13 วิธีปรับตัว ทำยังไงให้เป็นคนเก่งเเละฉลาดในที่ทำงาน

1.งานหนักเอางานเบ าสู้

มีความตั้งใจขยันขันแข็งในการทำงานไม่ย่อท้อหรือท้อแท้หมดกำลังใจอะไรง่ายๆมีความมุ่งมั่น

ในการทำงานการยอมแพ้อะไรง่ายๆในบ างครั้งอาจถูกมองว่าเป็นคนไม่สู้ไม่หนักแน่นไม่มีความสามารถจริงๆ

ดังนั้นควรทำงานทุกอย่ างให้สุดฝีมือเท่าที่ความพย าย ามของตัวเองสามารถจะทำได้

ผลที่ออกมาแม้ไม่ดีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นับเป็นความภูมิใจได้ว่าคุณได้พย าย ามอย่ างดีที่สุดแล้ว

2.ความสามารถและผลงานโดดเด่นเข้าตากร รมการ

ความคิดสร้างสรรค์ดูจะสำคัญสำหรับคนทำงานทุกคนเพราะหากทำงานไปเรื่อยๆ

แบบไม่มีการครีเอตสิ่งใหม่ๆออกมาล่ะก็งานคุณจะย่ำอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาอะไรให้

แตกต่างไปหรือดีขึ้นจากเดิมนอกจากผลงานเดิมไม่มีอะไรโดดเด่นแล้วยังทำให้ชีวิต

คุณจำเจซ้ำซ ากเพราะไร้ซึ่งสิ่งใหม่เข้ามาท้าทายในชีวิตการทำงานด้วยความรู้สึกเพียงหวัง

ให้เงินเดือนขึ้นอย่ างเดียวอาจทำให้ชีวิตการทำงานของคุณไม่มีความสุขนักหันมาทำตัวให้สนุก

กับการทำงานดีกว่าหวังการฝึกฝนทักษะความสมารถลับสม องทำตัวให้เป็นที่ยอมรับยกย่อง

เพื่อการงานที่โลดแล่นก้าวไกลในอาชีพ

3.มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ

เนื่องจากในชีวิตการทำงานนั้นเพื่อนร่วมงานคือคนสำคัญที่คุณต้องใช้ชีวิตประจำวันร่วมกัน

การผูกมิตรหรือสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีในที่ทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นส่งผลให้การทำงานเป็นทีมเวิร์ก

สร้างผลงานออกมาอย่ างมีประสิทธิภาพฉะนั้นจึงควรให้ความจริงใจทำตัวเป็นธรรมชาติกับเพื่อน

ร่วมงานเป็นตัวของตัวเองมีน้ำใจรู้จักให้ความช่วยเหลือและใส่ใจกับทุกๆคนรู้จักให้เกียรติผู้อื่น

วางตัวให้เขารู้สึกว่าเขามีค่ากับคุณและมีคุณค่ากับที่ทำงานทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ

หน้า ตา ยิ้มแย้มแจ่มใสวางตัวอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนอื่นๆ

4.บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

การที่คนเราสามารถโดดเด่นและก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น

บุคลิกภาพมีส่วนสำคัญมากแล้วแบบไหนล่ะจึงจะเรียกว่าเป็นคนบุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ

–รู้จักให้ความรักกับคนอื่นซึ่งผลสะท้อนกลับมาย่อมทำให้เราเป็นที่รักของคนอื่นด้วย

–วางตัวแคล่วคล่องเมื่อได้รับคำสั่งอะไรจากเจ้านายควรลงมือทำทันทีด้วยความว่องไว

จะทำให้คุณดูเป็นกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาตลอดเวลา

–ตรงต่อเวลาถือเป็นมารย าททางสังค มแสดงถึงความเป็นคนมีระเบียบวินัยและมีวัฒนธรรมอันดีด้วย

–วางตัวให้เหมาะสมในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่เสื้อผ้า

มารย าทบนโต๊ะอ าห ารความเป็นสุภาพสตรี(สุภาพบุรุษ)

–ให้ความเกรงอกเกรงใจกับทุกคนในที่ทำงานเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา

เคารพในสิทธิของแต่ละฝ่ายจะส่งผลให้คุณอยู่ร่วมกับใครๆก็ได้

–พัฒนาบุคลิกภายนอกให้ดูดีเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้ากิริย าท่าทางการเดินการนั่ง

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นด่ านแรกที่จะทำให้คนอื่นมองเราว่าเป็นคนอย่ างไร

5.มีความมั่นใจในตัวเอง

ถือเป็นก้าวแรกของการนำไปสู่ความสำเร็จคนเราควรก้าวตามความคิดของตัวเองมีความมั่นอกมั่นใจ

ว่าเราต้อง‘ทำได้’นั่นย่อมส่งผลให้คุณ‘ทำได้’

จริงๆสุภาษิต‘ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน’เมื่อไหร่ก็งัดขึ้นมาใช้ได้เสมอไม่ว่าคุณจะหันหน้าไปปรึกษาหารือ

