5 สิ่งที่คุณควรทำ หลังเงินเดือนออก จะได้มีเงินใช้ถึงสิ้นเดือน

เงินเดือน คือ สุดยอดความหวังของของเหล่ามนุษย์เงินเดือนเลยก็ว่าได้ แต่หากไม่ดูแลเงินเดือน

ให้ดีก็อาจจะต้องเ ค รี ย ดภายในไม่กี่วันหลังจากเงินเดือนออก ดังนั้น เราจึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับ

5 ข้อที่ควรทำทันทีเมื่อ ได้รับเงินเดือน เพื่อที่จะได้มีเงินเก็บออมกันโดยไม่เดือดร้อนเงินส่วนอื่นๆ

1.จ่ายหนี้

ควรแบ่งเงินสำหรับจ่ายหนี้ทันทีเมื่อได้รับเงินเดือนมา เพื่อจัดการหนี้ที่มีอยู่ให้หมดไป ทั้งหนี้จากบั ต ร

เ ค ร ดิ ต การกู้ยืมเงิน หรือหนี้ส่วนอื่นๆ เพราะหากปล่อยไว้นานด อ ก เ บี้ ยของหนี้ที่มีอยู่ก็จะยิ่งเติบโตไปเรื่อยๆ

แม้ว่าหนี้ของเราจะมากหากตั้งใจที่จะค่อยๆจ่ายคืนไปเรื่อยๆ ไม่นานเราก็จะสามารถจัดการหนี้ที่มีอยู่ให้หมดไปได้

ขอแนะนำว่าอย่าได้หลบหนี หรือไม่ยอมจ่ายคืนหนี้เลยเพราะผลที่ตามมาแต่ละอย่างนั้นล้วนไม่ใช่ผลดีต่อตัวของเรา

เช่น โดนฟ้อง ด อ ก เ บี้ ยมากมายจนทบต้น ไม่สามารถทำธุรกร รมการเงินกับทางสถาบันการเงินได้ ประวัติการเงินเสีย

เป็นต้น

2.วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หลังแบ่งเงินเดือนออกเป็นส่วนต่างๆแล้ว ก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเรา เงินส่วนนี้จะช่วย

ให้เราวางแผนใช้จ่ายให้ดีให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน

โดยอาจแบ่งแบบง่าย เช่น เอาจำนวนเงินที่มีอยู่หารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้นๆ เราก็จะรู้ว่าในแต่ละวันนั้นเรามีขอบเขตใน

การใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่ ต่อไปก็คือเราต้องดูแลให้ใช้จ่ายไม่เกินจากที่เราหารไว้หรืออาจจะใช้อีกวิธีก็คือ ตั้งงบประมาณการ

ใช้จ่ายในแต่ละวันเอาไว้ แล้วนำไปคูณกับจำนวนวันทำงานของเราในแต่ละเดือน ผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือจำนวนเงินที่เราจะใช้

ในส่วนของการไปทำงานแต่ละเดือนนั่นเองแต่ส่วนนี้จะยังขาดค่าใช้จ่ายในส่วนของวันเส า ร์และอาทิตย์อยู่ ซึ่งถือว่าสำคัญมากๆ

เพราะส่วนใหญ่จะใช้จ่ายในวันเส า ร์และอาทิตย์เพื่อพักผ่ อ นกัน หากเราไม่คำนวณเงินส่วนนี้ไว้ให้ดีก็อาจจะเกิดการใช้เงิน

เกินจากที่แบ่งส่วนไว้ก็ได้ ซึ่งขอให้ระวังส่วนนี้ให้ดีด้วย

3.แบ่งเงินออกเป็นส่วนต่างๆ

เมื่อได้รับเงินเดือนมาควรแบ่งเงินออกเป็นส่วนต่างๆ ทันที เช่น เก็บออม จ่ายหนี้ ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป็นต้น การที่แบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนก็เพื่อที่จะได้รู้ขอบเขตการใช้จ่ายในแต่ละส่วนโดยที่ไม่เดือดร้อน

เงินส่วนอื่นๆ และป้องกันกรณีเงินไม่พอใช้ ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเข้าสู่วงจรหนี้สินก็เป็นได้

4.เก็บออมก่อนใช้จ่าย

ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำทันที หรือเข้าใจง่ายๆ ก็คือ ออมก่อนจ่ายนั่นเอง เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะมีเงินเก็บ

ออมในแต่ละเดือนอย่างแน่นอน เพราะหากเลือกที่จะใช้จ่ายก่อนการเก็บออมก็มักลงท้ายด้วยการมีเงิน

เหลือเก็บออมน้อยไป หรืออาจจะไม่มีเงินเหลือที่จะเก็บออมเลย ดังนั้น การแยกเงินไปเก็บออมไว้ก่อน

การใช้จ่ายจึงเป็นการดีที่สุด หากเราอย ากที่จะมีเงินเก็บออมอย่างแน่นอนในแต่ละเดือน รวมถึงต้องใช้

จ่ายเงินส่วนอื่นๆให้มีวินัยที่ดีด้วย

5.จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการใช้ชีวิตก็ว่าได้ ดังนั้น

ควรแบ่งส่วนเงินสำหรับในส่วนนี้ออกมาทันทีที่เราได้รับเงินเดือนเพื่อที่ลดโอกาสการค้างชำระจนเป็นเหตุให้เราอาจจะ

ต้องเสียค่าปรับในการจ่ายล่าช้านั่นเอง หรือซ้ำร้ า ยอาจโดนหยุดให้บริการชั่ วคราวจนกว่าเราจะชำระค่าบริการจนครบ

จำนวนที่เราค้างไว้ก็เป็นได้

ที่มา : s a n o o k

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น