คำที่แม่สอน ที่ฝากถึงลูกสาวทุกคน

ลูกเอ๋ย..เจ้าจงจำไว้เสมอว่า ความดูดีไม่ได้วัดกัน เพียงที่เสื้อผ้าป้ายราคาไม่ได้บอกระดับสังค ม

ผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ล้ม ก็ลุกได้ เป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดา รอยยิ้มเป็นเครื่องสำอาง

ที่สวย ที่สุดของผู้หญิงจงแข่งกับตัวเองเท่านั้น คนมองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย

แต่ที่โลกเขาสวยเ พราะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด ชีวิตไม่มีธนาคารไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร

จงเข้ารับผิดชอบชีวิตข องตัวเอง 100 % ผู้นำที่ดีที่สุด ในชีวิตที่ลูกจะหาให้ตัวเอง ได้คือตัวลูกเอง

ลูกเข้มแข็งได้เท่าที่ใจ ลูกมุ่งมั่นจะเป็นจงอ่อนโยนอ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอผิดก็ขอโทษ ซาบซึ้ง

ก็ขอบคุณพูด ให้ติดปากสุ ขภา พเป็นสิ่งสำคัญ และราคาแพงกว่าทุกสิ่งใด ที่ลูกจะหาซื้ อได้

ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มี ฉากถ่ายทำ อย่าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเองกระจกไม่ได้ มาพร้อมคำนิยาม

ของความงาม จงมองตัวเอง ด้วยความรักลูกสวยในแบบของตัวเอง อย่าให้คำจำกั ดค วามใดกำหนดศักยภาพ

ของลูกอาชีพของลูกโลกทัศน์ ของลูก และอนาคตของลูก คู่ชีวิตเลือกให้ดี มีลูกก็ต้องเลี้ยงให้ดี เช่นกันไม่มีเงินใด

สุขใจใ ช้จ่ายเท่ากับเงิน ของเราเอง ไม่มีความรักจากชายใดจะเติมเต็มชีวิตของหญิงใด ได้ลูกต้องรู้จัก รักตัวเอง

ให้เป็น เกียรติและศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใด ซื้ อจิตวิ ญญา ณ ของเราได้หากประสบผู้คนร้า ย

ๆ จงมองเขาด้วยความรัก อย่างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ ของลูกด้วยความเบิกบาน ใจไม่ใช่

ทุกคนที่ไม่ดีกับลูกจะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดี กับลูกจะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออกและปกป้องตัวเองให้ดี

งานบ้านไม่ใช่ งานของผู้หญิง แต่ฝ่ายเดียวแต่หากเป็นงาน (ของ) บ้านที่ทุกคนที่รักกันต่างยินดี ช่วยเหลือแบ่งเบา

ซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ อย่าหูเบาหลงเชื่อ สิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรองเพราะสิ่งที่ลูกรับจะค่อย ๆ หล่อหลอม

ลูก ให้เป็นคนเช่นนั้น จริง ๆ ความคิดเห็นของคนมีทั้งราคาถูกและ แพงจงตีค่ามันให้ถูก และเลือกซื้ อมันให้ดี เวลา

มีค่า นักอย่ายอมแลกไปกับการนินทาอิจฉาใคร ออกไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดี มีประโยชน์ จะดีกว่าลูก ไม่อาจเป็น

ที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้ กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ชีวิต ลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใด อีกเลย

และสุดท้าย.. จงจำไว้ว่า..แม่รักลูกและจะรักลูกตลอดไป นี่คือความจริงที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากาล

เวลา จะผันเปลี่ยนไปนานสักเพียงใดลูก เป็นที่รักและ เป็นที่ต้องการเสมอ

 

ขอบคุณ s a s i p e ni c o n

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น