เมื่อผู้ชายไม่รู้จักพอ “เราก็อย่าฝากทั้งชีวิตไว้ที่สามี” (เขียนไว้ดีมาก)

เรื่องก็มีอยู่ว่า ฝ่ายชายมีเงินแสนห้าหมื่น และส่วนทางผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสนเมื่อก่อน

ที่จะแต่งงานทางฝ่ายผู้ชายนั้น ได้นำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปด าวน์บ้ านแล้วฝ่ายผู้หญิง

นำเงินหนึ่งแสน ไปตกแต่งบ้ านซื้ อเครื่องใช้ต่างๆ เข้าบ้ าน ผู้ชายผ่อ นส่งค่ างว

ดบ้ านสามพันหยวนแบบนี้ไปทุกๆ เดือนและเงินเดือนคงเหลือ หนึ่งพันหยวนฝ่ายหญิง

เงินเดือนเดือน ละสามพันหยวนทั้งคู่นั้นใช้ร่วมกัน จากนั้นพอสามปีต่อมาผู้หญิงตั้งค ร รค์

ทีนี้คล อ ดลูกออกมาผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานของเขาและได้เงินเดือนเพิ่ม

เป็นเจ็ดพันหยวน ตอนนี้เด็ กต้องการคนดูแลถ้าจ้างพี่เลี้ยงต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน

ทั้งสองจึงได้ปรึกษาหารือกัน และได้ข้อสรุปคือให้ผู้หญิงลาออกจากงานอยู่ดูแลลูก

แบบนี้ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้ านเต็มตัวไปเลยจากนั้น สิบปีต่อมาผู้ชายประสบความสำเร็จ

ในหน้าที่การงานรั ศมีเปล่งปลั่งส่วนผู้หญิงน่ะหรอ คลุกคลีอยู่กับลูก ๆ กับสามี และบ้ าน

หน้าตาหม่นหม องเข้าไปทุกวันตอนนี้ผู้ชายรู้สึกว่าภรรย าตัวพาเข้าสังค มไม่ได้อีกแล้ว

เพราะสิ่งยั่วยวนภายนอกมันช่างร้อนแร งเย้ ายวนใจเหลือเกิน แล้วสุดท้าย

ผู้ชายเขาก็มีภรรย าน้อย หลังจากภรรย าของเขารู้เรื่องก็เลยเกิดการท ะเล าะ

ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น และสุดท้ายทั้งคู่ก็เตรียมตัวหย่ าและเนื่องจากตามคำอธิบ าย ในบทก ฎ

หมายว่าด้วยการสมรส บ้ าน ที่ผู้ชายได้ซื้ อก่อนแต่งนั้นฝ่ายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์

แต่ผู้หญิงนั้นเธอไม่ยอม เธอบอกว่า พวกเราทั้งสอง ช่วยกันผ่อ นค่าง วดมาตั้งแต่แรก

แต่ทน า ยถามว่า มีหลักฐ านที่ร่วมกันผ่อ นหรือไม่ล่ะ? ฝ่ายหญิงตอบว่าไม่มีเพราะ

ทุกเดือนจะหั กจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง และผู้หญิงบอกอีกว่าฉันเป็นคน

คล อ ดลูกฉันเอง เลี้ยงดูจนเติบใหญ่มาลูกต้องเป็นของฉัน

ทน ายพูดว่า“ในส่วนของลูกจะเป็นของใครเราจะดูว่าใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์

แก่เด็ กมากที่สุดฝ่ายหญิงเธอไม่มีงานทำไม่มีร ายได้ไม่มีบ้ านซึ่งเขาก็มองว่า

มันย่อมไม่เป็นผลดีกับการเจริญเติบโตของเด็ ก ทีนี้ทางศ าลก็เลยจะตัดสินให้ตกเป็นของ

ฝ่ายชายบัดนี้ผู้หญิงเธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอล่ มสล ายไป ณ ตอนนั้นส่วนผู้ชายเขา

ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้หญิงที่เขารัก รู้แบบนี้แล้วเธอยังกล้าที่ฝากความสุขทั้งชีวิตไว้กับคนอื่นไหม ?

จะบอกให้นะ บนโลกใบนี้ไม่มีใครให้คุณ พึ่งพิงได้ตลอดไปหรอกแม้แต่เงาก็ด้วย

มันก็จะห่างหายไปจากเธอในความมืด แรกเริ่มผู้ชายรักเธอมากและผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว

พวกเขามักจะละเลยสิ่งสำคัญไปคือ คนเรานี่แหละขอเพียงแค่มีชีวิตอยู่ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไป

ได้เสมอผู้หญิงที่มีอาชีพมีความอิสระจึงจะดำรงชีวิตได้ตามที่ตัวเองอย ากเป็นได้

จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่เพราะทุกๆ คนล้วนชื่นชอบสิ่งสวยๆงามๆทั้งนั้น

ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้า แต่งตัวไม่พัฒนา เกียจคร้ าน ทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่ อ มโท รม

ได้ทุกวันล่ะจำไว้เลยว่าผู้หญิงเอ๋ย จงดีกับตัวเองจงทะนุถนอมตัวเองให้มากเถิด

“เราต้องสูงส่งจึงจะล้ำค่า” คิดอย ากจะเป็น ผู้หญิงที่แกร่งสิ่งที่สำคัญเลยคือ

รูปลักษณ์ของผู้หญิงเองมันจะเป็นตัวกำหนดว่าจะสำเร็จ หรือล้มเหลวกันแน่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น