5 สิ่งสำคัญที่ครอบครัวที่ดีต้องทำทุกวัน “เพระาเราไม่ได้อยู่ตัวตนเดียวอีกต่อไป”

1.เป็นคนให้มากกว่ารับ

แต่ไม่ได้หมายความว่า ต้องเป็นเรื่องเงินทองเสมอไปหรอกนะอย่ างเช่นการมีน้ำใจให้คนในครอบครัวช่วยทำสิ่ง

ต่างๆ หากครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันแค่สิ่งง่ายๆ นี้ก็จะทำให้รู้สึกว่าครอบครัวของเราอบอุ่นและมีความ

สุขเสมอ

2.ให้ความซื่อ สั ต ย์ ความไว้วางใจระหว่างกัน

ไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัวการให้ความซื่อ สั ต ย์ ให้ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญอย่ างน้อยๆมันก็ทำให้เรา

สบายใจได้ว่าคนในครอบครัวไม่ได้เป็นคนที่แ ย่อะไรคนในครอบครัวต้องมีความซื่อ สั ต ย์ ในทุกๆ เรื่องจึงจะเป็น

ครอบครัวที่ดีได้ในที่สุด

3.ความรักความห่วงใยกัน

ความรักความห่วงใย เป็นบ่อเกิดแรกของการมีครอบครัวที่ดี การจะเรียกตัวเองว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ได้

ต้องมาจากความรักความห่วงใย ที่คนในครอบครัวมีให้กันเป็นสิ่งแรกครอบครัวหนึ่งๆอาจไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมี

พ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้าเพียงแค่รู้สึกว่า เรารักและห่วงใยคนในครอบครัวนั่นถือเป็นครอบครัวที่ดีแล้วล่ะ

4.เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาให้กันได้

ธรรมชาติของคนเรา มักอย ากให้คนรอบข้างเข้าใจในความเป็นตัวเรา และครอบครัวที่ดีต้องเข้าใจในตัวตนของ

คนในครอบครัวด้วย ตราบใดก็ตามเมื่อสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้สร้างความเดือด ร้ อ น ให้กับผู้ใด หรือไม่ได้สร้างความ

เดือด ร้ อ น ให้กับสังค มมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ว่าเขาจะเป็นอะไรเป็นอย่ างไร สิ่งที่สำคัญอีกอย่ างคือเมื่อไหร่คนใน

ครอบครัวมีปัญหาครอบครัวที่ดีนั้น จะต้องให้คำปรึกษาให้คำแนะนำที่ดีได้เพื่อให้คนที่มีปัญหารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่

ตัวคนเดียวอย่ างน้อยยังมีคนที่พร้อมจะทุกข์และสุขไปด้วยกันกับเขาเสมอ

5. สร้างกิจ ก ร ร ม ให้เกิดความอบอุ่นอยู่เสมอ

กิจ ก ร ร ม เล็กๆน้อยๆ แต่สามารถทำให้รู้สึกว่า เป็นความอบอุ่นภายในครอบครัวได้เช่นทานข้าวนอกบ้าน,ไปเที่ยว

ด้วยกันเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สามารถสร้าง ความสมบูรณ์ แบบให้กับครอบครัวได้ดี

 

ขอบคุณที่มา s a n – s a b a i

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น