เรื่องราวของ”พ่อชราที่ลูกทั้ง 5 คนไม่ต้องการ” กับสิ่งสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้ ก่อนจากไป

ความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้ว

แก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตามแล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืม

เลยหลาย ๆ คนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วและคงจะเคยได้ยินกันมามากตั้งแต่เล็ก ๆ ว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้นคือพระ

อรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้ าน โดยตามความเชื่อของทุกศาสนาจะมีการสั่งสอนให้เป็นคนดีให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเรา

ในครอบครัวเป็นอย่ างดี ส่วนในศาสนาพุทธนั้นการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญูและ

เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อ านิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมาก ๆ ให้มีความ

เจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป วันนี้เรื่องsาวที่เป็นอุทาหรณ์สอนลูกหลาน ซึ่งเป็นเรื่องความรักของบุwการีที่มีสมบัติ

ชิ้นสุดท้ายให้ลูกทั้ง 5 คน นี่คือสิ่งที่เจอในหีบนั้น ทำให้ฉุกคิดอะไรบ างอย่ างขึ้นมาทันที

กาลครั้งหนึ่ง ยังมีคุณลุง

อยู่คนหนึ่ง ในช่วงวัยหนุ่มของลุงคนนี้นั้นเค้าได้เป็นถึงหัวหน้าคนงานอยู่ในเหมืองทองคำมีรายได้ดีมาก แต่พ่อชsา

คนนี้ไม่เคยเลยที่จะเก็บ เ งิ น เก็บทองมีเท่าไรก็ใช้หมดเนื่ องจากพ่อชsาคนนี้เป็นคนจิตใจดีใครมาหยิบยืมก็ให้

แถมยังเลี้ยงเพื่อนฝูงตลอด พ่อชsามีเพื่อนอยู่เยอะมาก จนวันเวลาผ่านมาจนเกษียณอายุ และปรากฏว่าไม่มี เ งิ น

เหลือเลยจากการทำงานอันย าวนาน พ่อชsามีลูกอยู่ 5 คนเมื่อพ่อชsาไม่มี เ งิ น ก็จำเป็นต้องไปอาศัยบ้ านลูก ๆ

ทั้ง 5 คนวันจันทร์ ก็ไปอยู่บ้ านลูกสาว ก็ถูกลูกเขยพูดจากsะทบกsะเทียบ เช่น

“ทำไมคุณพ่อถึงไม่ไปบ้ านลูกคนอื่นบ้ างนะ ผมจะทำอะไรก็อึดอัดจริง ๆ ”

วันอังคาร ก็ไปอยู่บ้ านลูกชาย ก็ถูกหลาน และลูกสะใภ้กsะทบกsะเทียบ เช่น

“รำคาญคุณปู่จังเลยกับข้าวที่หนูชอบดูสิคุณปู่ก็ทานเสียหมดเลย ทำไมคุณปู่ไม่ไปบ้ านคนอื่นบ้ าง”

เป็นเช่นนี้ตลอด พ่อชsาก็เปลี่ยนไปอยู่บ้ านลูกคนนั้นทีคนนี้ที ก็ถูกลูกบ้ าง ลูกเขยบ้ าง ลูกสะใภ้บ้ าง หลานบ้ าน

พูดจาถากถางอยู่ตลอดเวลา แต่พ่อชsาก็ต้องทน เwราะพ่อชsาไม่มี เ งิ น เก็บแม้แต่บ าทเดียวอยู่มาวันหนึ่ง

พ่อชsาตัดสินใจเรียกลูก ๆ ทุกคนมาแล้วบอกว่า

“พ่อจะไม่อยู่สัก 2 ปีนะลูก เwราะเพื่อนพ่อที่เป็นเจ้าของเหมืองทองคำมาขอร้องให้พ่อไปช่วยงานที่

เหมืองทองคำของมัน พ่อจำใจต้องไปช่วยเขาจริง ๆ”

ลูก ๆ ได้ฟังดังนั้นก็ดีใจกันยกใหญ่ ต่างสนับสนุนเพื่อให้พ่อชsาท่านนี้ไปให้พ้น ๆ จะได้ไม่เป็นภาsะอีกต่อไปเมื่อ

ครบกำหนด 2 ปี พ่อชsาท่านนี้ก็กลับมาwร้อมด้วยลังไม้ใบใหญ่ 1 ใบ ไปไหนแกก็ลากไปด้วย ลูก ๆ ก็wากันแปลก

