5 เหตุผลที่ว่า หาเงินมาทั้งชีวิต “ทำไมถึงลำบากตอนแก่”

1.เงินไม่พอใช้ – ออมไม่เหมาะสม

เงินเดือน 30,000 บาท เก็บ 20,000 บาท เหลือใช้เดือนละ 10,000 บาท ถามตัวเองว่าพอใช้หรือไม่ถ้าพอก็ไม่มี

ปัญหา แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ เพราะยังมีภาระค่าใช้จ่ายรออยู่ เช่น ค่าอยู่ ค่ากิน ค่าน้ำค่าไฟ ค่ามือถือ ผ่ อ นบ้ าน

ผ่ อนรถ ช้อปปิ้ง ดังนั้น หากดันทุรังเก็บแบบนี้ต่อไปคงมีแต่เสียกับเสีย ลองปรับวิธีใหม่ด้วยการเก็บเงินให้เหมาะ

กับรายได้ ค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน 30,000 บาท เก็บ 5,000 หรือ 6,000 บาท เพียงแค่เก็บทุกเดือนๆ เท่านี้ก็จะมี

ความสุขทั้งวันนี้และวันข้างหน้า

2.หนี้เยอะ – ออมเงิน แต่รูดบัตร

เงินไม่พอใช้เพราะตั้งหน้าตั้งตาเก็บ บางคนเลยใช้ชีวิตประจำวันด้วยบัตรเครดิต ซื้ อของก็รูด กินข้าวก็รูด ท่อง

เที่ยวก็รูดเพราะทุกวันนี้ชีวิตแสนสะดวกสบาย ไม่มีเงินสักบาทก็เข้าร้านสะดวกซื้ อได้ขอแค่มีบัตรเครดิต บางคนถึง

ขั้นกู้หนี้ยืมสิน กรณีดังกล่าวถึงแม้จะมีเงินเก็บมาก แต่อาจมีหนี้สินสูงตามไปด้วย

3.สุ ข ภ า พย่ำแ ย่ – เ ค รี ย ด – ไม่แข็งแรง

หากเก็บเงินจนเกินตัวและมีผลเสียหาย แน่นอนจะส่งผลต่อสุ ข ภ า พ เพราะการอดมื้อ กินมื้อทำให้ร่ า ง ก า ยไม่

แข็งแรง, การหมกมุ่นทำให้ร่ า ง ก า ยเกิดอาการเ ค รี ย ด และอาจทำให้เสียการ เสียงานหรือเพื่อนตีตัวออกห่าง

เพื่อทำให้ชีวิตมีความสุขพร้อมๆ กับมีเงินเก็บควรเดินทางสายกลาง มีน้อยเก็บน้อยมีมากเก็บมาก เพียงแต่เก็บให้

สม่ำเสมอ รู้จักวางแผนให้เหมาะสมกับตัวเองและมีวินัย

4.เสียหายหลายแสน – เสียงาน – ถูกหลอก

คนที่ก้มหน้าก้มตาเก็บแต่เงิน มักจะมองหาช่องทางการเก็บเงินเพื่อทำให้เงินออกดอ กออกผล บางคนคิดเรื่องนี้

ตลอดเวลา อาจจะส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานเช่น หน้าที่รับผิดชอบไม่ได้ตามเป้าอาจจะไม่ได้รับโบนัส ตำแหน่ง

ไม่ขยับ เงินเดือนไม่ขยับ หรือหากความโลภเข้าครอบงำ อาจถูกหลอกให้นำเงินไปล ง ทุ นได้

5.ไร้ความสุข – หมกมุ่นเกินไป

ถึงแม้จะมีเงินเก็บมาก ประมาณว่าเมื่อถึงวันเกษียณอายุจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน แต่วันนี้กลับไร้ความสุขบางครั้ง

ต้องอดมื้อกินมื้อ หรือแทบจะไม่ได้ท่องเที่ยว ช้อปปิ้งเหมือนเพื่อนๆและเพื่อทำให้ชีวิตมีความสุข ดังนั้น ลองลด

การเก็บเงินลงบ้ าง ขืนเก็บเยอะขนาดนี้อาจจะไม่มีโอกาสใช้เงิน

 

ขอขอบคุณ w e a l t h m e u p