เรื่องจริงของสังค มทุกวันนี้ ชอบอวดรวย “กินหรู อยู่สบาย และสร้างภาพ”

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่ๅนจากการสำรวจพบว่า

….คนสมัยนี้ชอบใช้เงินฟุ่มเฟือย อวดรวย แม้รายได้น้อย ชอบแสดง

ถึงความอู้ฟู่โดยปิดบังความจริง วันนี้จึงนำบทความดีๆ ที่จะช่วยเตือน

สติให้กับคนที่กำลังใช้เงินแบบผิดๆ อยู่ถ้าคุณ มีเงินเดือน 15,000 บาท

เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ วันละ 8 ชม.เดินทาง ไป-กลับ 2 ชม.

เป็น 10 ชม.เท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชม. คุณจะมีค่าแรงคิดเป็น

ชม.ละ 68 บาทหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท/ชม.ถ้าคุณกิน

กาแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป2 ชม.

เพื่อกาแฟแก้วนั้นถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา

ในชีวิตไป5 ชม. เพื่ออา หารมื้อนั้นถ้าคุณซื้ อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 428 ชม.เพื่อมือถือเครื่องนั้นถ้าคุณซื้ อ

กระเป๋าแบรนด์เนมราคๅ 70,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป

1,000 ชั่ วโมงเพื่อกระเป๋าใบนั้นอายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี

หรือ 613,200 ชม.

ถ้านอนวันละ 8 ชม.เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอ นอยู่

408,800 ชม. แต่ละชม.ถูกใช้ไปแลกกับอา หาร สิ่งของ

และของฟุ่มเฟือยอื่นๆแค่เพื่อตอบสนองกิเ ล สส่วนตัว หรืออาจแค่

เพื่ออยๅกให้มีหน้ามีตาในสังค มไม่ได้บอกว่า ห้ามซื้ อ ห้ามฟุ่มเฟือย

หรือทำแบบนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนแต่ประเด็นคือ

ถ้าซื้ อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก

“คนที่รักเพิ่มขึ้นบนความพย าย ามเท่าเดิม” คิดก่อนซื้ อดีกว่ามั้ย?

คุณมีเงินมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง

ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูรถหรู ที่ต้องก้มหน้า

ก้มตาผ่อ นของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่แต่ถ้าความสามารถและรๅยได้เรายังไม่พอ

อย่ๅใช้ชีวิตเกินตัวคนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เ ดื อ ด ร้ อ นก็มี เพราะเขามีกำลังซื้ อ

แต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้นทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโต ความเชื่อมั่นในตัวเอง

ของคุณจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่ๅงไหมกล้าที่จะเดิน

สวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่ในสังค มไหม ถ้าคุณไม่กล้ๅเชื่ออะไรสักอย่ๅงคุณ

ก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยแล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ๅง

ก็คงเป็นไปแบบเดิมในแบบที่กระแสสังค มนั้นพาเราไป….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น