เหรียญมีสองด้านเสมอ”อย่ามองคนแค่ด้านเดียวเท่านั้น” (เขียนไว้ดีมาก)

อย่ า มองคน แค่เพียงด้านเดียว เพราะสิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไปคนเราทุกคนนั้นล้วนมีหลายมุม

หลายด้านหลายอย่าง ในคนคนเดียวกันอย่ า มองใครแค่เพียงด้านเดียวเท่านั้นเพราะบางครั้ง สิ่งที่เค้าทำอาจไม่ดี

ในสายตาเราแต่สำหรับเค้า ก็คงจะมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องทำแบบนั้น โดยที่เราไม่รู้ก็ได้และกับบางคน ที่ทำตัวให้

คนอื่นมองว่าดี แต่แท้จริงแล้ว อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้หากเราจะแบ่งประเภทของมุมมอง ก็คงแบ่งได้ 2 ประเภท

1. ดูภายนอกดี แต่จิตใจไม่ดี

ยกตัวอย่ าง เหตุก า รณ์สมมุติ คนพิ กา รคนนึง นั่งขอทานที่สะพานลอยแขนข า ด ตาบ อ ด คนเดินผ่านไปผ่าน

มามองเค้าว่าน่าสงสา รแล้วให้เงินเค้าไป แต่หารู้ไหมว่า…เค้าไม่ได้พิ การอย่างที่เราคิดตาก็ไม่ได้บอ ด แต่แกล้ ง

ทำเป็นพิ ก าร เพื่อมาขอเงิน เพราะขี้เกียจทำงาน

2. ดูภายนอกเหมือนคนไม่ดี แต่จิตใจดี

ยกตัวอย่ าง เหตุก า รณ์สมมุ ติ เด็กผู้ชายคนหนึ่ง ข โ ม ยข้าวแม่ค้าที่ตลาดแม่ค้าแจ้ ง ความ และทุกคนก็คงมอง

ว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กไม่ดี เป็นเด็กขี้ ข โ มย พ่อแม่ไม่สั่งสอนแต่หารู้ไหมว่า เด็กคนนี้ ข โ มยข้าวไปให้แม่ที่พิ ก าร

และน้องๆอีก 3 คน ที่กำลังหิว เพราะไม่มีข้าวกินจึงตัดสินใจข โ มยข้าว เพราะไม่มีทางเลือก

สรุป คือ เราอย่ ามองคนแค่เพียงด้านเดียวเท่านั้น

เพราะคนบางคนเรามองว่าเค้าดี แต่ไม่ได้ดีจริงๆและกับบางคนเรามองเค้าเป็นคนไม่ดี แต่จริงๆเป็นคนดีดังนั้นแล้ว

จงคิดอยู่เสมอว่า…คนเราทุกคนมีหลายด้าน หลายมุมหากใครทำไม่ดีกับเรา ก็จงคิดว่าเค้าคงมีเห ตุ ผลของเค้าเรา

จะได้ไม่โก รธ ไม่เกลี ยดเค้า เพร าะบางครั้งการก ร ะทำของเราก็อาจจะทำให้บางคนไม่พอใจเราก็ได้ ขนาดเราเอง

ก็ยังมีเหตุผลของเราเลย นับประสาอะไรกับคนอื่นๆคนก็เหมือนเหรี ย ญ ที่มี 2 ด้านดังนั้นอย่ า ตัดสิน คนเพียงมุม

มองแค่ด้านเดียว

เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น