หากวันนี้ไม่มีแม่..ครอบครัวขาดเสาหลักไป “ก็เหมือนแพที่แตกจมลงแม่น้ำ”

วันนี้ลูกๆหลายคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของแม่

ในการเลี้ยงดูเ อ า ใ จใส่เป็นอย่างดีจากแม่สมบูรณ์พูนสุขในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความ

เป็นอยู่ที่สุขสบ ายเงินทองที่ใช้จ่ายได้ตามใจปรารถนา…

หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่…?

โบราณว่า..“ข าดพ่อเหมือนถ่อหั ก ข าดแม่เหมือนแพ แ ต ก”ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทาง

ไร้อนาคต ไร้การศึกษากลายเป็น เ ด็ ก มีปัญหาเป็นภาร ะของสังค ม คงต้อง ทุกข์ ท ร ม า น

อย่างหาประมาณมิได้หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเต็มไปด้วย

อั น ต ร า ย รอบด้านซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่งเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างปลอด

ภั ยหากเปรียบไปก็เหมือนพ่อกับแม่ถ่อเปรียบเสมือนพ่อ แพเปรียบเสมือนแม่ถ้าถ่อหักก็ยัง

สา ม า ร ถ ใช้มือ หรือเท้าพายแทน แต่ ก็ต้อง ทุ ลั ก ทุ เ ลพอควรมีโอกาสถึงฝั่ง 50-50

แต่หากแพต้อง แ ต กหรืออับปางกลางแม่น้ำโอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงลางเลือนและริบหรี่

เต็มประดาอาจต้องจ ม น้ำต าย หรือเป็นอ าหา รของ สั ต ว์ร้ า ย ได้เปลวเทียนละล า ย

เเท่ง เพื่อเปล่ง เ สี ย ง อันอำไพ ชีวิตมะล า ยไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนหากเปรียบเทียน

ที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเรา เทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใดลำเทียนเองก็จะสั้นลง ๆ

คล้ายดังชีวิ ตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหน อายุของแม่ก็จะสั้นลง ๆอายุที่ได้มาก็คือเวลาที่

เ สียไปยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใดชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลงและหดหายลงไปเท่านั้น

บ างครั้งก็ริบหรี่หือไม่ก็ดั บแล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเหมือน ห ย า ด น้ำตาของผู้เป็น

แม่ของเราในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำ ๆวาร ะสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็นอย่างนี้

แม่จะเหลือเพียงกระดู กที่เป็นเถ้าถ่าน ให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอน

หากพรุ่งนี้ไม่มี..แม่ ?

แม่…ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูก

แม่…ผู้ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่ม

แม่…ผู้ที่ยอม ทุ ก ข์ เพื่อให้ลูกสุข

แม่…ผู้ที่ยอมลำบ ากเพื่อให้ลูกสบ าย

แม่…ผู้ที่ยอมต ายเพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่

แม่…ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใยและเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูก หิวไหมลูก?

ลูกอ ย า กทานอะไร? ลูกอ ย า กได้ อะไรบอกแม่มา…แม่จัดให้?

แล้วลูกละ เคยถามแม่บ้ างหรือ เ ป ล่ า? ลูกบ างคน ย า ม แม่มีชีวิตอยู่

ไม่เคยเลยที่จะรั กษ าน้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่าน

ทำให้ท่านสบ ายอกสบ ายใจ ท่านได้เรามาเป็นลูกรู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหน

เรารักสิ่งใด เราจะถนอมสิ่งนั้น รั กษ าสิ่งนั้นแล้วมันจะอยู่กับเรานาน ถ้าเรารักแม่

ต้องถนอมน้ำใจท่าน รั กษ าใจท่าน“รักใดไหนเล่า เท่าแม่รัก เป็นรักที่บริสุทธิ์ใจ

เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เป็นรักที่แท้จริง อันรักใดไหนเล่า เท่ารักลูก” ถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่าน

อาจจะไม่มีโอกาสไม่ต้องอายในการทำความดีมีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลยอย่านิ่งดูดาย

เพราะเราส า ม า ร ถ มีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ คิดไว้เสมอ หากพรุ่งนี้ไม่มี…แม่

ขอบคุณแหล่งที่มา yimlamun

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น