8 เหตุผล ที่นักเรียนหลังห้องได้ดีกันทุกคุน

เมื่อมองย้อนกลับไปในวัยเรียน เมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยชอบเข้าเรียน หนีไปเล่นเก มบ้างอาจตั้งใจเรียน

เพื่อเตรียมเข้ามหาลัยที่ตัวเองหวังแต่เชื่อเถอะ เด็ กตั้งใจเรียนนั่งอยู่หน้าห้องคงเป็นส่วนน้อย ส่วนเด็ ก

หลังห้องเรื่องเรียนถือเป็นปัจจัยรองซึ่งมีคำเฉพาะสำหรับใช้เรียกนักเรียนกลุ่มนี้ว่า คนเรียนไม่เก่ง

นี่แหละเป็นเหตุผลที่ในวันนี้เราจะได้มาหยิบ8 เหตุผลเหล่านี้ ว่าเพราะอะไรเด็ กเรียนไม่เก่ง พวกเขามัก

ประสบความสำเร็จทำไมเด็ กเรียนไม่เก่ง จึงมักจะมีชีวิตที่ค่อนข้างดี ซึ่งมันขัดจากคำ ดู ถู กที่อาจารย์ได้

พร่ำสอน พร่ำบอกเขา มาให้ดู ก็เท่านั้นเองครับ ตามมาดูกัน!

1. พวกเขาไม่ยอม เป็นผู้ติ ดตามใคร

เขามักไม่ค่อยชอบเดินตามทางของใคร เขาไม่เชื่อว่าการที่ชีวิต ของพวกเขาต้องไปเดินตามคนอื่นเขาจะเป็น

หนทางที่ถูกต้อง ทั้งพวกเขายังไม่ชอบให้ใครบอกว่าพวกเขาต้องใช้ชีวิตยังไงเพราะคนเรียนไม่เก่งพวกเขาจะ

มีวิธีการดำเนินชีวิต ของพวกเขาเองไง

2. เขารู้วิธีจะยกระดับ ความสามารถคนอื่น

ในขณะที่เหล่าบรรดาเด็ กเรียนเก่งๆ ตั้งใจเรียนอยู่นั้น เหล่าคนเรียนไม่เก่งพวกเขาจะใช้เวลาเหล่านั้นไป

กับการสร้างกอ งทั พของเขาเอง โดยเขาจะใช้เวลาในส่วนเวลานี้ ในการสร้างคอนเน็คชั่นให้มากเท่าที่จะทำได้

เพราะเขารู้ว่าชีวิตหลังการเรียนจบนั้น จะเป็นยังไงต่อ เจ้าตัวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่น อันนี้แหละที่จะเป็น

ใบเบิกทาง ให้เขามีลู่ทางต่างๆ ได้

3. เขามักมีเรื่องใหญ่ กว่าการเรียน ที่ต้องคิดมาก

ถ้าตั้งใจเรียนมากเกินไป จะทำให้เรา ไม่มีเวลาคิดถึงอนาคตอย่างจริงจังและนี่เองเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้

คนเรียนไม่เก่ง ประสบความสำเร็จหลังการเรียนจบ เพราะเด็ กเหล่านี้คอยเฝ้ารอคิดมาตลอด ถึงชีวิตหลังการ

เรียนจบ ว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่พวกเขา จะได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง

4. ประจบประแจง ผู้ใหญ่ไม่เป็น

พวกเขามักไม่เคยมีพฤติก ร ร มประจบประแจง พวกเขาจะเคารพรักครูของพวกเขาแต่จะไม่ได้ต้องทำตามหรือ

เชื่อในทุกสิ่ง ที่ครูของพวกเขาพูดหรอกนะ เพราะเด็ กเหล่านี้ไม่เชื่อว่าการที่ทำทุกสิ่งตามที่ครูสั่ง คือหนทางเดียว

ที่จะนำพาเขา สู่ความสำเร็จได้โดยพวกเขา มักมีความคิดว่า ความก้าวหน้าในอนาคตนั้น คือสิ่งที่พวกเขาต้องสร้างขึ้นเอง

5. เขาจะมักเป็นคนช่างฝัน

เพราะในบรรย ากาศห้องเรียน ในขณะที่ เหล่าเด็ กเรียนทั้งหลาย ตั้งใจเรียนกลับกันคนเรียนไม่เก่งพวกเขามัก

มองออกไปนอกหน้าต่าง ดูท้องฟ้า ดูเมฆ จินตนาการสิ่งต่างๆไปเรื่อย เพราะเด็ กเหล่านี้พวกเขามักเป็นเด็ ก

ที่ช่างฝัน ช่างจินตนาการ พวกเขามักจะจินตนาการไปถึงการทำงานในชีวิตจริง เพราะงั้น เมื่อพวกเขาเรียนแล้วมี

อิสระทำให้พวกเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างความฝัน ที่วาดไว้ให้เป็นจริง

6. เขามักเรียนรู้ โดยตรง

เพราะคนเรียนไม่เก่ง แต่มีความคิดว่า การที่จะต้องเรียนรู้อะไรสักเรื่องการที่พาตัวเองไปเรียนรู้กับมันโดยตรง

คือสิ่งสำคัญ แล้วนี่แหละ เป็นเหตุผลว่าเมื่อเด็ กเหล่านี้สนใจอะไรพวกเขาก็จะทุ่มเทต่อการเรียนรู้สิ่งนั้นอีกทั้ง

พวกเขามักกำหนดทิศทาง การเรียนรู้ในแบบตัวเองด้วยแบบที่ไม่ต้องการคำตอบสู ตรสำเร็จจากใคร แต่พวกเขา

จะมีวิธี การเรียนรู้ในแบบตัวเองเลยล่ะ

7. เขาตั้งคำถาม เกี่ยวกับระบ บการศึ กษา

เพราะคนเรียนไม่เก่ง พวกเขาไม่ค่อยเชื่อมั่น ในระบ บการศึกษา ที่ตีกรอบแค่ในห้องเรียนพวกเขาเชื่อ

ในการเรียนรู้ ที่อยู่ภายนอกกว่า เพราะรู้ว่าการเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทั้งยังไม่ก ลัว ที่จะท้าทายตนเอง

แม้การท้าทายนั้น อาจอึดอัดค้ านสายตาของบุคคลอื่นแต่คนเรียนไม่เก่งพวกเขารู้ว่ามันก็อึดอัดน้อยกว่าที่จะต้อง

เดินไปในทางที่ผิดและที่ไม่ใช่ตัวเอง

8. เขามีคำจำกั ดความ ของคำว่า ความสำเร็จ เป็นของตนเอง

เพราะคนเรียนไม่เก่ง เขาจะรู้ว่าความสำเร็จ ไม่ได้มาจากการ ที่ได้เกร ดเอในห้องเรียนแต่ความสำเร็จมักเกิด

มาจาก การสั่งสมประสบการณ์ ภายนอกมากกว่าและพวกเขาไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไง เพราะเขามีหนทาง

ที่เขาได้เลือกไว้ในใจแล้ว

ขอบคุณ t a m n a n n a

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น