“อย่ ามากอดฉันใน..วันที่สายเกินไป” “อย่ าขอโทษ..ในวันที่ฉันไม่รู้สึกอะไรเเล้ว”

สะกดคำว่า “สายเกินไป” เป็นไหมคนบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับความเจ็ บป วด

โดยที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้คนเหล่านั้นมักจะโทษฟ้าดินโทษโชคชะตา

ที่ทำให้เขาต้องทนทุกข์ท ร ม า นแต่กลับไม่เคยโทษการกระทำของตัวเองเลยหาก

วันนี้เราเป็นฝ่ายทำเ ล ว ทำไม่ดีกับใครจงรีบขอโทษ และกลับตัวเสีย ทำดีกับเขา

ให้มากๆหากวันนี้ทำให้ใครเสียน้ำตาจงกล้าที่จะขอโทษ และยอมรับในความผิดนั้น

เสียจงลุกขึ้น แล้วบอกกับเขาว่า จะไม่ทำให้ร้องไห้อีกหากวันนี้ทำให้ใครผิดหวังในตัว

เราจงลบความคิดไม่เอาไหนออกจากชีวิตเสียอย่ าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่า

ประโยชน์โดยที่เราไม่เร่งแก้ไข หรือปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพราะเวลาที่เราอย ากก

ลับไปแก้ไข อาจสายเกินไปแล้ว

 

ตอนที่ฉันจาก ไปแล้วอย่ ากอดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึก

ไม่ต้องเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้เพราะ… ฉันไม่ได้ใช้แล้ว

อย่ าตอบคำถามที่ฉันเคยอย ากรู้เพราะฉันไม่ได้ยินแล้ว

อย่ าบอกว่า.. ขอโทษ เพราะฉันตื่นขึ้นมาให้อภัยเธอไม่ได้

 

บางคนใช้ชีวิต ทั้งชีวิตอยู่กับความเจ็ บป วดโดยไม่สามารถกลับไป

แก้ไขอดีตได้และมักจะโทษฟ้าดิน โทษโชคชะตาที่ทำให้เขาต้อง

ทุ กข์ทร ม านแต่ไม่เคยมองการกระทำของตนเองเลยแม้แต่น้อย

ถ้าวันนี้เราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับใครจงเอ่ยคำขอโทษ และเปลี่ยนตัวเอง

ใหม่ถ้าวันนี้ทำให้ใครเสียน้ำตา จงบอกกับเขาว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีก

ถ้าวันนี้ทำให้ใครผิดหวังจงลบความไม่เอาไหนออกจากชีวิตไปเถิดอย่ า

ปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลยเพราะ

เวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจสายไปแล้วก็ได้ตอนที่ฉันจากไป

แล้วอย่ ากอดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึกอะไรอย่ าเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้

เพราะฉันไม่ได้ต้องการแล้วอย่ าบอกว่าขอโทษ เพราะฉันตื่นขึ้นมาให้

อภัยเธอไม่ได้อย่ ารอให้สายเกินไป เพราะเวลาไม่เคยรอใครเลยสักคน

ขอบคุณ r o w w a d e e

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น