6 เหตุผล ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้ พร้อมที่จะดูแลคุณไปทั้งชีวิต

ชีวิตของชายหนุ่ม เมื่อความรักสุกงอมเหมือนจะได้เวลาก้าวไปอีกขั้น จะมั่นใจได้อย่ างไรว่า

ผู้ชายอย่ างเราพร้อมสำหรับการแต่งงาน การจะจูงมือแฟนสาวคนรักเข้าพิธีแต่งงานแล้วเริ่มต้น

ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ควรต้องคิดถึงอะไร เหตุผลอะไรที่ชี้้ว่าผู้ชายพร้อมแต่งงานแล้ว แล้วผู้ชายอย่ าง

เราจะต้องทำยังไงดีถึงจะรู้ได้ว่าพร้อมแล้วสำหรับการใช้ชีวิตคู่จริง ๆ โดยเฉพาะหากฝ่ายหญิงเริ่ม

เอ่ยถึงการ แต่งงาน บ่อยมากขึ้น อะไรบ้ างที่ต้องคิดพิจารณา อะไรบ้ างที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชาย

พร้อมที่จะแต่งงานแล้วจริง ๆ มาลองดูเหตุผลกัน

1. การแต่งงานเป็นที่ยินดีจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายและคนใกล้ชิด

การแต่งงานนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคนสองคน แต่ยังมีเรื่องของครอบครัวแต่ละฝ่าย ที่ควรจะได้รับ

การยินยอมและเห็นด้วยจากพ่อแม่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพราะฉะนั้นนอกจากจะขอหญิงสาวที่รัก

แต่งงานแล้ว ก็เข้าหาพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเพื่อสู่ขอให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมและประเพณี

เพื่อความสบ ายใจของทั้งสองฝ่าย

2. มีความพร้อมด้านการเงิน

ผู้ชายที่พร้อมแต่งงานควรจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีฐานะการเงินอยู่ในระดับที่นอกจาก

จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ก็ต้องสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ด้วย เนื่องจากการสร้างครอบครัว

นั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายอย่ าง โดยเฉพาะการส่งเสียเลี้ยงดูลูก ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ

ที่ผู้ชายไม่ควรจะมองข้ามเป็นอย่ างยิ่ง เพราะไม่งั้นเมื่อแต่งงานไปก็อาจทำให้ทั้งตัวเองและครอบครัวลำบากก็ได้

3. เลิกมีความคิดเรื่องชีวิตอิสระได้แล้ว

เมื่อผู้ชายมีความรู้สึกพร้อมที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวใช้ชีวิตคู่ ก็จะต้องมาพร้อมกับการยอมเสีย

ความอิสระและเวลาส่วนตัว ยอมเที่ยวให้น้อยลง มีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น เพราะชีวิตแต่ง

งานนั้นไม่เหมือนคนโสด คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้ว จะคิดจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงคนข้างหลัง

คนที่รออยู่ที่บ้ าน ยิ่งการเป็นผู้ชายซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยแล้ว ยิ่งต้่องตระหนักเรื่องนี้ให้มาก ๆ

4. พร้อมที่จะเป็นพ่อคน

แม้ว่าคู่แต่งงานหลาย ๆ คู่ อาจจะไม่ได้วางแผนไว้สำหรับการมีลูก แต่โดยทั่วไปการเริ่มต้นใช้ชีวิต

คู่ย่อมตามมาด้วยการมีทาย าท ลูกน้อยตัวเล็ก ๆ ซึ่งแน่นอนว่าผู้ชายที่จะแต่งงาน ก็อาจจะต้องพร้อม

สำหรับการทำหน้าที่เป็นคุณพ่อที่ดีด้วย

5. รู้สึกมั่นใจในตัวฝ่ายหญิงมากพอแล้ว

ความรู้สึกรักและคิดว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ใช่อาจไม่สามารถใช้ตัดสินได้ซะทีเดียวว่าคุณจะสามารถแต่ง

งานใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนั้นได้ตลอดไป เพราะชีวิตหลังแต่งงานนั้นยังมีอะไรอีกมากมายที่คุณอาจยัง

ไม่รู้ ซึ่งก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกัน คุณควรจะใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กันให้แนบนั่น เรียนรู้ตัวตนซึ่ง

กันและกัน ยอมรับข้อเสียของเธอได้ รวมทั้งในเรื่องของความคิด ทรรศนคติต่าง ๆ ที่ไม่ขัดแย้งกันมากจนเกินไป

6. แน่ใจแล้วว่าไม่ต้องการใครคนอื่นอีก

การแต่งงานโดยที่ยังไม่พร้อมหรือไม่คิดไตร่ครองให้ดีเสียก่อนอาจนำพาไปสู่การหย่ าร้างได้

ซึ่งก่อนที่ตัดสินใจขอเธอแต่งงาน คุณจะต้องมั่นใจว่ารักและต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้หญิงคนนี้จริง ๆ

และจะไม่เปลี่ยนใจ ไม่มองหาผู้หญิงคนอื่นอีก รวมทั้งพูดคุยกับฝ่ายหญิงว่ามีความพร้อมและต้องการที่

จะใช้ชีวิตระยะย าวร่วมกับคุณแล้วด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ความรักนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก แต่การตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันคงต้องถือว่า

เป็นเรื่องที่ยิ่งกว่านั้น ไม่อาจจะตัดสินใจโดยใช้เพียงแค่อารมณ์ได้ แต่ยังต้องวางแผน และคิดพิจารณา

ถึงด้านต่าง ๆ ซึ่งทั้ง 6 ข้อนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยนี้ได้ว่า ชายหนุ่มสักคนพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิต

ก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งกับหญิงสาวที่รัก และพร้อมสำหรับการแต่งงานแล้ว

 

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ โดย : womenshealthmag

: lifehack.org

: kapook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น