5 ความจริง ที่บอกว่าคุณ…ควรรักตัวเองบ้ าง”อย่าไปคาดหวังความรักจากใคร”

หลายๆคน ต้องเคยผ่านความรักกันมาบ้ าง บ้ างก็สมหวัง บ้ างก็ผิดหวัง ในเรื่องของความรักเป็นธรรมด าและวันนี้

เรามีข้อคิดดีๆ ของความรัก สำหรับการใช้ชีวิตคู่มาฝากทุกคนให้ได้คิดทบทวนกับความรัก ที่เราเคยมีให้กับคนๆ

หนึ่ง และเราได้ความผิดหวังกลับมาแล้วครั้งต่อไป เราควรจะรับมือมันแบบไหน นิย ามความรักของแต่ละคนนั้น

ต่างกันขึ้นอยู่กับว่า ผ่านเรื่องราวความรักแบบไหนมาบ้ าง บ้ างก็ว่าความรัก คือการที่เราสองคนมีกันเท่านี้บ้ างก็ว่า

ความรักคือการสัญญา ว่าจะรักกันตลอดไป ไม่ว่าจะยังไงส่วนใหญ่มักเป็นมุมมองที่สวยงามเสมอ จนลืมไปว่า คน

เรายังอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยอื่นด้วยไม่ใช่แค่ความรักเท่านั้น บ างทีแล้วรักแท้ และคู่แท้ อาจจะเป็นแค่การสันนิษฐาน

เพราะยังมีความจริงต่อไปนี้ ที่เราต้องพบเจอ ไปพร้อมกับความรัก และเป็นสัจธรรมชีวิต“รักตลอดไปไม่มีอยู่จริง”

แต่หลายๆคนก็ยังตามหา แต่จิตใจคนเราแปลเปลี่ยนตลอดเวลารักตัวเอง ดูแลตัวเองให้มาก อย่าไปคาดหวังอะไร

จากใคร เพราะคำว่าตลอดไปมันไม่มีอยู่จริง

1.คนเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ

แค่ไม่กี่นาที ไม่เพียงแต่กายเท่านั้น

ที่คนเรายังเคลื่อนไหว ใจเราก็ต้องขยับบ้ าง ใน 1 วันเรายังรู้สึกได้เลยว่า ตัว

เราเคลื่อนไหวไปหลายที่ มีหลายอารมณ์ ความรู้สึกเจอกับหลายเหตุการณ์แล้วประสาอะไร กับอีกคนหนึ่ง ที่เป็น

อีกกายหนึ่งอีกใจ หนึ่งที่ไม่ใช่เจ้าของทั้งหมด ที่เรายังงี่เง่าใส่เขาได้ ไม่ได้หมายถึงว่า สักวันหนึ่งเขาจะทนได้

เสมอไปนะ ก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าอนาคตจะยังเป็นเหมือนวันวานในวันนี้ ที่เรายังรักกันมาก ในสักวัน อาจหมดรัก

กันแล้วก็ได้จงรักตัวเองเข้าไว้

2.อีกด้านของความรัก

บ างทีก็เป็นเพียงแค่ผลประโยชน์

“ความรักทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้ดีขึ้น ดูดีขึ้น” มันจะเป็นเรื่องดีมากถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้น เกิดขึ้น

จาก inner เรา ที่มีต่อคนอื่น เมื่ออย ากให้ตัวเองดูดีคู่ควรกับคนรัก และความรักอยู่เสมอ แม้ว่าจะอยู่ห่างกัน ก็ยังไม่

ละความสำคัญที่จะดูแลตัวเองให้ดีพร้อมเสมอ และอีกด้านหนึ่งก็เป็นไปได้ว่า การมีความรัก=โอกาสที่ดีกว่าซึ่งเป็น

ไปในแง่ของผลประโยชน์ ส่วนตัว เช่น คบกันโดยหวังให้คนสรรเสริญคบกันเพื่อหวังชุบตัวเองให้ดูดีพอ ได้ทุก

