เหรียญย่อมมีสองด้าน ชีวิตคนเราก็มีอีกด้านนึ่งเสมอ

ไม่มีใครได้ทุกอย่ างดั่งใจหวัง ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่ างไป จากคำพูดข้างต้น มันทำให้ฉันพบว่าชีวิต

ของคนเราในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมี 2 ด้านเสมออยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมุมไหนบางครั้งการที่เราไม่มี

บางสิ่งบางอย่ าง กลับทำให้เราได้มีบางสิ่งบางอย่ างซึ่งดีกว่าดังคำกล่าวที่ ส นั บ ส นุ น กันดังนี้คนโ ง่

ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโ ง่ ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาดส่วนคนโ ง่ ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์คนนั้นแหละบรม โ ง่ชนะ

ศั ต รู พันคนพันครั้งก็ยังไม่นับเป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อใดชนะใจตนเพียงคนเดียวจึงนับเป็นยอดขุน

พลก็เปรียบเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านฉันใดชีวิตมนุษย์ย่อมมีสองด้านเช่นกันทั้งด้านดีและไม่ดีด้าน

มืดและด้านสว่าง เพียงแต่ว่าเราจะเปิด เ ผ ย ด้านใดออกมามากกว่ากันในชีวิตของคนๆ หนึ่งมีโอกาสเจอ

มุมมืดกันทุกคนเมื่อเจอแล้ว ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะสามารถออกจากมุมมืดได้อย่ างไรบางครั้งบางคนใช้

เวลาเพียงไม่นานก็สามารถหลุดพ้นออกมาได้ แต่กับบางคนใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตก็ยังหาทางออกมาจาก

มุมอับนั้นไม่ได้จึงพบเห็นกันบ่อยในสังค มนี้สำหรับบางกลุ่มบางคนที่หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ถึงกับ

ต้องใช้วิธีปลิดชีวิตของตัวเอง ด้วยวิธีที่เหนือการคาดหมายบางคนสามารถหาทางออกได้โดยใช้ปัญญา

รู้คิด รู้ปล่อยวาง บางคนยึดหลักการให้อภัยซึ่งกันและกันเฉกเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตของเราก็เช่นกัน ใช่ว่า

จะมีแต่ด้านมืดด้านเดียว จงบอกกับตัวเองไว้ว่า ในวันข้างหน้าต้องมีความสว่างอย่ างแน่นอน ควรเตรียมตัว

เตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสิ่งไม่เที่ยง ขอเพียงแค่เรามีสติ

และใช้ปัญญาที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอ ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอการที่เราจะคบใครสักคน

หนึ่งพึงระลึกไว้ว่ามนุษย์ เป็นสิ่งที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนั้น

อย่ าตั้งใจกับคนหนึ่งคน มากเกินไปเพราะไม่มีใครอย ากเป็นต้นเหตุของความ ล้ ม เ ห ล ว

อย่ าคาดหวังกับคนหนึ่งคน มากเกินไปเพราะไม่มีใครสามารถเป็นได้ทุกอย่ างได้

อย่ าให้เวลากับคนหนึ่งคน มากเกินไปเพราะไม่ว่าใครก็อย ากมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัว

อย่ าพย าย ามเปลี่ยนแปลงคน มากเกินไปเพราะจะทำให้เขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง

อย่ าควบคุมคนหนึ่งคน มากเกินไปเพราะมนุษย์มักจะหาวิธีออกจากกฏเกณฑ์ที่ถูกกำหนด

อย่ า บี บ บังคับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะถ้าคนนั้นหลุดจากภาวะ บี บ บังคับมาได้

คุณจะถูกหันหลังให้ในทันทีไม่มีใคร เป็นทุกอย่ างให้เราได้อย่ าเอาความต้องการของเราไปใส่

คนอื่นมีคนเดียวที่เราสามารถ ป รั บ ป รุ ง เปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ ตัวเราเอง

ขอบคุณที่มา postsod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น