คนเราจนเงินได้ แต่อย่าจนปัญญา อย่าจนความคิด (เขียนไว้ดีมาก)

จริงอยู่ที่ไม่มีใครอย ากจนหรอก แต่บ างครั้งเราก็จำเป็นที่ต้องจน ทั้งแบบตั้งใจและแบบไม่ตั้งใจ

ความจนแบบไม่ตั้งใจเป็นเพราะเราเลือกเกิดไม่ได้เมื่อเราต้องเกิดมาในครอบครัวที่ย ากจนไม่ได้

ร่ำรวย นั่นถือว่าเป็นการจนแบบไม่ได้ตั้งใจ ส่วนการจนแบบตั้งใจนั้นก็หมายถึงเราไม่มีเงินเพราะ

เราเองไม่ขยัน ไม่อดทนหรือเราอาจเคยรวย เคยมีฐานะดีแต่ที่เราต้องจนแบบตั้งใจ ก็เพราะเกิด

จากการสร้างหนี้ การใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่ระมัดระวังให้คนอื่นยืมเงิน แล้วโดนหนีหนี้ ทำธุรกิจไม่

ประสบความสำเร็จ ล้มละลาย จนทำให้กลายเป็นคนจนแบบตั้งใจแบบนี้ไปได้เมื่อต้องอยู่ในสถานะ

ที่เรียกว่าจนแล้ว ก็แปลว่า เราจนเงิน ไม่มีเงินใช้จ่ายได้สบ ายไร้กังวล เงินที่ได้มาอาจจะพอหรือ

ไม่พอกับค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำหากอย ากได้สิ่งของอะไรก็ไม่สามารถซื้ อได้อย่างที่ใจหวัง ต้องรอ ๆ

และบ างครั้งก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกถึงเมื่อไหร่ความจนนั้นก็แบ่งได้หลายระดับ จนมากหรือจนน้อย

จนมากก็หมายถึงจนถึงขนาดต้องเป็นหนี้ รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ต้องหยิบยืม กู้หนี้มาส่วนจนน้อย

ก็อาจจะหมายถึงมีรายได้แค่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเท่านั้น อาจไม่ถึงกับเป็นหนี้ แต่ก็ไม่มีเงินเหลือ

เก็บพอที่จะยกฐานะของตัวเองให้ดีขึ้นจนพ้นจากความจนไปได้มีคนเคยแบ่งความจนไว้เป็น 4 แบบ

ด้วยกัน มาดูกัน เราว่าอยู่ในข่ายไหนของความจนกันบ้ าง

จนโอกาส

คนจนโอกาส ก็คือ คนที่แทบไม่มีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเลยหรืออาจมีแต่เราไม่ไขว่คว้าไว้

บ างคนก็ตีอกชกหัวตัวเองว่าเรานั้นทั้งประหยัดทั้งขยันชีวิตมีแต่คิดดีทำดี ทำไมไม่เห็นได้ดีบ้ าง

นอกจากประหยัด ขยันและเป็นคนดีแล้ว เรายังต้องฉลาดด้วย ฉลาดในการเปิดโอกาสใหม่ ๆ

ให้กับชีวิตของเราอาชีพบ างอย่างไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เป็นอาชีพที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้า เมื่อทำงานไป

ถึงจุดหนึ่งก็ควรที่จะต้องหาทางขยับขย าย เพื่อให้เราได้รับโอกาสใหม่ ๆ บ้ าง

จนความคิด

คนจนความคิด ก็คือ คนที่คิดน้อยหรือคนที่ไม่มีความคิดนั่นแหละ ความคิดของคนที่จนความคิดจะวนเวียน

อยู่แต่กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่น คิดแต่ดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้ คิดแต่ว่าชาตินี้เราจะไม่มีวันรวย

คิดว่าคนอื่นเก่งเราไม่เก่งเหมือนเขา เราไม่มีทางทำได้แบบเขา คิดว่าก็เขาเกิดมารวยเราไม่ได้รวย

เหมือนเขาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราทำไม่ได้หรอก อาชีพเสริมเราไม่ไหว สุ ข ภ า พ เราไม่ดี

