คนจีนสอนลูก ผ่านกี่ยุคสมัยก็มั่งมี

สมัยก่อนชาวจีนหอบเสื่อผืนหม อนใบ อพยพข้ามน้ำข้ามทะเลหนีความย ากจน

ข้นแค้นไม่ว่าจะไปตั้งหลักปักฐานที่ไหนก็สามารถสร้างเนื้ อ สร้างตัว ทำธุรกิจ

จนรวยล้นฟ้านั่นเป็นเพราะคนจีนปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ลูกหลานตั้งแต่เล็ก

เด็กที่ก้าวเดินตามหลักคำสอนของผู้ใหญ่ จะมีการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความ

อุตสาหะและเหนื่อยย ากตั้งแต่แรกและมีความมั่งคั่งผาสุขในบั้นปลาย

เป็นโจทย์ที่ต้อง ขบคิดว่าคนจีนสอนลูกอย่างไร

วิถีสอนลูกของชาวจีน

ความขยัน-อดทน เป็นหัวใจ ของการทำมาหากิน คนเราถ้าขยันทำงาน

อย่างน้อยก็ไม่อด ความขยันไม่ได้หมายถึงการตั้งใจทำงานเท่านั้น

ยังต้องขยันเรียนรู้หาช่องทางขยับขย ายกิจการไปข้างหน้าไม่ว่าใครทำงานก็รู้สึก

เหน็ดเหนื่อยทั้งนั้น ยิ่งเผชิญกับอุปสรรคและคู่แข่งที่เก่งฉกาจยิ่งต้องพย าย าม

ให้หนักขึ้น สู้ยิบตาเพื่อให้เร่งแซงหน้าคู่แข่งตลาดเดียวกันให้ได้การสร้างฐานะ

อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความเหนื่อยย าก ไม่ช้าก็เร็วจะต้องร่ำรวยอย่าง

แน่นอนซื่อสัตย์ เพราะความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ ทำให้หลายคนอาศัยทางลัด

ไปสู่ความร่ำรวย ด้วยการประพฤติมิชอบ โ ก ง นาย โ ก ง ลูกค้า คำที่ผู้ใหญ่

ชาวจีนสอนอยู่เสมอคือ ความเจริญรุ่งเรืองของคนเราเกิดจากความซื่อสัตย์

เป็นพื้นฐาน ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน เป็นคติธรรมที่ต้องรักษ า ไว้ให้ดีประหยัด

การออมเงินเป็นค่านิยม ที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็ก ถ้ารู้จักคุณค่าของเงินก็จะเข้าใจ

ว่าทำไมต้องประหยัด ทำไมต้องออมเงิน ถ้าออมไว้แล้วทำอย่างไรให้เงินงอกเงย

ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนล งทุ นขยับขย ายกิจการเพื่อต่อยอดให้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ

โดยเข้าใจหลักการของความ เ สี่ ย ง ไม่ทำอะไรที่เกินตัวและรู้จักรอคอยเวลาที่

เหมาะสมเพื่อ การล งทุ นให้ผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพเร็วกว่ารวยก่อน คนจีนมัก

สอนลูกหลายเรื่อง การเติบโตอย่างมั่นคง แต่ขณะเดียวกันต้องรู้จัก ฉวยโอกาสใน

จังหวะที่ทำให้เกิดความได้เปรียบ ความเร็วหมายถึงโอกาสที่จะแซงหน้าคู่แข่งคือต้อง

สั่งสมความรู้เป็นพื้นฐานมาก่อน ค่อยๆ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เมื่อถึง เวลาจะ

ฉกฉวยโอกาสได้ก่อนใคร เพราะคิดได้ก่อนจึงเริ่มต้นก่อน ทำให้เกิดความได้เปรียบ

เมื่อมีคนทำตามมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงตอนนั้นเราก็คิดสิ่งใหม่ ล่วงหน้าได้แล้ว เริ่มก้าวไป

สู่สิ่งใหม่ที่ใครๆ ยังคิดตามไม่ทัน การมองการณ์ไกลเห็นความสำเร็จเบื้องหน้าทำให้

ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วหลายคนพอจะรู้อยู่บ้าง ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ของชาติจีนในทุกวันนี้ไม่ได้มาง่ายๆ บรรดาเจ้าสัวเจ้าของธุรกิจใหญ่โตล้วนไม่ได้

ร่ำรวยมาก่อน กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ต้องปากกั ดตี นถีบบางคนถึงกับอดมื้อกินมื้อ

ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือ ลูกหลานอย ากทำงานจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีบ้าง

ลองนำคำสอนของชาวจีนมาประยุกต์ปฏิบัติตาม“ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด

ไม่ท้อถอย เร็วกว่ารวยก่อน” น่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจการค้า และหน้าที่การงานอื่นๆ

เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย

ขอขอบคุณ netlawbbs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น