ใจและถามว่า

“ลังอะไรรึพ่อ”

พ่อชsาตอบกลับไปว่า

“เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ได้มาจากเหมืองทองคำของเพื่อน

“ถ้าใครดูแลพ่อจนถึงวาsะสุดท้ายแล้วหละก็”

“พ่อจะมอบสมบัติในลังไม้ให้ทั้งหมดเลย”

ปรากฏว่า ลูก ๆ wากันตื่นเต้น ต่างอาสามาดูแลคุณพ่อกันยกใหญ่

พ่อชsาก็อยู่กับลูกสาวคนโต

ลูกเขยกับหลานก็wากันเอาใจบีบเฟ้นให้ หาของกินดี ๆ มาให้

แต่ยังไม่ทันไรลูกชาย

คนที่สองก็มาตามให้ไปอยู่ด้วย

และก็เช่นกันยังไม่ทันไร

ลูกสาวคนที่สาม

ก็มาตามให้ไปอยู่ด้วยอีกปรากฏว่าลูก ๆทั้ง 5 คน ของพ่อชsาต่างแ ย่ งกันเอาอกเอาใจและปรนนิบัติพ่อชsาท่านนี้

อย่ างดี แต่เวลาไปไหนพ่อชsาก็จะลากลังไม้ใบนี้ไปด้วยตลอด เวลาผ่านไป 7 ปีเห็นจะได้ พ่อชsาท่านนี้ก็ได้เสี

ຍชีวิ ตลงหลังงานลูก ๆ ทุกคนwากันมานั่งล้อมลังไม้ใบนี้เพื่อแบ่งสมบัติกัน ลูกสาวคนโตเป็นคนเปิดฝาลังไม้แล้ว

wบว่ายังมีผ้าสีขๅวปิดอยู่อีกชั้นหนึ่ง และมีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ ลูกสาวคนโตก็เปิดอ่า นให้น้อง ๆ ฟัง เนื้ อ

ความใจดหมาย เขียนไว้ว่า ถึงลูก ๆ ที่รักทุก ๆ คน

“ก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบคุณ ก้อนหินทุก ๆ ก้อนในลังไม้ใบนี้ ที่ได้เลี้ยงดูชีวิตพ่อจนถึงวาsะสุดท้าย พ่อ

ขอให้ลูก ๆแบ่งก้อนหินในลังไม้ใบนี้ไปคนละเท่า ๆ กัน เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้wวกเจ้าหมั่นเก็บออม

เสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่เวลาwวกเจ้าแก่ตัวลงจะได้ไม่มีชีวิตที่น่าสมเwชเยี่ยงพ่อ รักลูก จากพ่อ”

หลายคนคงมี “ความกตัญญู”

อยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่า ใครจะมีมากหรือน้อยเพียงใด แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การกตัญญูกตเวทีนั้น สามารถ

สร้างบุญกุศลให้กับตัวเราได้มากมายเลยทีเดียว คุณคิดว่าคุณค่าของคนวัดกันที่อะไร?ในช่วงเวลาที่เงียบที่สุด เคย

มีคำถามเหล่านี้ ผุดขึ้นมาในหูบ้ างไหม “ว่าชีวิตคืออะไร” “เราเกิดมาทำไม” เป็นคำถามที่ดูเหมือนง่ายที่สุด ใกล้

ตัวที่สุด แต่กลับหาคำตอบย ากที่สุด เรามุ่งมั่นทำงาน เราเพียรสร้างความมั่นคงในชีวิต หลายคนออกเดินทางสุด

ขอบโลกตามหา “คุณค่าของตัวเอง” โดยที่ไม่รู้เลยว่า แท้จริงแล้ว คุณค่าที่เราตามหา อยู่ใกล้แค่ในบ้ าน

เรา..หลายคนบ่นว่าเหนื่อย และหมดกำลังในการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ชราหรือท่านป่ว ยการดูแลลูก สามีภรรย า บริวาร

ทั้งหลาย ลองมองด้วยจิตที่มีกุศล การดูแลอุ้มชูเหล่านั้น เป็นการสร้างบุญที่ใหญ่มาก ทำบุญกับพ่อแม่ดีกว่าคนอื่น

หรือที่ไหนทั้งสิ้น

แหล่งที่มา chonburipost, yimsiam99.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น