แบ่งเงินเป็น 5 กอง ทำแล้วพลิกชีวิต (เเนวคิดการใช้เงินของคนจีน)

“ แป๊ะ ” ช า ว จี น อ พ ย พ ที่มาอาศัยอยู่ใน เ ก า ะ ฮ่ อ ง ก ง

ก่อร่างสร้างตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่บนแผ่นดินใหม่ โดยเริ่มต้นจากการขาย

ดอ กไม้ในวัยเพียง 25 ปีและ ต่อมาได้เริ่มขยับขย ายจนกลายเป็นเจ้า

ของหลายกิจการ เช่น เจ้าของท่าเรือ เจ้าของที่ดินต่างๆใจ

กลางเมืองเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ทำบริษัทประกันชีวิ ต และโทรศัพท์มือ

ถือปัจจุบันมหาเศรษฐีท่านนี้ได้กลายเป็นเศรษฐีเบอร์ 1 ของเอเชียสิ่ง

เหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นจาก ความพย าย าม ความอดทน และ ระเบียบวินัย

ในการใช้จ่าย“ แป๊ะ ” ได้แ บ่ ง ปั น เคล็ดลับความสำเร็จ ที่เขาใช้ในการ

สร้างฐานะจากศูนย์จนขึ้นเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศ โดยเขาบอกว่า

ใช้เคล็ดลับ แบ่งเงินเป็น 5 กอง ดังนี้ (หากสมมติว่าเรามีรายได้อยู่ที่ 20,000 บาท)

กองที่ 1 = เพื่อการล ง ทุ น 5,000 บาท (25%)

เงินกองที่ห้าจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตามมันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์

และความเชื่อมั่นในตนเองในการที่จะเป็นเถ้าแก่ ของธุรกิจของตัวเอง

อาจเริ่มต้นด้วยธุรกิจเล็กๆ แล้วค่อยๆขยับขย าย หรือ เริ่มต้นล ง ทุ น

ในหุ้นดีๆสักตัว เชื่อเถอะว่าเมื่อผ่านไป 5 ปี สิ่งที่คุณล ง ทุ น ไป มันย่อม

งอกเงยออกดอ กออกผลอย่างแน่นอนหากอย ากลองทำตาม ไม่จำเป็น

ต้องแบ่งสัดส่วนตามที่กล่าวมาก็ได้ ให้แบ่งตามความจำเป็นที่ทำได้ในแต่ละคน

กองที่ 2 = ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท (30%)

เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าอ า ห า ร ค่าเดินทาง ในการกิน

ให้เน้นอ า ห า รที่ดีต่อสุ ข ภ า พและ ประหยัด ตัดอ า ห า รที่แพง ฟุ่มเฟือย

และ ไม่จำเป็นทิ้งไป เช่น บุฟเฟ่ต์แพงๆ กาแฟแ บ ร น ด์ ที่ราคาสูงขนมขบเคี้ยว

ถ้าคุณตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้รับรอง 6,000 บาท ใช้อยู่ ใช้กินได้อย่างเพียงพอแน่นอน

กองที่ 3 = สร้างสายสัมพันธ์ 4,000 บาท (20%)

เงินสร้างความสัมพันธ์ หรือ สร้าง connection กับคนอื่นๆ เช่น ล ง ทุ น

เลี้ยงอ า ห า รให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถที่เขามีความเก่งกว่าคุณเพื่อ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ทัศนะคติ และ มุมมองด้านต่างๆจากเขา

มื้อนึงอาจใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 1000 ถึง 1,500 บาท

คุณจะสามารถนำเงินส่วนนี้ไปเลี้ยงได้ประมาณ 3-4 มื้อ เฉลี่ยแล้วตกอาทิตย์

ละครั้งดังนั้นคุณจะต้องคิดให้รอบคอบว่าคุณจะต้องนำเงินนี้ไปกินเลี้ยงกับใคร

เมื่อครบปีหนึ่งคุณจะรู้จักผู้คนมากมายขึ้นอย่างแน่นอนอาจได้รับความช่วย

เหลือดีๆจากบุคคลเหล่านั้น และ โอกาสทางธุรกิจมากมายในอนาคตอีกด้วย

กองที่ 4 = การศึกษา 3,000 บาท (15%)

หากคุณไม่ได้เกิดมาร่ำรวย หรือ มีมรดกมากมาย การศึกษานี่แหละเป็นสิ่งที่

จำเป็นที่จะช่วยให้คุณพัฒนาฐานะได้อย่างก้าวกระโดดการซื้ อหนังสือล ง

ทุ น มาอ่ า นและศึกษาเอง การเข้าค อ ร์ สอบรมหลักสูตรดีๆในการล ง

ทุ น หรือ ศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ก็แล้วแต่ความสะดวก

กองที่ 5 = ซื้ อความสุข 2,000 บาท (10%)

การซื้ อความสุขให้ตนเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวต่างประเทศด้วตัวคน

เดียวอย่างน้อยปีละครั้งจะทำให้มีประสบการณ์มากขึ้น เมื่อคุณต้องอยู่ต่างแดน

ที่ใช้คนละภาษา ใช้เงินคนละสกุล และไม่รู้จักใครเลย เป็นการฝึกทักษะการ

เอาตัวรอด ที่คุณจะต้องงัดทุกความสามารถที่มีออกมาใช้ในการเที่ยวทริป

นี้เมื่อคุณทำสำเร็จและ ผ่านมันไปได้ คุณจะค้นพบว่า ในตัวเรานั้นมีพ ลั ง

เต็มเปี่ยมเพื่อที่จะไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในชีวิตได้อีกมากมายคุณจะ

ไม่จมอยู่กับสิ่งเดิมๆ และ อาจได้เห็นโอกาสทางธุรกิจดีๆที่ต่างประเทศอีกด้วย

ควรแบ่งออกเป็น 5 กองเสมอ

“ แป๊ะ ” ยังแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า… คนหนุ่มสาวสมัยนี้มัก ทานอ า ห า รนอกบ้ าน

ซื้ อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ราคาแพงแล้วโพสรูปลงโซเชียล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ

ทำให้พวกเขามีความสุขเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่กลับต้องเสียเงินไปเป็น

จำนวนมาก ทั้งๆที่ควรเก็บออมไว้เพื่อสร้างธุรกิจหรือการล ง ทุ น ในอนาคต

หากอย ากพลิกฐานะตัวเองจริงๆ เราต้องรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร และ

รู้จักหักห้ามใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำระเบียบวินัยก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ

หากลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้ต่อเนื่องอย่างน้อยๆ 5 ปี จึงจะเห็นผล

ที่มา : f w

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น