9 วิธีการวางตัว ในสังค มให้คนไว้ใจและหน้าเชื่อถือ

ความเป็นผู้นำนั้นมันคือ พฤติกร รม การกระทำ รวมไปถึงวิสัยทัศน์ ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหน้าที่แต่อย่างใด

นั่นเป็นหนึ่งในโคดคำพูดดีๆ เกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ แต่สำหรับโคดนี้มันแฝงไปด้วยพื้นฐาน

ของความเป็นจริงไม่ว่าจะใช้กับวงการไหนก็ตามจริงอยู่ว่าผู้นำหลายต่อหลายคนได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่ง

เพื่อที่จะได้แสดงศักยภาพของตน แต่ก็ใช่ว่าผู้ที่ได้รับตำแหน่งในการเป็นผู้นำจะมีความเป็นผู้นำที่ดีเสมอไป ใน

ทางตรงกันข้ามผู้นำบางคนอาจกลายมาเป็นผู้นำได้เพราะพฤติกร รมและการกระทำของตนที่ทำให้ผู้ตามเกิดความ

เชื่อถือและไว้ใจ และบางครั้งเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆ เลย การทำงานองค์กรก็เช่นกัน ภาวะผู้นำนั้นอาจ

เกิดขึ้นได้ทั้งสองรูปแบบพร้อมๆ กัน แต่สิ่งสำคัญอาจอยู่ที่ว่าผู้นำนั้นมีศักยภาพในการทำงานให้สำเร็จรวมถึงสามารถ

ครองใจให้ผู้ตามหรือลูกน้องยอมรับนับถือได้มากเพียงไร

1. พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือ

พวกเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง สนับสนุนผู้อื่น และเสียสละเพื่อผู้อื่นได้เสมอ

2. รู้จักถ่อมตัว

คนที่ไว้ใจได้จะไม่เอาตัวเองเป็นหลักในการทำงาน เพราะพวกเขารู้ว่าการทำงานเป็นทีมย่อมส่งผลดีกว่าการทำงานเพียงคนเดียว

และการสร้างการยอมรับนับถือจะเป็นเรื่อง ย า ก หากว่าเรามักเอาความคิดของเราเองเป็นใหญ่

3. เข้าอกเข้าใจคนอื่น

คนที่น่าไว้วางใจจะนึกถึงและเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ

ซึ่งช่วยทำให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความใส่ใจ และตอบแทนความเชื่อใจให้กับคุณได้

4. เป็นคนฉลาด ชอบสร้างความประทับใจ

คนที่ไว้วางใจได้มักพร้อมจะเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลา พวกเขามักมองเห็นหนทางในการพัฒนาตัวเองเสมอ

และด้วยเหตุนี้เอง พวกเขาจึงรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ ความประทับใจ และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งยังพร้อมที่จะ แ บ่ ง ปั น ความรู้ที่ตนมีให้ผู้อื่นด้วย

5. ชอบสนับสนุนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

คนที่มีความน่าไว้วางใจมักหาทางสนับสนุนคนที่มีอะไรเหมือน ๆ กัน

และจะเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุความเป้าหมายของตนได้สำเร็จ

‘ความสัมพันธ์ที่ดีมักจะเกิดจากความไว้วางใจและความเคารพทั้งสองฝ่าย’

6. มีความจริงใจ

โดยปกติแล้วคนทั่วไปมัก อ ย า ก จะใช้เวลาร่วมกับ ‘คนที่มีความจริงใจ’ และมีจิตใจสูงส่ง

เพราะคนเหล่านี้จะไม่ พ ย า ย า ม ทำตัวหรือมองว่าตนเหนือชั้นกว่าคนอื่น พวกเขาเป็นคนน่าคบหา อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นมิตรกับผู้คนรอบข้าง

7. คงเส้นคงวา

แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนย่อมมีวัน แ ย่ ๆ แต่คนส่วนมากก็ย่อมต้องการพฤติกร รมที่ดีอย่างคงเส้นคงวาจากคนที่พวกเขาไว้วางใจเสมอ

เพราะการกระทำที่จริงใจและการตัดสินใจที่สร้างความชัดเจนย่อมโดดเด่นในสายตาของผู้อื่น

‘ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความยิ่งใหญ่ แต่เป็นความคงเส้นคงวา เมื่อใดที่คุณทุ่มเทเพื่อความสำเร็จอย่างไม่ลดละ เมื่อนั้นความยิ่งใหญ่ก็จะตามมาเอง’

8. มีศีลธรรม

ใคร ๆ ก็ อ ย า ก เห็นหรือให้ค่ากับคนรอบตัวที่ลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง แม้ในเวลาที่ไม่มีใครเห็นก็ตามที

9. โอบเอื้ออารี

ความไว้วางใจเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับความช่วยเหลือใน ย า ม ที่จำเป็นหรือ ย า ม ทุกข์ ไม่ใช่แค่การใช้เวลาร่วมกันใน ย า ม สุขเท่านั้น

‘หนทางที่ดีที่สุดในการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของใครสักคน คือการให้ความเชื่อใจกับคนคนนั้นก่อน’

ขอขอบคุณ s u m r e j

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น