Home Uncategorised 20 แนวคิด บอกลาความจน “ตั้งตัวได้ภายใน 1 ปี”

20 แนวคิด บอกลาความจน “ตั้งตัวได้ภายใน 1 ปี”

7 second read
0
0

ฮโหลๆฮะเก๋าหวัดดีฮ่ะหวัดดีแฟนเพจทุ๊กกกกโคน…อ่ะฮ้าวันนี้ฮะเก๋าไม่ได้มาทักทายเฉยๆ

น้า…แต่นำความรู้ดีดีมาฝากอีกเช่นเคยกับ“20วิธีแหกคุกความจนรวยได้ใน1ปี”

#โอ้วว้าวเชื่อฮะเก๋าได้เลยว่าถ้าทุกคนนำไปใช้กับตัวเองต่อเนื่ องและพัฒนาให้ดีขึ้น

ภายใน1ปีหรือภายใน12เดือนคุณจะขจัดความจนและร่ำรวยๆเงินทองแน่นอน

#แหล่มลอยฉะนั้นแล้วอย่ าให้ความรู้เป็นเพียงตัวหนังสือต้องทำความรู้ให้เป็นจริง

ด้วยสองมือสองเท้าของคุณเองพร้อมแล้วอ่ านเลยอ่ านเสร็จก็แช ร์…วนไป

#เส้นทางรวย  #เลิกจนแน่ถ้าลงมือทำ

1.ย้ำเป้าหมายทุกวัน

จากข้อที่ผ่านมาเมื่อคุณได้ตั้งเป้าหมายแล้วสิ่งต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันคือความมุ่งมั่น

คุณจะต้องใช้พ ลังทั้งหมดของคุณทำทุกสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำเพื่อที่จะไปให้ใกล้

เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอด้วยการสำรวจตัวเองว่าวันนี้คุณทำอะไร

ไปแล้วบ้ าง?แล้วสิ่งที่ทำไปช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายหรือไม่?ถ้าสิ่งที่ทำไม่ได้ช่วยให้

คุณเข้าใกล้เป้าหมายกว่าเดิมต้องเปลี่ยนทางเดินใหม่แล้วล่ะ

2.ใช้เงินให้น้อยกว่าที่หาได้

การใช้เงินน้อยกว่าที่หามาได้คิดง่ายๆหามาได้เท่าไรก็ใช้ให้น้อยกว่านั้นซึ่งสิ่งสำคัญก็คือ

การมีวินัยในการออมเงินนั่นเองอย่ าให้ความอย ากได้อย า กมีเข้ามาครอบงำความเป็นตัวคุณ

อาจจะใช้วิธีเดินดูไปก่อนเพื่อหาราคาที่เหมาะสมและคุณภาพที่ดีกว่าเป็นต้น

3.สร้างคุณค่า

คนที่จะรวยได้ต้องสร้างคุณค่าในการทำงานให้มากกว่าคนทั่วไปถึง2-3เท่าซึ่งนี้เกิดขึ้นมา

จากการใส่ใจในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยหากคุณเห็นคุณค่าในงานชิ้นนั้น

เมื่อทำแล้วก็ต้องทำให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นอกจากนั้นพวกเขาก็ยังเลือกสร้างคุณ

ค่าในตัวเองด้วยการล งทุ นค้นหาค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลาอีกด้วย

4.ไม่ท้อแท้

ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยท้อแท้ต่ออุปสรรคดังนั้นให้นำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนและไม่มีใคร

หรอกที่ประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดมาก่อนแต่คนจะเป็นเศรษฐีส่วนใหญ่

ต้องถามตัวเองเมื่อมีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นคือเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนี้บ้ างเมื่อ

ได้คำตอบแล้วได้บทเรียนแล้วก็อย่ าทำพลาดซ้ำพร้อมมุ่งไปที่เป้าหมายต่อไปอย่ าไปสนใจอดีตเลย

5.ท้าความเสี่ ยง

คนจนที่อย ากรวยส่วนใหญ่จะกล้าทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นๆจนบ างทีดูเหมือนคนบ้ าและความกล้า

บ้ าบินนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดจากความเข้าใจอย่ างถ่องแท้คุณก็จะเข้าใจความเสี่ ยงจึงทำให้มองเห็น

ภาพที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล งทุ นต้นทุนและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าความเสี่ ยง

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็ลงมือทำเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต

