10 สิ่งที่เถ้าแก่ “อยากฝากถึงลูกน้องที่รักทุกๆคน”

1. ร่ า ง ก า ยคือเครื่องมือสำคัญในการทำงาน

จงอย่าทำงานหนักให้ได้เงินมากๆ เพื่อมาจ่ายค่ารั ก ษ าพย าบาลในภายหลังแต่จงรู้จักใช้ชีวิตให้สมดุล

ดูแลสุ ข ภ า พร่ า ง ก า ยตัวเองบ้ าง

2. หากเลือกได้จงเลือกทำงานที่รัก

ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีได้ทำาในสิ่งที่ตัวเองรักแต่ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถเลือก

ได้จงเลือกทำในสิ่งที่รักแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าต้องทางานอีกเลย

3. คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย

จงอย่ากลั วที่จะผิดพลาด อย่ากลั วความล้มเหลว แต่จงยอมรับแล้วเรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้น

4. ความสำเร็จเริ่มต้นจากการตัดสินใจลงมือทำ

หากคุณมีเป้าหมายหรือมีความฝัน อย่าปล่อยให้เป็นเพียงแค่ความฝันอย่าดูถูกความสามารถของตัวเอง

จงเริ่มต้นวางแผนแล้วลงมือทำาเพื่อให้ความฝันนั้นเป็น ความจริง

5. กำลังใจจากไหนก็ไม่สำคัญ เท่ากำลังใจจากตัวเอง

ในวันที่ต้องพบเจออุปสรรคหรือปัญหาใดๆ ก็ตามอาจมีคนมากมายที่คอยปลอบโยนหรือคอยให้กำลังใจ

แต่จงจำาเสมอว่า ไม่มีกำลังใจจากไหนจะสำคัญไปกว่ากำลังใจจากตัวเองเพราะจิตใจที่เข้มแข็ง

คือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้

6. การพัฒนาไม่ได้เกิดขึ้นได้จากคำชม

ถึงแม้ว่าคำชมจะเป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างก็อย ากได้ยิน แต่อย่ากลั วคำติเพราะคำติจะเป็นตัวชี้ข้อบกพร่อง

หรือจุดอ่อนของเราเมื่อรู้ถึงจุดอ่อนก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างตรงจุดอีกทั้งคำติยังเป็นเสมือน

แรงผลักดันที่ช่วยให้เราก้าวข้ามคำดูถูกนั้นไปให้ได้

7. จงรับฟังให้มากกว่าพูด

การฟังเป็นสิ่งง่ายๆ ที่อาจทำได้ดีกว่าการพูด แต่จงฟังอย่างเข้าใจคิดพิจารณาให้ถ้วนถี่ก่อนพูดและ

อย่าเผลอพูดมากจนไม่ฟังใคร

8. จงไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง

เพราะโลกแห่งการทำงานเต็มไปด้วยการแข่งขันโอกาสมักเป็นของผู้ที่พร้อมกว่าเสมอ เพราะฉะนั้น

อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้เป็นผู้ที่พร้อมสำหรับทุกโอกาส

9. วินัยคือทักษะสำคัญของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

การรู้จักควบคุมตัวเอง ให้มีระเบียบวินัยในการทำางาน ช่วยให้ทำางานอย่างเป็นระบบและประสบ

ความสำาเร็จในการทำางานได้ไม่ย าก รวมถึงการมีวินัยในด้านต่างๆ

10. มิตรภาพคือสิ่งสำคัญ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีเพื่อนร่วมงานดี มีส่วนช่วยให้หลายๆคนรู้สึกอย ากทำงานมากขึ้น จงเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

รู้จักประนีประนอม และมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมงาน

ที่มา : g a n g b e a u t y

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น