4 ความจน ที่เราต้องรู้ “จนอะไรก็จนได้ แต่…อย่าจนปัญญา” (เขียนไว้ดีมาก)

จริงอยู่ที่ไม่มีใครอย ากจนหรอก แต่บ างครั้งเราก็จำเป็นที่ต้องจน ทั้งแบบตั้งใจและแบบไม่ตั้งใจความจนแบบไม่

ตั้งใจเป็นเพราะเราเลือกเกิดไม่ได้เมื่อเราต้องเกิดมาในครอบครัวที่ย ากจนไม่ได้ร่ำรวย นั่นถือว่าเป็นการจนแบบไม่

ได้ตั้งใจ ส่วนการจนแบบตั้งใจนั้นก็หมายถึงเราไม่มีเงินเพราะเราเองไม่ขยัน ไม่อดทนหรือเราอาจเคยรวย เคยมี

ฐานะดีแต่ที่เราต้องจนแบบตั้งใจ ก็เพราะเกิดจากการสร้างหนี้ การใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่ระมัดระวังให้คนอื่นยืมเงิน

แล้วโดนหนีหนี้ ทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ล้มละลาย จนทำให้กลายเป็นคนจนแบบตั้งใจแบบนี้ไปได้เมื่อต้อง

อยู่ในสถานะที่เรียกว่าจนแล้ว ก็แปลว่า เราจนเงิน ไม่มีเงินใช้จ่ายได้สบ ายไร้กังวล เงินที่ได้มาอาจจะพอหรือไม่

พอกับค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำหากอย ากได้สิ่งของอะไรก็ไม่สามารถซื้ อได้อย่างที่ใจหวัง ต้องรอ ๆและบ างครั้งก็ไม่รู้ว่า

จะต้องรออีกถึงเมื่อไหร่ความจนนั้นก็แบ่งได้หลายระดับ จนมากหรือจนน้อยจนมากก็หมายถึงจนถึงขนาดต้องเป็น

หนี้ รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ต้องหยิบยืม กู้หนี้มาส่วนจนน้อยก็อาจจะหมายถึงมีรายได้แค่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

เท่านั้น อาจไม่ถึงกับเป็นหนี้ แต่ก็ไม่มีเงินเหลือเก็บพอที่จะยกฐานะของตัวเองให้ดีขึ้นจนพ้นจากความจนไปได้มี

คนเคยแบ่งความจนไว้เป็น 4 แบบด้วยกัน มาดูกัน เราว่าอยู่ในข่ายไหนของความจนกันบ้ าง

1.จนโอกาส

คนจนโอกาส ก็คือ คนที่แทบไม่มีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเลยหรืออาจมีแต่เราไม่ไขว่คว้าไว้บ างคนก็ตีอกชกหัวตัว

เองว่าเรานั้นทั้งประหยัดทั้งขยันชีวิตมีแต่คิดดีทำดี ทำไมไม่เห็นได้ดีบ้ างนอกจากประหยัด ขยันและเป็นคนดีแล้ว

เรายังต้องฉลาดด้วย ฉลาดในการเปิดโอกาสใหม่ ๆให้กับชีวิตของเราอาชีพบ างอย่างไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เป็นอาชีพที่

ไม่มีโอกาสก้าวหน้า เมื่อทำงานไปถึงจุดหนึ่งก็ควรที่จะต้องหาทางขยับขย าย เพื่อให้เราได้รับโอกาสใหม่ ๆ บ้ าง

2.จนความคิด

คนจนความคิด ก็คือ คนที่คิดน้อยหรือคนที่ไม่มีความคิดนั่นแหละ ความคิดของคนที่จนความคิดจะวนเวียนอยู่แต่

กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่น คิดแต่ดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้ คิดแต่ว่าชาตินี้เราจะไม่มีวันรวยคิดว่าคนอื่นเก่งเราไม่

เก่งเหมือนเขา เราไม่มีทางทำได้แบบเขา คิดว่าก็เขาเกิดมารวยเราไม่ได้รวยเหมือนเขาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย

เราทำไม่ได้หรอก อาชีพเสริมเราไม่ไหว สุ ข ภ า พ เราไม่ดีฯลฯ คิดแบบนี้แล้วโอกาสหลาย ๆ อย่างในชีวิตก็ต้อง