กับใครบ้ างแต่พื้นฐานสำคัญคือคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองไว้ระดับหนึ่งก่อนความคิดเห็นของคน

อื่นนับเป็นส่วนเสริมการทำงานด้วยท่าทีมาดมั่นย่อมส่งผลให้ผลงานคุณดูมีคุณค่าเพราะอย่ างน้อยก็

กลั่นกรองออกมาจากความตั้งใจที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดจึงสร้างความเชื่อถือให้แก่ทุกคนรอบข้างได้

6.รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง

ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือมีโทสะออกอาการวีนโดยปราศจากการยับยั้งชั่งใจคุณควรเรียกหาสติมาฉุด

รั้งอารมณ์พย าย ามเอาชนะใจตัวเองให้ได้อย่ าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลถ้ารู้จักหมั่นควบคุม

อารมณ์ตัวเองได้บ่อยๆไม่ทำอะไรหุนหันพลันแล่นคุณก็จะกลายเป็นคนน่ารักน่าคบเพื่อนฝูงต่างเทคะ

แนนนิยมชมชอบใครๆก็อย ากร่วมงานด้วยซึ่งจะทำให้เราก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต

เป็นชีวิตที่ไม่มีวันตกต่ำลงได้ง่ายๆ

7.สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นคนที่มีความสุข

ใครที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสอารมณ์เย็นเบิกบ านใจอยู่เป็นนิจย่อมมีแต่คนอย ากคบหาสมาค มด้วย

ไม่มีใครอย ากอยู่กับคนเจ้าทุกข์หรือมีแต่เรื่องเศร้าใจอยู่ตลอดเวลาหรอกนะความร่าเริงแจ่มใสนั้น

เริ่มต้นด้วยการ‘ยิ้ม’และวิธี‘ยิ้ม’ให้ดีมีเสน่ห์เขาทำกันได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะ

–ยิ้มแม้เวลาโกรธจะช่วยให้คุณคลายอารมณ์โกรธได้เร็วขึ้น

–หัดมองคนในแง่ดีมองโลกในแง่ดีเป็นคนยิ้มง่าย

–ยิ้มทั้งใบหน้าแม้กระทั่งดวงตาก็ยิ้มได้

–อย่ าทำหน้านิ่วคิ้วขมวด

–ฝึกให้เป็นคนมีอารมณ์ขันหาเรื่องสนุกมาคุยดีกว่านินทากาเลเป็นไหนๆ

–ทักทายคนอื่นๆด้วยการยิ้ม

–ตื่นเช้าและก่อนนอนมองกระจกแล้วหัดยิ้มกับตัวเองจะทำให้โลกนี้สดใสขึ้นมาก

8.จริงใจไม่สวมหน้ากาก

พูดง่ายๆคือต้องรู้จักให้เกียรติยกย่องชมเชยคนที่เขาประสพความสำเร็จหรือมีผลงานดีโดดเด่น

คุณควรรู้จักที่จะแสดงความยินดีกับคนอื่นอย่ างจริงใจเต็มใจและบริสุทธิ์ใจไม่ควรอิจฉาริษย าและ

อย่ าลืมหัดให้ตัวเองเป็นคนมีน้ำใจต่อคนอื่นแสดงความจริงใจกับทุกคนอย่ างเสมอต้นเสมอปลาย

มิใช่กับใครคนใดคนหนึ่งหรือเฉพาะกับคนที่มีผลประโยชน์แบบนั้นไม่ทำให้ชีวิตคุณได้ดี

มีความสุขตลอดรอดฝั่งหรอก

9.เป็นคนมีมารย าท

‘มารย าท’เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นได้แต่ก็สามารถทำ ล าย

ภาพลักษณ์ของคุณได้ทันทีเช่นกันมารย าทไม่ใช่กฎระเบียบที่จุกจิกวุ่นวายแต่อย่ างใด

เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้และปฏิบัติได้การนำมาใช้ก็ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

เพราะมารย าทที่ดีงามในสถานที่หนึ่งอาจไม่เหมะสมหรือไม่สมควรอย่ างยิ่งกับอีกสถานที่หนึ่งที่แตกต่างกัน

ดังนั้นต้องหมั่นสังเกตความเหมาะสมที่ควรแสดงออกด้วยซึ่งหากคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดี

มีมารย าทหรือการแสดงออกที่งดงามย่อมทำให้คุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าประทับใจในสายตาของคนทั่วไปเสมอ

10.กิริย าวาจา

ในโลกของการทำงานหรือในสังค มจำเอาไว้เลยว่าสำเนียงส่อภาษากิริย าส่อสกุ ลจริงๆนะ

เพราะหากคุณมีกิริย าท่าทางหรือพฤติกร รมเช่นไรสายตาที่คนอื่นมองคุณจะตัดสินได้ว่าคุณเป็นคนอย่ างนั้น

รวมไปถึงคำพูดซึ่งสามารถบ่งบอกถึงพื้นฐานทางความคิดและนิสัยของคนคนนั้นได้เป็นอย่ างดี

