27 ข้อคิด ของสาวๆที่ย่างเข้าเลขสาม ในยุค 5G

1. อ ย่ าทำล า ยความหวังของใคร เwราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้

2. เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเห ตุ ก ารณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย

3. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่ว ๆ เท่านั้น

4. หยุ ด อ่ า นคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ตามริมทางเสียบ้าง

5. จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ ๆ เข้าไว้ แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย

6. หัดทำสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัย โดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้

7. จำไว้ว่า ข่ า ว ทุกชนิดล้วนถูกบิ ด เ บื อนมาแล้วทั้งนั้น

8. เวลาเล่นเ ก ม กับเด็ก ๆ ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถิด

9. ใครจะวิ จ ารณ์เรายังไงก็ช่าง ไม่ต้องไปเสียเวลาต อ บ โ ต้

10. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ “สอง” แต่อย่าให้ถึง “สาม”

11. อ ย่ า วิ จ ารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกซะ

12. ทำตัวให้สบาย อย่ าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่อง ค อ ข า ด บ า ด ต า e แล้ว อะไร ๆ มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก

13. ใช้เวลาน้อย ๆ ในการคิดว่า “ใคร” เป็นคนถูก แต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า “อะไร” คือสิ่งที่ถูก

14. เราไม่ได้ต่อสู้กับ “ค น โ ห ด ร้ า ย” แต่เราต่อสู้กับ “ความโ ห ด ร้ า ย” ในตัวคน

15. คิดให้รอบคอบก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรั กษ าความลั บ

16. เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ า ยปล่อยก่อน

17. ยอมที่จะแพ้ในส ง ค ร า มย่อย ๆ เมื่อการแพ้นั้นจะทำให้เราชนะสงครามใหญ่

18. เป็นคนถ่อมตน …คนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด

19. ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถ า น ก ารณ์ อันเ ล ว ร้ า ยเพียงใด …สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้

20. อ ย่ าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

21. อ ย่ าพูดว่ามีเวลาไม่พอ เwราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละยี่สิบสี่ชั่ ว โ ม ง เท่า ๆ กัน

22. เป็นคนใจกล้าและเด็ ด เดี่ยว เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีต เราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำ มากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว

23. ประเ มิ น ตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น

24. จริงจังและเคี่ ย วเข็ญต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อ นปรนต่อผู้อื่น

25. คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น

26. ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะกระจอกงอกง่อยสักปานใด

27. คำนึงถึงการมีชีวิตให้ “กว้างขวาง” มากกว่าการมีชีวิตให้ “ยืนยาว”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น