5 อชีพที่ต้อง เตรียมตัวตกงาน “อยากอยู่รอดต้องปรับตัว”

เมื่อโลกของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีไปอย่ างก้าวกระโดดไปอย่ างรวดเร็วจนอนาคตข้างหน้า คนหลายอาชีพอาจ

จะไม่มีงานทำก็เป็นไปได้ และวันนี้เราก็อยากที่จะบอกคุณเกี่ยวกับ 5 อาชีพในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะห า ยไป ไปดู

กันว่าอาชีพไหนบ้ างที่จะไม่มีในอนาคตข้างหน้าทุกวันนี้มีหลากหล า ยอาชีพมาใหม่ตลอดบ างอย่างก็จะต้องพย

าย ามปรับตัว หากเราไม่ยอมปรับตัวตามอาจจะตกงานได้ โดยเฉพาะคนที่กำลังทำอาชีพทั้ง 5 อย่างนี้ เนื่องจาก

อะไร ๆมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วหากได้ต ามข่ า วจะเห็นว่า… มีหลายบริษัทปิดตัวลงไปแล้ว หลายโรงงานก็อยู่ไม่ได้

บ างที่จะต้องลดพนักงานและเอาหุ่นยนต์กับระบบ AI เข้ามาทำงานแทน มีหลายงานที่แทบจะไม่ต้องพึ่งมนุษย์เลย

1. โรงงาน ร ถ ย น ต์

การทำงานไว้ในโรงงานรถยนต์ ทำเกี่ยวกับย า น ยนต์ในสมัยนี้มันอาจจะต้องปรับตัวกันให้วุ่นเลยหากปรับตัวกันไม่

เก่งโอกาสตกงานก็สูงเช่นกันเพราะว่าสมัยนี้เครื่อง ย น ต์แบบเดิมไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วและรถแบบไฟฟ้าก็นิยม

กัน มากขึ้นมีหลายคนที่โด น เ ลิกจ้าง งานน้อยลง บ างคนก็แม้จะเป็น วิ ศ ว กร ฝีมือดีก็โด น เ ลิกจ้างมาแล้ว

ฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไป

2. คนขั บ แ ท็ ก ซี่

หากเป็นสมัยก่อนรายได้จากการขับรถแ ท็ ก ซี่นั้นดีมาก ๆ จะซื้ อรถมาขับเองหรือเช่ารถ อู่…ก็ทำให้มีรายได้เลี้ยง

ปากเลี้ยงท้องได้สบ าย ๆ และยังตั้งตัวได้เลย แต่ว่าในยุคนี้มันกลับกันมีคู่แข่งแท็กซี่ที่ออกมาเพียบ กดเรียกได้ผ่าน

มือถืออีกด้วย ไม่มีเกี่ยงที่จะไป ไม่มีเติมแ ก๊ ส ไม่มีส่งรถ ไม่มีปฏิเส ธ ลูกค้าอีกด้วยถ้าแท็กซี่ไม่ปรับตัวเองให้

บริการดีน่าใช้ ก็มีหวังคนเลิกใช้บริการกันแน่ ๆเพราะสมัยนี้ตัวเลือ กมันไม่ได้มีน้อยแล้ว ถ้าไม่มีคู่แข่งมาก็จะไม่

พัฒนาตัวเองใช่ไหมและถ้าไม่ยอมทำอะไรสักอย่ างก็คุณอาจจะไม่มีลูกค้าเลยก็ได้

3. ธุรกิจข า ยเครื่องใช้ไฟฟ้า

ถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าจะข า ยดีเป็นอย่างมาก แต่ว่าสมัยนี้มีหลายอย่างที่คนเริ่มไม่สนใจแล้วเช่น

โทรทัศน์ วิทยุ ทุกวันนี้ก็จะหัน มาสนใจคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอะไรที่มันมีความเป็นดิจิตอลซึ่งหลายคนที่

ทำธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้า บ างที่ก็เริ่มปิดส า ข า เริ่มลดพนักงาน แ ล ะหากปรับตัวไม่ได้ก็จะต้องปิดตัวลงเลย

แบบนี้มันก็น่าเ ศ ร้ า แต่ว่าหากหางานใหม่ หรือคิดหาทางทำธุรกิจใหม่จะดีกว่า

4. ทำหอพัก อพาร์ทเม้นให้เช่า

ดูเหมือนจะเป็นเสือนอนกินไปตลอ ด แต่ว่าสมัยนี้ห้องเช่ามันเยอะมาก ๆ คู่แข่งเพียบแถมที่พักใหม่ ๆบริการดี

ทำเลดีก็เกิดขึ้นมากมาย หากเราทำห้องพักแบบเดิมโดยไม่ปรับปรุงอะไรเลยโอกาสที่จะไม่มีคนเข้าพักมีสูงมาก

และยังมีบริษัทใหญ่ ๆ ที่ไม่ต้องมีห้องพักเองแต่ข า ยห้องพักได้ อย่ า ง Ai r B n b เป็นต้นซึ่งคนทั่วไปก็ทำห้อง

พักได้โดยใช้บ้ านตัวเอง แถมราคายังถูกมากอีกต่างหากหากไม่ปรับก็เตรียมเ จ๊ งได้ง่าย ๆ เลย

5. พนักงานธนาคาร

ก็อ ย่ า งที่เห็นว่าสมัยนี้คนก็ไม่ค่อยจะเข้าธนาคารกันแล้ว ธุร ก ร รม ต่าง ๆ ทำผ่ านมือถือทำผ่ านอ อ น ไ ล น์ได้

ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าแบงค์เลย ในอนาคตพนั กงานธนาคารอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปก็ได้ถ้าหากดูท่าจะ

ไม่ดีก็ลองหางานใหม่สำรองเอาไว้บ้ างก็ได้

เราจะต้องหาทางเตรียมรับมือไว้เสมอนอ กจากอาชีพที่กล่าวมานี้ ยังมีอีกหลายอย่างหลายอาชีพก็ต้องปรับตัวด้วย

เหมือนกันเพราะว่าทุกคนจะต้องพัฒนา ตัวเองอยู่เสมอ…การตกงาน การมองหางานใหม่เป็นการวางแผนชีวิตอย่

างหนึ่ง เพราะเราจะฝากทุกอย่ างไว้กับงานแค่งานเดียวไม่ได้การหารายได้หลายทางจะช่วยให้อยู่ร อ ดได้ถ้าวันนี้

คุณยังมีแค่อาชีพเดียวอยู่ก็อย ากจะให้ลองมองหางานเสริม งานที่สองที่สามกันได้แล้ว

 

ที่มา sabuyjaijung, sueheera.weebly

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น