5 กับดัก ของมนุษย์เงินเดือน “สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ”

ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เงินเดือน ชีวิตทั้งเดือนเห็นจะเฝ้ารอให้ถึงสิ้นเดือนอยู่ร่ำไป คำกล่าวที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ คือ

“สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ” และกว่าจะถึงสิ้นเดือนเงินในกระเป๋าก็ร่อยหรอ เ สี ย แ ล้ วทั้งนี้ก็เพราะว่าบางคนก็ยังติด

กับดักไม่สามารถกำจัดกับดักนี้ให้หมดไปได้ วันนี้มาดูกันว่าอะไรที่เป็นกับดักมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายให้อยู่ในมุม

ปลอดภัยของตัวเอง

1.ไม่วางแผนค่าใช้จ่าย หรือ ไม่รู้จักจัดสรรเงินออม

รายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป หากแต่บางคนก็จัดการด้านรายรับ-จ่ายไม่ได้

อยู่ดี ทั้งนี้เพราะขาดการวางแผนทางการเงิน คือเมื่อได้มาก็ใช้จ่ายออกไป ไม่เหลือไว้เก็บออม ทางที่ดีมนุษย์เงิน

เดือนที่ติดกับดักนี้ควรจะหาวิธีออมเงินแบบที่เหมาะกับตัวเอง เช่นการใช้เงิน 3 ส่วน แล้วเก็บออม 1 ส่วน เป็นต้น

2.ความหวาดกลั วต่อสิ่งต่างๆ

เชื่อว่า “ความกลั ว” เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ถือเป็นกับดักที่เมือนเป็นกับดักความฝันของมนุษย์เงิน

เดือนให้จมปลักกับสิ่งเดิมๆ ไปอีกแสนนาน ความหวาดกลั วที่ว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลั วต่อควาเปลี่ยนแปลง

กลั วความล้มเหลว กลั วว่าจะกลายเป็นคนตกงาน กลั วการเริ่มต้น กลั วคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างซึ่งตาข่าย

ดักฝันเหล่านี้หากมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายไม่สามารถทลายลงได้ก็อาจต้อง ป ว ด ใ จ เมื่อเห็นคนอื่นๆ ประสบ

ความสำเร็จในชีวิตไปก่อน

3.มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบของคนวัยทำงานส่วนมากมักเป็นความรับผิดชอบด้านครอบครัว สำหรับผู้ที่ยังเป็นโสดการตัดสินใจ

ในการใช้จ่ายก็อาจจะง่ายกว่าผู้ที่มีครอบครัวแล้วนอกจากนี้ยังมีภาระด้านค่าใช้จ่ายเงินผ่อ น เงินดาวน์ทั้งหลาย หรือ

ค่าเข้าสังค ม เป็นต้น และที่น่ากลั วที่สุดคือบางคนหมดไปตั้งแต่ยังไม่กดออกมาด้วยซ้ำไปด้วยกับดักภาระหน้าที่รับ

ผิดชอบ จึงทำให้หลายๆ คนไม่กล้าเลือกทางเดินที่ใจปรารถนาได้อย่างเด็ดขาด

4.เลือกทำงานประจำแค่งานเดียว

มนุษย์เงินเดือนบางคนเลือกที่จะทำงานประจำแค่เพียงอย่างเดียว นั่นหมายความว่าเราจะมีรายรับจากทางเดียว

เท่านั้น แตกต่างจากมนุษย์เงินเดือนบางคนที่ทำงานอื่นๆ นอกจากงานประจำด้วยการรับงานเสริมจึงเป็นอีกทาง

เลือกหนึ่งที่จะช่วยให้มนุษย์เงินเดือนที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง ชักหลังไม่ถึงหน้า ผ่านพ้นช่วงกลางเดือนและปลายเดือน

ไปได้อย่างราบรื่น ไม่แน่ว่าอาจจะมีเงินเก็บอีกด้วย

5.ความฟุ้งเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้

เมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า “S a l e” ที่ติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในห้างร้าน ความรู้สึกอย ากได้และอย ากครอบ

ครองของสิ่งนั้นก็จะมากขึ้นไปอีกหลายเท่าและเมื่อติดกับดักนี้สิ่งที่ตามมาคือเงินไม่พอใช้ทั้งเดือน บวกกับความ

ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยที่ทำให้เราพ่ายแพ้ให้กับสิ่งที่เราชอบ โดยเฉพาะคุณสาวๆ ที่รายจ่ายบานปลายในเรื่องของเครื่อง

สำอาง เครื่องแต่งตัวทำให้บางคนอาจต้องนำเงินในอนาคตมาหมุนก่อน หรือต้องหยิบยืมผู้อื่นมาใช้ก่อน จนต้องมี

หนี้สินท่วมหัว ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าไม่ดีแน่ เราต้องกำจัดกับดักเหล่านี้ออกไปให้ได้เสียก่อน

การเป็นมนุษย์เงินเดือนหากใครมีความสุขกับเส้นทางที่เดินอยู่

อาจเป็นเพราะว่างานนั้นตอบโจทย์ชีวิตของเรา หรือช่วยยกระดับจิตใจและคุณภาพชีวิต ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก หาก

แต่ผู้ที่รู้สึกว่าอยู่ในเส้นทางเหล่านั้นแล้ว ป ว ด ใ จแถมคุณภาพชีวิตก็ตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องตรากตรำ

ทำงานจนดึกดื่น ขาดเวลาพักผ่อ น ไม่มีเวลาให้ครอบครัว แล้วยังต้องมาติดกับดักของมนุษย์เงินเดือนอีกหนทาง

แก้ไขคือ เราอาจจะต้องกำจัดกับดักเหล่านี้ให้พ้นทาง หรือหากลองทำมาทุกวิธีแล้ว การเดินออกมาจากกับดักดูจะ

เป็นหนทางที่ดีที่สุด

 

ขอขอบคุณ thaiofficestaff