ทุคนมี “ทิฐิ” ในตัวเอง “และหลายคนชีวิตพังเพราะคำๆนี้” (อ่า นซักนิด) ก่อนทุกอย่างจะสายไป

มีชายหนุ่มคนหนึ่ง เขาต้องเดินทาง ไปเป็นท ห ารเพื่อรับใช้ช ๅ ติ

โดยขณะนั้น หญิงสาวตั้งค ร รภ์ได้ 7 เดือนแล้ว เมื่อชายหนุ่มเสร็จ

ภ า ระกิจจากการรับใช้ช ๅ ตินั้น ก็กลับมาบ้ านด้วยความดีใจสุดๆ

เพราะจะได้พบกับภ ร รยๅอันเป็นที่รัก และลูกชายที่เขาเองยังไม่เคย

พบหน้ากันเลย เป็นเวลา 2 ปีเต็มๆ ทำให้เมื่อทั้งสองได้เจอกัน

ก็แสดงความรักด้วยการกอดกันอยู่นานเลยล่ะ จนลื มไปเลยว่ามี

เด็ ก น้อยอีกคนหนึ่ง รอคอยทั้ง 2 คน อยู่ข้างกายของเขา

เมื่อทั้ง 2 แสดงควา ม รั กความคิดถึงต่อกัน เรียบร้อยแล้ว

จึงหันมาจูงมือหนูน้อย แล้วก็เดิน กลั บบ้ านไป และระหว่างทาง

ภร ร ยๅสาวเห็นว่า วันนี้ต้องฉลองการกลับมาของส า มีเ สี ยหน่อย

จึงได้พูดกับส า มีว่า…

“พี่ขา.. เดี๋ยวหนูไปหาซื้ อของมาทำกับข้าว ให้พี่ทานนะ ฝากลูกไว้กับพี่ด้วยเดี๋ยวหนูกลับมา”

ส ามีกับลูกก็ยืนรออยู่ตรงนั้น เมื่อภร รยๅออกไปซื้ ออ าหา รแล้ว

เขาจึงมีเวลา ห ย อ กล้อกับลูกของตน

และถามหนูน้อยว่า…

“คิดถึงพ่อไหมลูก!!”

น้าไม่ใช่พ่อหนู พ่อหนูมาหาหนูทุกคืนเลย เวลาหนูนั่งพ่อก็นั่งเวลาหนูยื นพ่ อก็ยืนขึ้น

ตามระหว่างที่ยืนงงอยู่นั้น ภร ร ยๅของเขาได้เดินกลับมา

และพูดกับส า มีว่า..

“พี่กลับบ้ านกันเถอะซื้ อ ของเรียบร้อยแล้ว”

แต่ส า มีกลับเงียบ และไม่พูดไม่เอ่ยคำใดๆ ทั้งนั้นฝ่ายภ รร ยๅรู้สึกแปลกใจ

แต่เธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในระหว่างที่เธอไปซื้ ออ า หา รกลับบ้ าน

เธอก็คิดหาเหตุผลมาตลอดระหว่างทาง แต่ก็นึกไม่ออกเลย และก็คิดว่าในระหว่างทานข้าว

บร ร ยๅกาศน่าจะกลับมาเหมือนเดิม ต กเย็นภ ร รยๅ ก็เรียกส า มีมาทานข้าว

ด้วยกันทั้ง 3 คน นั่งทานข้ าวอยู่ด้วยกัน แต่ในบร ร ยๅกาศระหว่างทานอ า หา รนั้น

ตลอดเวลาไม่มีแ ม้แต่เสี ย งสนทนา ของใครดังออกมาเลย ทำให้อาห า รมื้อนั้น

เป็นมื้อแห่งความเ จ็ บป ว ดของทั้ง 2 คน ในคืนนั้นเองภ ร ร ย ๅก้ได้ตัดสินใจ

เดินออกจากบ้ านแล้วไม่กลับมาอีกเลย ผ่านไปได้ค่อนคื น ฝ่ายส า มีตื่นขึ้นมา

ไม่เห็นภร ร ยๅ เขาจึงเดินออกมานอกห้อง เขาเห็นเด็กน้อยยังไม่นอน

และเห็นพ ฤ ติ ก ร ร ม บ างอย่า งของเด็กน้อยเด็กน้อย ชี้ไปที่เงาของตัวเขาเอง

และพูดว่า…

“พ่อของหนูมาแล้ว”

แล้วก็ชี้ไปที่เงาและพูดว่า…

“เวลาหนูนั่งพ่อก็นั่ง เวลาหนูยืนพ่อก็ยืน”

ชายคนนั้นคิดได้ว่า ที่เขาเข้าใจผิ ดเมื่อตอนกลางวันนั้น หนูน้อยหมายถึง

เงาของตนเองนั่นเอง มันทำให้เขารู้ว่า… ภ รร ยๅของเขา รักเขาแค่ไหน

เขาพยๅยๅมตามหาภร ร ยๅตลอดทั้งคืนจนรุ่งสางเขาพบ ศ พ

ภ ร รยๅอยู่ในทะเล เขาจึงรู้สึก เ สี ยใจมากในเห ตุก ารณ์ที่เกิดขึ้นนั้น

จึงเดินลงไปในทะเล เพื่อไปห าภ ร รยๅของตนที่จบ ชีวิ ตลงเพราะความเข้าใจผิ ด

ของเขาและทั้งสองจบชี วิ ตตัวเองลงด้วยเพียงแค่มีทิ ฐิ ต่อกัน ไม่พูดคุยกัน

จนเหตุการณ์บ านปลายใหญ่โต เกินกว่าที่จะแก้ไขได้ ทิ้ งหนูน้อยซึ่งไม่มีความ

ผิ ด ต้องกลายเป็นเด็กกำพ ร้ ๅพ่อแม่เพียงเพราะพ่อและแม่มีความเป็นตัวตน

คิดแต่ว่าตนเองนั้นถูก ทำไมไม่เริ่มต้นในการซักถามก่อน อ ย่ าให้เหตุ ก า รณ์

เช่นนี้เกิดขึ้นเลย เพียงแค่เราคิดว่าตัวเองไม่ ผิ ด!!

 

ขอขอบคุณที่มาดีๆ : p o s t r e a d

ขอขอบคุณเจ้าของภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น