3 วิธีที่ผู้หญิงเขาเก็บเงิน “อยากได้อะไรก็ได้” (เเนวคิดดีๆ)

แน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะใช้เ งิ นฟุ่มเฟือย เพราะค่าใช้จ่ายเธอนั้นเยอะ แค่เรื่องของใช้ส่วนตัวของเธอก็ทำ

เอาหนุ่มๆต้องป ว ดหัว เพราะซื้ อแล้วซื้ ออีก ไม่ว่าจะรองเท้า กระเป๋า เป็นของฟุ่มเฟือยทั้งนั้น แต่พวกเธอเหล่านี้

กลับมีเ งิ นเก็บ สงสัยไหมว่าใช้ขนาดนี้แต่ทำไมถึงมีเ งิ นเก็บ วันนี้เราจะพามาดูกันเวลามีเ งิ นติดตัวแล้ว อย าก

ใช้ตลอ ดคิดว่า หล า ยคนคงเป็น คิดจะซื้ ออะไร ก็ซื้ อแบบง่ายดาย โดยเฉพาะสาว ๆ อ ย่ างเรา ๆ มาดูกันดีกว่า

ว่าในภาวะที่ค่าใช้จ่าย มากมาย ขนาดนี้ สาว ๆ อ ย่ างเราจะหาทางเก็บเ งิ น อ ย่ างไร ให้อยู่ได้ อ ย่ างไรบ้ าง

1. ควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ายเท่ากับที่จำกั ดเอาไว้

เช่น เลือ กที่จะใช้วิ ธีกดเ งิ นออ ก มาให้ครบ 3,000 แต่ไม่ได้ใช้วิ ธีกดให้ได้แบงค์พันออ กมา 3 ใบ แบบธรรมดา

แต่เธอ กดครั้งละ 400 เรื่อย ๆ จนครบ 3,000 เพื่อ ให้ได้แต่แบงค์ร้อย มาใช้จากนั้น ก็บังคับตัวเอง ให้ใช้ แค่วัน

ละ100 ขั้นตอนนี้ อาจง่ายสำหรับ ผู้ที่มีจิตใจ เข้มแข็ง แต่จะย ากสำหรับค นที่จิตใจไม่เข้มแข็ง

2. การแบ่งเงิ นเดือน เป็นส่วน ๆ เสี ยก่อน

ในข้ อนี้จะช่วย ให้สามารถจำกั ดงบได้ดี ขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะสาว ๆ ที่ใช้เ งิ นเก่งเป็นชีวิ ตจิตใจ เธอแบ่งเ งิ น

เดือน ที่เหลือภายหลัง จากหักค่า ภาษีแล้ว ออ กมาบ างส่วนจากนั้น

ก็เอาส่วนที่ แบ่งออ ก มาแบ่งไปอีกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนโอ นเข้าบัญชี 3 บัญชี ต่อไปก็กำหนด หน้าที่ให้ชัดเจน

ว่า บัญชีนี้ สำหรับใช้จ่ายอะไร อ ย่ างไรบ้ าง

3. อ ย่ าพกแหล่งเ งิ น ไว้กับตัวให้มาก

เช่น พวกบัตร ATM เอาไป เฉพาะบัตร ที่ผูกกับบัญชี สำหรับใช้จ่ายประจำวัน พอและเรา ก็อ ย่ าคิดว่า ไม่สำคัญ

เพราะมีสาว ๆ หล า ยคนที่ตบะแตก จากการพกบัตรสุดท้าย ก็กดเพื่อเอาไป

ซื้ อของ S a l e ฉะนั้น อ ย่ างที่บอ กคือนอ ก จาก A T M ของบัญชี สำหรับใช้จ่าย ที่เหลือเก็บไว้ที่บ้ านเลย

เพราะการมีเ งิ นเก็บนั้น จะเป็นใบเบิกทาง สำคัญที่ จะทำให้ชีวิ ต สามารถผ่าน วิก ฤติต่าง ๆ ไปได้

หลังจากที่นำเสนอ

วิ ธีการเก็บเ งิ น อ ย่ างง่าย ๆ เชื่อว่าสาว ๆ หล า ยคนคงมีความคิด ที่จะเก็บเ งิ นขึ้น มาบ้ างแล้วและขอให้ผู้ที่

ตั้งใจจะเก็บเ งิ น ทุกๆ คนผ่าน อุปสรรคต่างๆ ไปได้ และมีเ งิ นเก็บก้อนใหญ่ ได้ในเร็ววันละกันนะ ตร าบใดที่เรา

ไม่ยอมแ พ้กับความล้ มเ ห ล วที่เกิดขึ้น ยังคงมุ่งมั่นสู้ต่อไป โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นอ ย่ าง

น้อยขอให้เราได้ลองลงมือทำอะไรสักอ ย่ าง นั่นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทำเ งิ นให้เราแล้ว ในทางตรงกันข้าม

หากสิ่งที่เราทำมีเพียงคิดว่าอย ากจะร ว ยแต่ไม่ลงมือทำอะไรสักอ ย่ าง ความร ว ยก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับเรา

ที่มา stand–smiling sabaisabuy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น