น้ำทั้ง 4 หยด ในชีวิ ต “ที่เราทุกคต้องเจอ” ( อ่ า น เตือนสติ )

“หนึ่งทาง..ในชีวิ ต” ทางที่ต้องเดินด้วยตนเอง

“สองสิ่งดีๆ..ในชีวิ ตที่ควรมี” สุ ขภ าพดี กำลังใจดี

“สามสหาย..ในชีวิต” คนที่กล้าให้ยืมเงิน คนที่มาร่วมงานแต่งงานของคุณ

“น้ำ..ทั้งสี่หยดในชีวิ ต” น้ำนม น้ำดื่ม น้ำเม า น้ำเกลือ

“รถ..สี่คันในชีวิ ต” รถเข็นเด็ก รถจักรย าน รถยนต์ รถเข็นคนไข้

“ใบเอกส าร..ทั้งสี่ในชีวิ ต” ใบสูติบัตร ใบประกาศนียบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบมรณ ะ บัตร

“เตียง.. ทั้งสี่ในชีวิต” เตียงเด็ก เตียงเดี่ยว เตียงคู่ เตียงคนไ ข้

คนที่มาส่งคุณขึ้นเชิ งตะกอน

“สี่ทุก ข์..ในชีวิ ต” ตัดใจไม่ได้ สละไม่ได้ ยอมแพ้ไม่ได้ ปลงไม่ได้

“ห้าคติ..ท่องไว้ให้ขึ้นใจ” ต่อให้ย ากก็ต้องยืนหยัด ต่อให้ดียังไงก็ต้องจากต่อ

ให้แ ย่ยังไงก็ต้องมั่นใจในตนเอง ต่อให้มีมากมายก็ต้องประหยัด ต่อให้แล้งก็ต้องมีน้ำใจ

“หกทรัพย์..ในชีวิต” ร่า งก าย ความรู้ ความฝัน ความศรัทธา ความมั่นใจ ความกล้าหาญ

“จน” แปลว่า “มีน้อย” แต่ไม่ได้แปลว่า “ทุกข์”

“รวย” แปลว่า “มีมาก” แต่ไม่ได้แปลว่า “สุข”

“พอเพียง” แปลว่า “มีพอ” ก็ไม่ได้แปลว่า “ทุกข์” หรือ “สุข”

เศรษฐีกินอ าห ารมื้อหรู ราคาหลักหมื่น ชาวบ้ านกินข้าวราดแกงข้างทาง 40 บ าท

เมื่อกินลงไปแล้ว ก็จบแค่คำว่าอิ่ม เหมือนกันครอบครัว เปรียบเหมือนแก้วน้ำว่างเปล่า 1 ใบ

ความรักเป็นเหมือนเม็ดทรายที่ใส่จนเต็มแก้วลองเติมน้ำลงไปในแก้วแล้วจะพบว่า…

มันยังเติมเต็มความรักให้กันได้อีกจงให้ความสำคัญกับครอบครัว มากกว่าทรัพย์สินเงินทอง

ชื่อเสียง หรือความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองใช้หมดไป ก็หาใหม่ได้ แต่เวลาที่ผ่านไปในแต่ละวัน

ถ้าเรารักตัวเอง รักคนรอบข้าง ครอบครัวคือเรื่องหนึ่งที่เราควรดูแลเขาให้ดีที่สุดถ้าไม่ได้ใช้

อยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารัก เมื่อพวกเขาจากไป มันย้อนกลับคืนมาไม่ได้นะเธอ

 

ขอบคุณบทความดีๆ จาก : บ้ านสวนไผ่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น