั้งเสมอไปคนที่เก่งจริงคือคนที่รู้ว่า.. ชนะได้แต่รู้ว่าจำเป็น

ต้องยอมอ่อนข้อตอนไหนมีใจกว้างขวางพอที่จะหลีกทางให้.. เก่งไม่จำเป็น ต้องอวด อวดเก่งทุกครั้ง

ใช่ว่าจะส่งผลดี เสมอไป ต่อหน้าคนใจแคบ คุณต้องใจกว้างถ้าทำใจ กว้างไม่ได้ ก็ต้องแกล้ งโ ง่..

แม้ว่าเราจะมีความเป็นคนฉลาดก็ตาม แต่ในบางครั้ง ก็จำต้องทำเป็นแกล้ ง “โ ง่” เพื่อให้การอยู่ร่วมกันกับคนอื่น

เป็นไปอย่างกลมกลืนปร าศจากปัญหา คนที่ทำได้ดังกล่าวนี้

จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้ดีกว่าบางคนที่ “อวดฉลาด” อยู่ตลอดเวลา ใครจะพูดเรื่องอะไร หรือมีความคิดเห็นอย่างไร

เขามักจะอวดฉลาด รู้ดีกว่าและถูกต้องกว่าคนอื่นอยู่เสมอ จึงกลายเป็นปัญหา ที่ทำให้เกิ ดความหมั่ นไ ส้ ไม่ชอบขิ้หน้ากันได้ง่าย

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น