นิสัย 6 ข้อนี้ ที่ทำให้คุณไม่มีใครอยากคบด้วย “อย่าหาทำ”

เป็นธรรมดา เมื่อเราต้องอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากที่รวมตัวกันเป็นสังค มอันประกอบด้วยคนหลากหลายที่มาที่ไป

โดยเฉพาะในการทำงานบ างครั้งอาจมีเรื่องให้ต้องกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานกันบ้ าง ด้วยภาวะ เ ค รี ย ด จาก

ความกดดันในการทำผลงานอาจจะเป็นเพราะนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป หรือที่ในยุคนี้เรียกว่า

เค มีไม่ตรงกัน แต่อย่าลืมว่ามนุษย์เป็น สั ต ว์ สัง ค ม และเราทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยทีมงาน เพื่อนร่วม

งานหัวหน้างาน หรือแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นคุณเคยรู้สึกว่าไม่

ชอบเพื่อนร่วมงานไหม?? ถ้าเคยมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราไม่ชอบพวกเขาเหล่านั้นกันเราได้รวมเอาพฤติกร รมที่

อาจจะทำให้เพื่อนร่วมงานไม่ชอบตัวเราให้ได้ลองเช็คลิสต์ตัวเองดู ว่าเข้าข่ายบุคคลที่ไม่มีใคร อ ย า ก ร่วมงาน

ด้วยอยู่หรือเปล่า แล้วถ้ามีเราจะพอแก้ไขอย่างไรได้บ้ าง ไปดูกัน

1.ไม่เคยหยุดนินทา

การนินทาไม่เคยเป็นเรื่องดี ไม่ว่าจะเป็นการนินทาเรื่องอะไร หรือนินทาใคร นอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้ว มันยัง

ทำให้ความน่าเชื่อถือของตัวเราลดลงไปมากอีกทั้งเพื่อนร่วมงานก็จะไม่ให้ความไว้วางใจที่จะพูดคุยหรือปรึกษา

อะไรอีกด้วย การนินทาอาจเป็นเรื่องที่สนุกสนานที่เราอาจจะทำได้ในบ างเวลา แต่มันสามารถทำให้เพื่อนร่วมงาน

ของเราไม่ชอบเราได้ง่าย ๆ เช่นเดียวกัน

แก้ไขอย่างไร

เลิกนินทาคนอื่นเถอะถ้าสามารถทำได้ หรือถ้าหากเราไม่ได้เป็นคนที่นินทาคนอื่นอยู่แล้ว จะยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้าเรา

สามารถพาตัวเองออกจากกลุ่มนินทาประจำออฟฟิศ วิธีง่าย ๆ คือการเปลี่ยนบทสนทนาในกลุ่ม หรือขอตัวออกมา

จากวงสนทนานั้น

2.คิดแต่ที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่น

ไม่ว่าเราหรือใครก็ อ ย า ก โดดเด่นเป็นที่จับตามองโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงาน การทำตัวเองให้โดดเด่นเฉิด

ฉายเป็นสิ่งที่ดี เพราะนอกจากจะได้ความภูมิใจแล้วก็ยังส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพด้วย แต่การที่เรา พ ย า ย

า ม มากเกินไปถึงขั้นขโมยสปอตไลท์จากคนอื่น เอาความดีความชอบมาเป็นของตนเองคนเดียวย่อมไม่มีใคร

เห็นดีเห็นงามด้วยแน่นอน

แก้ไขอย่างไร

หากผลงานชิ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราทำการที่เราจะนำความดีความชอบนั้นมาเป็นของเราย่อมไม่ใช่สิ่งผิด แต่หากผลงาน

ชิ้นนั้นมีการร่วมงานกับเพื่อนพนักงานคนอื่นหรืออาจจะเป็นลูกน้องของตัวเราเองการให้เครดิตกับคนเหล่านี้ด้วย

เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างที่เราเองต้องการความโดดเด่นผู้อื่นก็คงต้องการไม่ต่างจากเราซึ่งการให้เครดิตผู้อื่นเป็นการ

แสดงออกให้เพื่อนร่วมงานเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับทีม เราให้การยอมรับในผลงานและฝีมือของพวกเขาสร้าง

ให้พวกเขาเองเกิดความภาคภูมิใจและเป็นการซื้ อใจเพื่อนร่วมงานในอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกัน

3.ไม่เคยมองเห็นความผิดพลาดของตัวเอง

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ อ ย า ก จะปกป้องตัวเองจากความรู้สึกผิดในทุก ๆ เรื่อง เรื่องงานเองก็ไม่มีข้อยกเว้น

ผิดคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขา ผิดของเรามองเห็นเท่าเส้นผมคำกล่าวนี้จึงไม่เกินความเป็นจริงเลย

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในที่ทำงาน เรากลับไม่พิจารณาตนเองก่อน หรือไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเอง กลับโยนให้

ทุกอย่างเป็นความผิดของคนอื่นหมด ลองพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นหนึ่งในคนแบบนี้หรือเปล่า

แก้ไขอย่างไร

ไม่ต้องอายที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิ คนเราย่อมมีการผิดพลาดกันได้เป็นเรื่องธรรมดา

การยอมรับผิด และพร้อมที่จะหาทางแก้ไขปัญหาไม่โทษผู้อื่นไม่เพียงแต่จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานชอบเรามากขึ้น

แต่ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและความซื่ อตรงให้กับตัวเราเองได้อีกด้วย แต่แน่นอนว่าเราเองก็ต้องเรียนรู้จากความผิด

พลาดนั้น และ พ ย า ย า ม พัฒนาตัวเองเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นอีก

4.วิจารณ์ทุกอย่าง

การที่เราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เป็นการกระทำที่ไม่ได้ผิดอะไร แต่การวิจารณ์หรือตำหนิไปทุก ๆ

อย่าง ไม่ว่าจะเป็นงาน โปรเจกต์ต่าง ๆหรือแม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน นอกจากจะสร้างความรำคาญ

ให้กับเพื่อนร่วมงานแล้ว ยังอาจเกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างทีมได้อีกด้วย

แก้ไขอย่างไร

พ ย า ย า ม บ่นให้น้อยลง เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ เราควรจะมองหาวิธีแก้ปัญหามากกว่าที่จะบ่นเกี่ยวกับมันไปเรื่อย

ๆ โดยไม่ พ ย า ย า ม แก้ไขอะไรและถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นไปในองค์กรหรือในตำแหน่ง

หน้าที่ของเราสิ่งที่เราควรทำคือ พ ย า ย า ม หาทางแก้ไขสิ่งนั้น

5.ไม่เข้าสังค ม

แน่นอนว่าเมื่อเราตัดสินใจที่จะเข้ามาทำงานในองค์กร เราต้องได้พบเจอและทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมแผนก หรือ

แม้กระทั่งต่างแผนก การเรียนรู้ที่จะเข้าสังค มเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานยุคปัจจุบันเนื่องจากไม่ว่าเราจะ

ทำงานอยู่ในตำแหน่งไหน เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานเป็นทีมได้ หากเราเป็นคนที่ไม่เข้าสังค ม คิดแต่ที่จะ

อยู่กับตัวเอง ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเท่าไร คงเป็นการ ย า ก ที่เพื่อนร่วมงานของเราจะประทับใจในตัวเรา

ได้

แก้ไขอย่างไร

มนุษย์เป็น สั ต ว์ สังค ม ไม่ว่าเราจะมีโลกส่วนตัวขนาดไหน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

ลองพ ย า ย า ม ที่ตอบตกลงเวลามีใครชวนไปกินข้าวกลางวันหรือนั่งพูดคุยหลังเลิกงาน สิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้คือจุด

เริ่มต้นที่ดีไม่น้อยในการเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

6.ไม่เคารพพื้นที่ หรือเวลาส่วนตัวของคนอื่น

การทำงานอย่างมืออาชีพได้นั้น เราต้องรู้จักพื้นที่ส่วนตัว และเวลาส่วนตัวของเพื่อนร่วมองค์กร รวมไปถึงหัวหน้า

ด้วย ถึงแม้ว่าตัวเราเองอาจไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่การก้าวก่ายพื้นที่ส่วนตัว หรือเวลาส่วนตัวของ

เพื่อนร่วมงาน เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะรบกวนเพื่อนร่วมงานแล้ว เรายังแสดงให้คนอื่นเห็นถึง

ความไม่มืออาชีพของเราเองด้วย

แก้ไขอย่างไร

เรียนรู้ที่จะเคารพพื้นที่และเวลาส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน อย่าคาดหวังว่าคนอื่น ๆ จะทิ้งทุกอย่างเพื่อมาให้ความ

ช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลา เราควรจะเอาใจเขา มาใส่ใจเราและรู้จักกาลเทศะมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปพูดคุย

ขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงเรื่องเล็ก ๆ อย่าง การส่งเสียงดังในที่ทำงาน นั่นก็ถือเป็นการไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัว

ของคนอื่นเช่นกัน

ขอขอบคุณ JobThai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น