มีความรักได้ แต่..อย่ างแ ย่งแฟนคนอื่น “ผลที่ตามมามันไม่คุ้มนะ”

คนที่กล้าทำผิด หรือเข้าไป ทำ ลา ยครอบครัวของคนอื่นจนพั งพวกเขาเหล่านั้นมักมีปมฝั งใจอยู่อย่ างหนึ่ง คือ

การโหยหาความรักและเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้ อย ากแ ย่ง อย ากได้ อย ากมี อย ากครอบครองเอามาเป็นของตัว

เอง แม้ปากบอกว่าไม่อย ากได้ ไม่ได้อย ากทำ ลายครอบครัวใคร แต่ว่าการกระทำมันช่างสวนทางกันซะเหลือเกิน

พอมีโอกาสก็ทำทุกทางเพื่อให้ได้มันมา ปากบอกไม่ได้แ ย่งๆ แต่ก็ทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้เขามาอยู่กับตัวเอง ให้

เขาทิ้งครอบครัว เพื่อให้ได้มาสร้างครอบครัวใหม่กับตน ปากเอาแต่บอกเขาทิ้งครอบครัวเพราะไม่ได้รักกันแล้ว

แน่ใจหรอว่าคนที่กล้าทิ้งครอบครัวที่ร่วมทุ กข์ร่วมสุขมานานนับปี มันจะเลือกหยุดอยู่ที่เราแน่ใจได้ไหมว่าว่าคนๆ นี้

จะเป็นคนดีจริง ถึงไม่ดีแล้วยังอย ากได้อยู่ก็คือ คนเล วๆมาเจอกัน เลยอย ากอยู่ด้วยกันอย่ างนั้นรึ? จะกระทำชั่ ว

ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ อีกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือด้วย คนกลางที่ไม่หนักแน่น เมื่อเห็นของใหม่ใจเต้นแรง ตื่นเต้น โหย

หาอย ากมีอย ากได้มาครอง แม้รู้ว่าผิ ดก็ต้านกิเล สตัวเองไว้ไม่ได้ ทำผิดต่อครอบครัวจนย ากที่จะให้อภัย คน

แบบนี้ชีวิตไม่เคยพอ เงินทองหามาได้เท่าไหร่ก็คงไม่พอในการใช้จ่าย เป็นห นี้สิ นมากมาย ไม่มีวันได้พบความสุข

ความเจริญที่แท้จริงกับเขาหรอก จะพบเจอแต่สุขจากกิ เลส อำนาจฝ่ายต่ำ ที่สุขแค่ครู่เดียวและทุกข์ไปตลอดกาล

ทำมาค้าขายก็ไม่เจริญป่ ว ยบ่อย โ รคภัย รุ มเร้ า พอสองคนนี้ได้มาอยู่กินกันอย่ างเปิดเผยสิ่งที่ตามมาหลังจากที่

ทั้งคู่เข้าใจว่ามันคือสุข แต่จริงๆแล้วคือทุกข์มหันต์กิเล สฝ่ ายต่ำดึ งดู ดเข้าหากัน พอเวลาล่วงเลยผ่านไป หาก

ใครคนใดคนหนึ่ง เกิดกิ เ ลสขึ้นอีกครั้ง ก็จะโห ยห าของใหม่ไปเรื่อยๆ เพราะเกิดจากความไม่พอ ไม่ว่าเขาหรือ

เธอที่สร้างเ ว รสร้างก ร ร มให้คนอื่นทุกข์ก็จะได้รับก ร ร มที่ทำบ้ าง ไม่เร็วก็ช้า กร ร มอื่นอาจต่อคิวรอให้ส่งผล

แต่จะได้รับมันแน่ๆหล่ะ เพราะก ร ร มที่สร้างความทุ กข์ให้จิตใจคนอื่นอันเ จ็บปว ด ทำให้ครอบครัวคนอื่นพั ง

ทลาย คือก ร ร มที่หนัก ที่แม้มีครอบครัวก็จะหาความสุขไม่ได้ จะพบกับคนมาแ ย่งของรักจองหวงไปเหมือนอย่

างที่ตัวเองเคยทำไว้กับคนอื่น ความทุกข์ท ร มานเ จ็บปว ดจนสุดท้ายจะไม่เหลือใครสักคน แม้จะเจอคนใหม่ที่ใช่

และดีในอนาคตแต่ก็จะไม่ได้ครอบครอง แม้ตัวเองจะกลับตัวกลับใจก็หนีไม่พ้นบ่วงก รรมหากรู้ว่าผิดยังเดินหน้า

หยุดเถอะนะ รีบกลับตัวกลับใจเถิด บ าปหนัก กร ร มแ รง ไม่เคยปราณีใคร ย ามที่มันส่งผล อาจต้องเผชิญกับความ

ทุกข์ย ากทั้งกายและใจ แบบฉบับน ร ก บนดิน ต ๅ ย ไปก็ยังไม่พ้นต้องไปปีนต้นงิ้วหนทางสู่ดงงิ้วมันไม่ได้หวาน

หอมหรอกนะ

ขอขอบคุณ จั น ท ร์ เ จ้ า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น