อย่างก็หมดผลประโยชน์ที่จะรักอีกต่อไป

3.การเข้าสู่โหมดความรัก

ก็เป็นเพียงแค่การค้นหาตัวเองเท่านั้น

อย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่า เขาคนนั้นที่ทำอะไรดูดีไปหมด จะหมายความได้ว่าเขารักเรา บ างทีเขาก็เพียงแค่อย ากจะ

ค้นหา ตัวเองในอีกด้านหนึ่งก็แค่นั้นบ างทีก็แค่อย ากรู้ว่า การมีคนรัก มันดีเหมือนที่คนอื่นว่ากันไหม บ างทีก็แค่อย

ากรู้ว่าความสัมพันธ์กับคนใหม่ จะดีกว่าคนเก่าแค่ไหน คนเรายังมีความอย ากรู้อย ากเห็น เป็นสัญชาตญาณเดิม

อย่าเพิ่งไว้ใจความรู้สึกดีให้มาก เผื่อใจไว้บ้ างจะช่วยเซฟความเจ็ บป วดไว้ได้มาก

4.สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ต่อให้ยังอยู่ที่เดิม อิริย าบถเดิม

สิ่งรอบข้าง ก็ต้องดำเนินต่อไป อากาศยังต้องเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงของวัน และ

มันก็อาจส่งผลกระทบถึงความรู้สึกคนเราได้ ฉะนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ที่สักวันหนึ่ง เขาจะเบื่อเรา ทั้งที่เขาก็

อยู่กับเราตลอดและเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร ที่คนเราอย ากจะย้ายตัวเองไปอยู่ในสิ่ง

แวดล้อมใหม่กว่าที่เคยเป็นอยู่ มันเป็นเรื่องของความสบ ายใจคนเราจะเลือกสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดให้กับตัว

เอง

5.รักที่ย าวนานที่สุด

คือรักอย่างสม่ำเสมอเรื่อยๆไปตลอดกาล

ไม่มีคำว่ารักนิรันดร์ ไม่มีคำว่ารักตลอดไป คำว่ารักตลอดเวลานั่น ก็หมายถึงสมมติว่าอยู่ด้วยกัน 24 ชั่ วโมง ก็จะรัก

กัน 24 ชั่ วโมงชัวร์ๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะอย่างน้อยคนเราใน 24 ชั่ วโมง นั้นก็ต้อง

แบ่งเวลาให้กับอย่างอื่นบ้ าง แค่ไม่กี่นาทีก็จะเหม็นขิ้หน้ากันแล้ว คำว่าตลอดไปมันไม่มีจริงคำว่า“รักอย่าง

สม่ำเสมอ”จึงมีอย่างแน่นอน และนั่นก็หมายความว่า รักอย่างรู้จักพื้นที่และเวลาของกันและกัน ไม่มากเกินไป ไม่

น้อยเกินไป จนกระทั่งมันเกิดเป็นความพอดีและเมื่อความพอดีนี้เกิดขึ้น เป็นประจำนี่แหละ จึงเรียกว่า“รักอย่าง

สม่ำเสมอ”และความสม่ำเสมอนี้ มีไปเรื่อยๆจนคนๆหนึ่งได้ จากอีกคนไปก็จะเรียกว่า “รักจนลมหายใจ

สุดท้าย”หรือ“รักตลอดชีวิต” แต่ไม่มีคำว่า “รักตลอดไป” เพราะคนที่ยังอยู่ก็มีสิทธิ เปลี่ยนเป้าหมายหรือบ างทีก็

หลงลืมไปบ้ าง และสำหรับคำว่า “รักนิรันดร์” ยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ่ เพราะถ้าเราไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าไปอยู่แห่งหนไหน

และก็ไม่รู้ด้วยว่าชาติหน้าจะเป็นยังไง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น