พูดดีเป็นศรีแก่ตัวพูดไม่ดีหรือพูดให้ร้ ายคนอื่นก็มีแต่ส่งผลทางร้ ายให้กับตัวเองทั้งสิ้น

จึงจำต้องทั้งพูดดีทำดีและคิดดีด้วยค่ะ

11.มาดผู้นำอยู่ในบุคลิก

คุณจะเป็นคนที่โดดเด่นในหมู่เพื่อนร่วมงานได้หากคุณมีมาดผู้นำแฝงอยู่ในตัวตนมาดดังกล่าว

ได้มาจากการเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มั่นใจกล้าคิดกล้าตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการยื่นมือเข้าไป

ช่วยเหลือแก้ปัญหาอย่ างมีเจตนาดีหรือมีการเสนอไอเดียต่างๆอยู่เสมอจะทำให้คุณแลดูเป็นคน

ใส่ใจในการทำงานตลอดเวลา

12.เข้ากับเจ้านายได้ดี

ทุกวันนี้การทำงานหนักและหวังเพียงความสามารถหรือการเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน

คงไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในที่ทำงานอย่ างโดดเด่นได้หากคุณไม่สามารถเข้ากัน

ได้ดีกับเจ้านายแล้วล่ะก็เชื่อว่าไม่รุ่งค่ะ

เพราะเจ้านายคือผู้ชี้เป็นชี้ ต า ย คือผู้หยิบยื่นโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งรวมไปถึงการขึ้น

เงินเดือนให้กับคุณที่บอกมานี่ไม่ใช่ให้คุณทำตัวเลียแข็งเลียขานะคะพิสูจน์ตัวเองด้วยความ

สามารถจะดีกว่าการเป็นคนตื่นตัวอยู่เสมอ

มีหัวข้อเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องรอบรู้รอบตัวไปนั่งคุยกับเจ้านายได้อย่ างไม่ขัดเขิน

จะทำให้คุณยิ่งได้เพิ่มคะแนนพิเศษส่วนเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงในการคุยกับเจ้านายคือเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือน

การเมืองและเรื่องส่วนตัวมากเกินไปจำไว้ว่าเส้นขีดขั้นความเป็นกันเองระหว่างคุณและเจ้านาย

ยังเป็นเส้นที่เห็นเด่นชัดอยู่เสมอ

13.ทำตัวให้น่าประทับใจในที่ประชุม

เทคนิคที่จะช่วยให้คุณเข้าประชุมอย่ างมืออาชีพคือ

–แต่งตัวให้ดูดีเหมาะสม

–ไปประชุมให้ตรงต่อเวลา

–เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมทุกครั้ง

–เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมไม่ใช่เป็นแค่ผู้สังเกตการณ์

ปล่อยให้คนอื่นประชุมกันไปแต่ตัวเองนั่งรอเวลาเฉยๆและก็อย่ าออกตัวจนทำให้ความคิดของคุณติดลบล่ะ

–อย่ ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆต้องแน่ใจว่าเก็บร ายละเอียดของงานได้มากพอที่จะไม่ทำให้คนอื่น

ถือโอกาสฉกฉวยเอาความคิดของคุณไปเสริมแต่งเป็นผลงานเขาเองอย่ างสมบูรณ์กว่า

–พูดในห้องประชุมอย่ างเสียงดังฟังชุดเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าคุณพูดอะไรแต่ไม่ใช่ตะโกนออกมา

ซึ่งการพูดจาเสียงดังฟังชัดจะช่วยทำให้คุณดูมีอำนาจขึ้น

–เอ่ยคำชมในความคิดของคนอื่นอย่ างจริงใจในที่ประชุมเช่น“ฉันชอบไอเดียของคุณนะ

และคิดว่ามันต้องได้ผลแน่ๆ”ฟังการร ายงานของเขาอย่ างตั้งใจ

หากเป็นไอเดียที่ดีควรเอ่ยชมเป็นระยะและมีการถามคำถามเป็นช่วงๆ

–ปิดการประชุมอย่ างมืออาชีพเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงอย่ ารีบเก็บเอก ส ารแล้วเดินออกจากห้องประชุมทันที

ควรอ้อยอิ่งสักครู่เดินไปหาผู้ที่เป็นหัวหน้าการประชุมบอกเขาว่าการประชุมวันนี้ได้ประโยชน์มากสามารถนำไอเดียใหม่ๆ

ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้รวมถึงให้คิดว่าการประชุมเหมือนกับอยู่บนเวที

ประชุมทุกครั้งเป็นสิ่งท้าทายที่จะให้คุณได้แสดงความสามารถออกไปและคุณรู้มั้ยว่าหลายๆ

บริษัทใช้การประชุมเป็นเวทีสำหรับค้นหาด าวดวงใหม่ให้กับบริษัทด้วย

ฉะนั้นให้การประชุมเป็นโอกาสทองของคุณดีกว่า

ขอขอบคุณprosofthcm

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น