หลุดลอยไปไม่ว่าจะเป็นการจนแบบไหนก็ตามก็ไม่เป็นผลดีกับชีวิตทั้งนั้น การจนเรื่องเงินยังเป็นของนอกกายที่

หากเราไม่จนความคิดไปด้วยชีวิตก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้หากเราไม่มีเงิน ไม่มีเวลาและไม่มีโอกาสดี ๆ

แถมเรายังมีความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการดำเนินชีวิตของเรา ชีวิตของเรานั้นก็คงจะจนเหมือน

เดิมไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเราได้นอกจากตัวเราเอง สำคัญที่สุดคือต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อน นั่นคืออันดับ

แรกที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ก้าวพ้นจากความจนที่แท้จริงไปได้

3.จนเงิน

คนจนเงิน ก็คือ คนที่ไม่มีเงินหรือมีเงินน้อย น้อยจนไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองหรือครอบครัวได้ความหมายของจน

เงินมักเป็นความจนที่คนทั่วไปเข้าใจกัน

4.จนเวลา

คนจนเวลา ก็คือ คนที่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยที่จะทำให้สิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำ คนจนเวลาบ างคนมีเงินแต่ไม่มี

เวลาใช้เงิน เพราะมัวแต่หาเงิน ส่วนคนจนเวลาบ างคนก็ไม่มีเงินด้วยเรียกว่าจนทั้งเวลาและจนทั้งเงิน

คนจนหรือคนรวยก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน

คนรวย

ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นที่อิจฉาอยู่ตลอดเวลา

ไม่ใช่ว่าคนรวยทุกคนจะมีความสุขได้ด้วยใช่

คนรวยสามารถซื้อบ้ านหลังใหญ่ รถยนต์ยี่ห้อหรู

รับประทาน อ า ห า ร อร่อยแพงตามร้าน ซื้ อเสื้อผ้า

รองเท้ามีแบรนด์ดังแต่อย่าลืมว่าคนรวยเขาก็ต้อง

พย าย าม รั ก ษ า สถานภาพทางสังค มและเศรษฐกิจ

ของตัวเขาเองไว้ด้วย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็น

ภาระอันหนักหน่วงสำหรับคนรวยที่มากกว่าคนจนที่

เราต้องการเพียงแค่การกินอิ่มนอนหลับสบ ายเท่านั้นเงินเป็น

ของแปลก เรามักจะอย ากมีเงินมาก ๆ กันและคิดว่า

เมื่อเรามีเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะพอเพราะชีวิตของเราก็จะมี

ความสุข แต่เพราะเหตุใดคนรวยถึงไม่หยุดคนรวย

บ างคนเมื่อร่ำรวยมีเงินทองมากมายก็ยังหาความรวยกันต่อไป

เมื่อมีมากก็อย ากมีมากขึ้นไปอีก แทนที่จะมีความสุข

ก็จึงกลายเป็นเงินนั้นสร้างความกังวลและความทุกข์ให้กับ

คนรวย การเขียนแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนจนถึงจะดี

เพราะเมื่อรวยจะเป็นทุกข์ ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบที่ว่า

เพียงแต่ต้องการจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยเราก็

สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน หากเราจนไม่มีเงิน

เราก็อย่าจนความคิดไปด้วยให้มองแง่ดีของการที่เราไม่ต้อง

ดูแลทรัพย์สมบัติมากมายหรือมีเกียรติยศ ชื่อเสียงค้ำคอ

การเลือกกิน อ า ห า ร การแต่งตัวของเราสามารถทำได้

แบบตามสบ ายไม่ต้องเป็นทางการเหมือนกับคนรวย

นอกจากนั้นให้เราคิดในแง่ดีถึงศักยภาพในตัวเราเองว่าเรา

สามารถทำอะไรได้อีกมาก เพื่อยกระดับฐานะของตัว

เราเองเพื่อที่วันหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะมีชีวิตในรูปแบบที่เรา

ต้องการ แต่เราอาจจะยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

การคิดแบบจรรโลงใจแบบนี้ทำให้เรามีกำลังใจ และก้าว

เดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้

ขอขอบคุณ moneyhub

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น