6.ไม่เห็นแก่ตัว

คนจนมักมองคนรวยว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งคนที่จะเป็นเศรษฐีได้นั้นจะต้องสร้าง

เนื้ อสร้างตัวมาตั้งแต่ต้นผ่านความเหน็ดเหนื่อยย ากลำบ ากพอได้มาถึงจุดที่ตัวเองเป็นเศรษฐีแล้ว

คนๆนั้นมักจะเห็นคุณค่าในการสร้างผลประโยชน์ให้คนอื่นไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวแค่ไม่ยอมให้คนอื่น

เอาเปรียบเท่านั้นและคนรวยเหล่านั้นมักเป็นคนใจกว้างเปิดใจฟังคนอื่นเสมอและเชื่อในการคืนผล

ประโยชน์ให้กับสังค มไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อคิดแบ่ งปั นแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือทรัพย ากรอื่นๆ

ที่มีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

7.ทำธุรกิจส่วนตัว

คิดจะการทำธุรกิจส่วนตัวต้องทำให้ประสบความสำเร็จด้วยโดยต้องทำอย่ างจริงจังทำด้วยความรัก

จัดการให้จริงจังวางแผนอย่ างตั้งใจบริหารการเงินให้คล่องอย่ ามองข้ามการตลาดใส่ใจลูกค้า

อย่ าอายที่จะสร้างแบรนด์และอีกมากมายแต่ที่สำคัญคือต้องพย าย ามทำให้ประสบความสำเร็จ

เพื่อแหกคุกความจนให้ได้ส่ะที

8.ล งทุ นในอสังหาฯ

การล งทุ นอสั งห าริมทรัพย์นั้นเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้างความมั่งคั่งได้แต่กว่าจะมั่งคั่งได้นั้นก็ต้องมี

ความพย าย  ามและความอดทนสูงเช่นกันอย่ างที่รู้ๆกันว่าอสังหาฯทำให้รวยเร็วแต่ก็มีความเสี่ ยง

มากพอตัวที่จะทำให้คุณหมดตัวได้ดังนั้นก่อนล งทุ นอสังหาฯต้องวางแผนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

หาเพื่อนร่วมคิดจะได้เอาชนะความจนให้ได้

9.ล งทุ นในหุ้น

การล งทุ นในหุ้นที่ดีต้องมีปันผลเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่ควรมีก่อน

ที่จะล งทุน หุ้นนั่นก็คือความรู้และความเข้าใจในการล ง ทุ นไม่เช่นนั้นคุณอาจจะสูญเงินไปหมดตัว

โดยที่ไม่ได้คืนเลยล่ะ

10.เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

การสร้างสินค้าหรือนวัตกร รมใหม่ๆจะทำให้คุณเป็นเจ้าของกร รมสิทธิ์ในสิ่งนั้นและสามารถสร้างรายได้

จากการขาย“สิทธิ์”ในสิ่งที่คุณมีเช่นซอฟท์แวร์ผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องจักรหรือสิทธิบัตรต่างๆแต่ก็อย่ า

ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองล่ะเดี๋ยวจะโดนฟ้องหมดตัว

11.รวยด้วยอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตช่วยสร้างเม็ดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ได้แต่ต้องมีอะไรบ างอย่ างที่คิดว่าโดดเด่นเหนือ

คนอื่นแล้วเอาออกมาแช ร์ทำเป็นVIDEOUploadในYoutube

แล้วYoutubeจะจ่ายให้2$ต่อ1,000การเข้าชม(views)หรือจะสร้างตัวเองจากSocialNetwork

อย่ างอื่นก็ได้เช่นFacebookLineอินสตราแกรมเป็นต้น

12.ตอบรับทุกงาน

ทุกงานในโลกนี้ช่วยทำให้คุณพิสูจน์ตัวเองได้ถ้าหากคุณกล้าที่จะตอบรับสิ่งใหม่ๆ

ให้กับชีวิตและนั่นแหละจะตามมาด้วยผลตอบแทนอันแสนมหาศาลเลยทีเดียว

13.แบ่งเงินใช้

ใครที่ประกอบอาชีพแล้วสร้างรายได้ให้ตัวเองสม่ำเสมอแต่ดันไม่รวยสักดี

ให้ลองแบ่งเก็บแบ่งใช้ดูดีกว่าไหมยกตัวอย่ างเช่นหาเงินได้วันละ500บ าท

หักเงินไว้เก็บ300บ าทอีก200บ าทเอาไปใช้กินข้าวเดินทางไปทำงาน

เพียงเท่านี้คุณก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตแล้วล่ะ

14.ขายได้ขายไป

เชื่อว่าเกือบทุกบ้ านชอบซื้ อของกระจุ๊กกระจิ๊กไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาเป็นต้น

ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เมื่อเบื่อแล้วสามารถนำมาสร้างเงินได้ด้วยการขายต่อเป็นสินค้ามือสอง

เห็นไหมล่ะรียูซของเก่าให้กลายเป็นเงินง่ายนิดเดียว

15.ว่างเป็นไม่ได้

ทุกคนมีเวลาว่างเป็นของตัวเองทั้งวันหยุดเส าร์-อาทิตย์หลังเลิกงานและก่อนไปทำงาน

ซึ่งเวลาว่างเหล่านี้ทุกคนสามารถนำมาสร้างเม็ดเงินได้ด้วยการทำอาชีพเสริมเท่าที่เวลาว่าง

คุณทำได้เช่นว่างหลังเลิกงานก็ลองไปรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟตามร้านอ าห ารได้วันละ

400-500ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะหลังเที่ยงคืนก็ค่อยกลับมานอนก็ได้เป็นต้น

16.รู้จักปฏิเสธ

การปฏิเสธไม่ทำให้คน ตา ยได้หรอกโดยเฉพาะปฏิเสธเรื่องการเสียเงินไปกับเรื่องที่ไร้ประโยชน์เช่น

หยุดไปงานสังสรรค์หยุดจัดปาร์ตี้หยุดไปชอปปิ้งเป็นต้นแถมยังช่วยให้คุณมีเงินเก็บได้อีกด้วย

รับรองภายในปีนี้คุณต้องรวยแน่นอน

17.สร้างความเชื่อมั่น

คนเราถ้าไม่มีความเชื่อมั่นชีวิตก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นใครที่เหนื่อยกับงานท้อแท้กับงาน

ลองสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองดูว่าเดือนหน้าเงินเดือนต้องขึ้นปีใหม่โบนัสต้องตกเป็นของเรา

เพราะเราทำงานได้ดีขนาดนี้ฉะนั้นแล้วความเชื่อจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำตัวเองให้ดีด้วย

18.ทำงานมากกว่า1

คนที่ขยันทำงานมากกว่า1อย่ างก็จะมีรายได้ถึงสองทางเรียกได้ว่าเดือนๆหนึ่งคุณได้เงินมากกว่างาน

ประจำเสียอีกฉะนั้นแล้วลองตั้งใจทำงานและขยันให้มากกว่าเดิมด้วยการหาอาชีพเสริมที่พอจะทำได้

เชื่อเถอะว่าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยและประโยคนี้ก็ใช้ได้กับทุกคนด้วย

19.อย่ าให้ใครมาหลอก

ทุกอาชีพมีทั้งดีและไม่ดีที่สำคัญผู้บริหารทุกคนย่อมต้องการผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นแล้ว

อย่ าเอาตัวเองไปให้คนอื่นหลอกถ้าคุณคิดว่าทำดีแถบต า ยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากคำชมก็

ลองถอยออกห่างดูสักก้าวเอาเวลาว่างไปล งทุ นกับอย่ างอื่นที่ดีกว่าและเห็นผลลัพธ์มากกว่าจะดีมาก

20.ตั้งเป้าหมาย

ก่อนจะลงมือทำอะไรก็ตามต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพราะถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่สามารถวางแผน

การเดินหน้าได้ฉะนั้นคนที่ร่ำรวยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่มาจากการที่คนเหล่านั้นมีเป้า

หมายชัดเจนและสามารถวัดผลได้ตัวอย่ างเช่น“ฉันจะต้องมีเงิน1ล้านใน1ปีนี้”ด้วยการสร้างรายได้

จากธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำก็ได้รวมไปถึงคุณต้องประกาศให้ตัวเองรับรู้และหมั่นย้ำ

คำประกาศของคุณเพื่อเตือนตัวเองให้ถึงเป้าหมายเป็นประจำ

 

ที่มา:seminardd

Load More Related Articles
Load More By dannupol
Load More In Uncategorised

Check Also

6 พฤติกร รมที่ทำให้คุณจน “เงินไม่พอใช้ ที่บางคนยังไม่รู้ตัว”

1. กลั วการตั้งเป้าหมายในชีวิต การพุ่งชนเป้าหมาย อาจเป็ … …