9 สิ่งที่บอกว่า คุณได้สามีที่ดีโชคดีที่สุดในชีวิต

สัญญาณบ่งบอกว่าคุณได้ หัวหน้าครอบครัวที่ดี สามีที่น่ารัก ขอบคุณจริงๆ ที่เข้ามาในชีวิต

ขอบคุณนะที่มาเป็นพ่อของลูก

1.สามีที่ดีต้องทำให้คุณยิ้มได้อยู่เสมอ

แม้ว่าจะเคร่งเครี ยดกับชีวิ ตมากมายแค่ไหน ผู้ชายคนนี้ก็มักจะเรียกรอยยิ้ม สร้างเสียงหัวเราะ ให้บ้ านทั้งบ้ านสดใส

เสมอ เมื่อคุณอยู่ใกล้ สุ ขภา พจิตก็จะดี ยิ่งตอนท้ อง ยิ่งอารมณ์ดี ลูกออกมาก็จะสุ ขภา พจิตดีไปด้วย

2.สามีที่ดีต้องหัวเราะและร้องไห้ไปกับเรา

คำว่า หัวเราะและร้องไห้ จริงๆ แล้วแทนคำว่า ร่วมทุกข์ ร่วมสุข หัวหน้าครอบครัวที่ดีจะร่วมฝ่าฟั น เคียงข้างในวันที่

คุณทุกข์ใจ ร่วมยินดีในวันที่คุณสุขใจ และอยู่ข้างๆ ไม่เคยห่างไปไหน

3.สามีที่ดีต้องจับมือไปกับคุณได้ในทุกที่

ถ้าสามีคอยดูแลไปรับไปส่งอย่ างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ช่วงโปรแรกๆ ที่รู้จักกัน จวบจนชีวิตหลังแต่งงานก็ไม่

เปลี่ยนแปลง นั่นแสดงว่า เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย และพร้อมจะดูแลคุณได้ตลอดชีวิต

4.สามีที่ดีต้องรักและชื่นชมภรรย าอยู่เสมอ

หัวหน้าครอบครัวที่ดีต้องชื่นชมในตัวคุณตั้งแต่วันแรกที่รู้จักจวบจนวันนี้ แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน ไม่

หุ่นดีเหมือนสมัยสาวๆ มีลูกแล้วโทรม หรือแก่ลงตามกาลเวลา แต่สามีก็ยังชมว่า สวย อยู่ทุกวัน

5.สามีที่ดีต้องสนับสนุนคุณอยู่เสมอ

สามีคือคนที่คอยอยู่เคียงข้าง สนับสนุนและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ก็ไม่พูดจาบั่ นทอ นกำลัง

ใจ คอยให้คำปรึกษาด้วยเหตุและผล แต่ไม่ได้ดุด่ าว่ากล่าวอย่ างไร้เหตุผล

6.สามีที่ดีต้องให้พื้นที่ส่วนตัวแก่คุณ

คำว่าครอบครัว ต้องมีความไว้เนื้ อเชื่อใจ ไม่ควรหึงหวงโดยไร้สาเหตุ ไม่ควรงี่เง่าอย่ างไร้เหตุผล ขณะเดียวกัน

ภรรย าก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกับสามีด้วย ที่สำคัญที่สุด อย่ าลืมพื้นที่ส่วนรวมของเรา และหมั่นทำกิจกร รมครอบครัว

อย่ างพร้อมหน้า พ่อ แม่ ลูก ให้สม่ำเสมอ

7.สามีที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็นของภรรย า

คุณคงเป็นคนที่โชคดีมาก หากคุณและสามีคิดเห็นตรงกันอยู่เสมอ แต่ก็มีหลายครอบครัวที่ท ะเล าะเบ าะแว้งกัน

บ่อยๆ เพราะความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน สิ่งสำคัญก็คือ เข้าใจและรับฟัง ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพราะเรื่องขอครอบครัว

ต้องใช้สามีภรรย าร่วมกันตัดสินใจ

8.สามีที่ดีต้องช่วยคุณดูแลลูก

บ างคนโชคดี สามีดูแลดี๊ดีตั้งแต่ตอนท้อง และสิ่งที่พิสูจน์ว่า คุณมีหัวหน้าครอบครัวที่ดีอยู่เคียงข้างก็คือ สามีจะ

ช่วยดูแลลูก ไม่ปล่อยให้คุณเลี้ยงดูลูกตามลำพัง โดยเฉพาะช่วงแรกเกิด ที่คุณแม่หลังคลอดนั้นแสนจเหน็ดเหนื่อย

แถมทารกแรกเกิดก็ร้องไห้จ้าตลอดทั้งคืน

9.สามีที่ดีต้องไม่เกี่ยงงานบ้ าน

คุณพ่อบ างคนอาสาช่วยงานบ้ าน ช่วยแม่เลี้ยงลูก ไม่เกี่ยงว่าต้องซักผ้า ล้างจาน ทำความสะอาดบ้ าน หรือแม้

กระทั่งเช็ดอึ เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูก นี่แหละหัวหน้าครอบครัวที่ดี ที่ไม่ปล่อยให้แม่เหนื่อยแค่เพียงคนเดียวหัวหน้า

ครอบครัวที่ดีในแต่ละบ้ าน ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไป บ างบ้ านมีแทบทุกข้อ บ างบ้ านไม่มีสักข้อ ก็อย่ าเพิ่งถอดใจ

นะคะ ลองพูดคุยปรับความเข้าใจกันบ่อยๆ เพราะพื้นฐานของครอบครัว ต้องอาศัยทั้งความรักและความเข้าใจ เพื่อ

ให้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ได้ปรับตัว สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยความรักของทั้งสองคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น