7 ข้อดีของการเก็บทอง “ป้องกันความเสี่ ยงยังไง” (…ต้องรู้)

มีคนไทยจำนวuไม่น้อยที่มักซื้ อ ทองคำ เก็บไว้ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อ

วัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ ทองคำ เป็นตัว

ช่วยได้ดี

1. สินทรัพย์ทางเลือก กระจายความ เ สี่ ย ง

ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจความเสี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย งของค่าเงิน ,

มีหลายประเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้ เพื่อป้อ ง กันการเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเงินเหตุการณ์ฉุ ก

เ ฉิ นทั่วโลกซึ่งคนวัยเกษียณจำนวuไม่น้อยที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการล ง ทุ นและกระจายความ

เ สี่ ย ง ของสินทรัพย์อื่น ๆดังนั้น อย่างน้อยการมี ทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่

ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเงินหากเกิด

ปัญหาได้ดีมาก

2. ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสด ย า ก

เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่หรือผู้ที่ต้องการ

สร้างวินัยในการออมเงินโดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้นก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยน

จากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน

3. ใช้จ่ายในย า มเจ็ บไ ข้ได้ป่ วย

ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณ

ที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิด โ ร ค ร้ า ย ก็สูง

ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย , ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บาง โ ร ค มีค่า รั ก ษ า

ค่อนข้างสูงฉะนั้นต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสด มีสภาพคล่องสูง

4. สำรองการเงิน ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น

ค่าเทอมลูกไม่พอ เครี ย ดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่า ว ผู้ปกครองนำทองมาขายในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆเนื่องด้วยค่าใช้เรื่อง

เรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดีหรือวางแผนแล้วแต่เงิน

ไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้

5. ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ

ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หลายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดก ตกทอดให้แก่ลูกหลานเอาไว้เป็น

ทุนสำรองการเงิน หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆเช่น วันแต่งงานวันสงกรานต์ , วันตรุษจีน ฯลฯ

ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

6. เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ

ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่ อ ย า ก กู้หนี้

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ กเบี้ ย ให้เหมือนสินทรัพย์อื่น ๆ แต่ ราคาส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้

ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อล งทุ น มีหลายคนที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ

7. ใช้ป้องกัน อัตตาเงินเฟ้ อ

ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือ

“อัตราเงินเฟ้ อ” คือศั ต รู ตัว ฉกาจ ที่ทำให้เงินมีมูลค่าลดลง เพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้ อ

หมายความว่า..สินค้าและบริการต่างๆ จะมีราคาแพงขึ้น , ต้องใช้เงินซื้ อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปี

ที่แล้วราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาท เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่

อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ

ขอขอบคุณ a u s i r i s

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น