ฯลฯ คิดแบบนี้แล้วโอกาสหลาย ๆ อย่างในชีวิตก็ต้องหลุดลอยไป

ไม่ว่าจะเป็นการจนแบบไหนก็ตามก็ไม่เป็นผลดีกับชีวิตทั้งนั้น การจนเรื่องเงินยังเป็นของนอกกายที่หากเราไม่จน

ความคิดไปด้วยชีวิตก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้หากเราไม่มีเงิน ไม่มีเวลาและไม่มีโอกาสดี ๆ แถมเรายังมี

ความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการดำเนินชีวิตของเรา ชีวิตของเรานั้นก็คงจะจนเหมือนเดิมไม่มีใคร

สามารถช่วยอะไรเราได้นอกจากตัวเราเอง สำคัญที่สุดคือต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อน นั่นคืออันดับแรกที่จะ

ทำให้เรามีชีวิตที่ก้าวพ้นจากความจนที่แท้จริงไปได้

จนเงิน

คนจนเงิน ก็คือ คนที่ไม่มีเงินหรือมีเงินน้อย น้อยจนไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองหรือครอบครัวได้

ความหมายของจนเงินมักเป็นความจนที่คนทั่วไปเข้าใจกัน

จนเวลา

คนจนเวลา ก็คือ คนที่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยที่จะทำให้สิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำ คนจนเวลาบ างคน

มีเงินแต่ไม่มีเวลาใช้เงิน เพราะมัวแต่หาเงิน ส่วนคนจนเวลาบ างคนก็ไม่มีเงินด้วย

เรียกว่าจนทั้งเวลาและจนทั้งเงิน

คนจนหรือคนรวยก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน

คนรวย

ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นที่อิจฉาอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าคนรวยทุกคนจะมีความสุขได้ด้วยใช่ คนรวย

สามารถซื้ อบ้ านหลังใหญ่ รถยนต์ยี่ห้อหรู รับประทาน อ า ห า ร อร่อยแพงตามร้าน ซื้ อเสื้อผ้า รองเท้ามีแบรนด์

ดัง

แต่อย่าลืมว่าคนรวยเขาก็ต้องพย าย าม รั ก ษ า สถานภาพทางสังค มและเศรษฐกิจของตัวเขาเองไว้ด้วย ซึ่งสิ่งนี้

ถือเป็นภาระอันหนักหน่วงสำหรับคนรวยที่มากกว่าคนจนที่เราต้องการเพียงแค่การกินอิ่มนอนหลับสบ ายเท่านั้นเงิน

เป็นของแปลก เรามักจะอย ากมีเงินมาก ๆ กันและคิดว่าเมื่อเรามีเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะพอเพราะชีวิตของเราก็จะ

มีความสุข แต่เพราะเหตุใดคนรวยถึงไม่หยุดคนรวยบ างคนเมื่อร่ำรวยมีเงินทองมากมายก็ยังหาความรวยกันต่อไป

เมื่อมีมากก็อย ากมีมากขึ้นไปอีก แทนที่จะมีความสุขก็จึงกลายเป็นเงินนั้นสร้างความกังวลและความทุกข์ให้กับ

คนรวย

การเขียนแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนจนถึงจะดี

เพราะเมื่อรวยจะเป็นทุกข์ ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบที่ว่าเพียงแต่ต้องการจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยเราก็

สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน หากเราจนไม่มีเงิน เราก็อย่าจนความคิดไปด้วยให้มองแง่ดีของการที่เราไม่ต้อง

ดูแลทรัพย์สมบัติมากมายหรือมีเกียรติยศ ชื่อเสียงค้ำคอ การเลือกกิน อ า ห า ร การแต่งตัวของเราสามารถทำได้

แบบตามสบ ายไม่ต้องเป็นทางการเหมือนกับคนรวย นอกจากนั้นให้เราคิดในแง่ดีถึงศักยภาพในตัวเราเองว่าเรา

สามารถทำอะไรได้อีกมาก เพื่อยกระดับฐานะของตัวเราเองเพื่อที่วันหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะมีชีวิตในรูปแบบที่เรา

ต้องการ แต่เราอาจจะยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย การคิดแบบจรรโลงใจแบบนี้ทำให้เรามีกำลังใจ และก้าว

เดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้

ขอขอบคุณ moneyhub

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น