5 ข้อนี้ ผู้ที่มีจิตใจสูงต้องมี “การชนะใจตนเองได้ คือคือผู้มีจิตใจอันประเสริฐ”

การเอาชนะใจตนเองคือการมี “ศีล” อันประเสริฐ

ในทางพุทธศาสนา ท่านปัญญานันทภิกขุ แห่งวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการเอาชนะใจตนเองไว้ดังนี้

“การควบคุมตัวเองนั้นมันหนักเหนื่อยในชั้นต้น ความจริงสบายปลายมือ แต่ว่าคนเราขาดความอดทน จึงไม่สามารถจะ

ควบคุมตัวเองไว้ได้ เรามีแต่เรื่องการตามใจตัวเอง การปล่อยไปตามอารมณ์ ปล่อยไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อม

แต่ไม่เคยกำราบปราบปรามตัวเอง จึงย ากแก่การที่จะควบคุมตัวเอง

“แต่ถ้าหากเราคุมบ่อยๆ ประพฤติจนเป็นนิสัย สิ่งใดที่ทำจนเป็นปกติ มันก็เป็นศีลสำหรับบุคคลนั้น เพราะศีลนั้นเขาแปลว่า

“ ปกติ ” ก็ได้ เช่นว่าเราตื่นเช้าเป็นปกติ ก็เรียกว่ามีศีลของคนตื่นเช้า เราทำอะไรๆเป็นปกติก็เรียกว่ามีศีลในรูปนั้น

“ คนเราบังคับตัวเองได้มากเท่าใด ยิ่งเป็นผู้ประเสริฐมากเท่านั้น ”

คนที่ประเสริฐคือคนที่บังคับตัวเองได้ ถ้าบังคับตัวเอง

ไม่ได้ก็มีประเสริฐอะไร ความใหญ่ของคนมันอยู่ที่การบังคับตัวเอง ถ้าไม่รู้จักบังคับตัวเอง เขาตั้งให้ใหญ่เท่าใด มันก็ใหญ่

ไม่ได้เรื่องนั่นแหละ สำคัญมันอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกบังคับตัวเองไว้ เหนี่ยวรั้งไว้

1. ไม่ยึดติดในรสอ าหา ร

กินอ าหา รเลิศรสคงสุขใจพิลึก แต่ถ้ายกอ าหา รจานนั้นให้ผู้ย ากจนได้ชิมบ้ าง

อาจสุขใจกว่าส่วนเรา ควรเลือกเอาแต่ของหาง่าย ปรุงง่าย ราคาถูก เพื่อจะกินกัน ต า ย

เพื่อมีชีวิตอยู่อย่ างคน ต า ย เป็น

2. หาความรื่นรมณ์จากความสงบ

บทเพลงไพเราะ ชวนฝัน ก็น่าฟังดี แต่บางครั้ง ปิดไว้ เพื่อฟังเสียงความเงียบก็ดีนะธรรม

ชาติขับกล่อมความเงียบช่างน่าฟังนัก เสียงใด จะไพเราะเท่าความเงียบเป็นไม่มีอีกแล้ว

3. สู่ความเรียบง่ายของชีวิต

คนมากมาย ใฝ่ฝันจะเป็นคนพิเศษ คนพิเศษจึงมีมากมาย จนเดินชนกัน ต า ยความพิเศษ

จึงกลายเป็นความธรรมดาน่าใจหาย นานๆ จะมีสักคนที่อย ากเป็นคนธรรมดาคนที่อย ากเป็นคนธรรมดา

จึงกลายเป็นคนพิเศษ แท้จริงแล้ว เมื่อไหร่ที่อย ากเป็นคนธรรมดาเมื่อนั้นย่อมเป็นคนมีปัญญาแท้จริง

4. อย่ าร้องขอ แต่จงเติมเต็มทุกสิ่งด้วยตนเอง

ถ้ามีคนให้ความรักมันก็ดี แต่ความรักที่แท้ เกิดจากการผลิบานของปัญญาผู้คนอย ากได้ความรัก

แต่ไม่ได้อย ากให้ความรัก ความรักจึงขาดแคลน เพราะมีแต่ผู้ต้องการ แต่ไม่มีใครผลิตเราจะเป็น

ผู้ผลิตความรักโดยไม่บริโภคความรักจากใครได้ไหม ผลิตเอง ใช้เอง

และแบ่ งปั นความรักที่ผลิตได้แก่เพื่อนมนุษย์

5. ทำดีกับผู้ที่เกลีย ดชังเรา

ห้องสุขาควรได้รับการชำระล้าง โดยเฉพาะของผู้ที่เกลีย ดชังเรา คงดีไม่น้อย

ถ้าเราจะเป็นผู้ทำความสะอาดห้องสุขาให้เขาเพื่อให้ผู้ที่เกลีย ดชังเรา ได้มีชีวิตถูก

สุขลักษณะเพื่อเขาจะได้เกลีย ดชังเราต่อไปอย่ างสบายกายที่สุด

 

ที่มา : พศิน อินทรวงค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น