ทำยังไงให้เงินเหลือ เมื่อเงินเหลือทั้งเดือนเราก็จะสบ าย

หากพูดถึง เรื่องการเงินที่ดี…วันนี้เรามั่นใจหรือไม่ว่าเรามีการเงินที่ดี…ไม่ว่าในวันนี้หรือในอนาคต..

ราได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว..แต่หากวันนี้ยังไม่มั่นใจ..เรามี 12 วิธี ที่จะทำให้ท่าน

มีการเงินที่ดีมาแนะนำค่ะ

.. จดบันทึกรายรับ รายจ่าย

การบันทึก จะทำให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้ าง และรายการใดที่สามารถ ลดค่าใช้จ่ายลงได้

เพื่อจะได้ มีเงินเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้

.. มีบัญชีสำรองฉุกเฉิ น

บัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ ย ามฉุกเฉิ น ควรเตรียม 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

.. เก็บออมสม่ำเสมอ

วินัยในการออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีรายได้เข้ามา ควรเก็บออมก่อนที่เหลือ ค่อยนำไปใช้จ่าย

ออมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน

.. มีเป้าหมายทางการเงิน

การตั้งเป้าหมาย ทางการเงินจะทำให้เรารู้ว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ ถึงจะสามารถมีเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะย าวไม่ว่าจะเป็น การวางแผนทุนการศึกษา วางแผนเกษียณ

.. ไม่สร้างหนี้ ที่ไม่จำเป็น

หนี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสมพิจารณา ถึงความสามารถในการชำระและ การปลดหนี้ทุกอย่างก่อนเกษียณ

.. หมั่นดูแลสุขภ าพ ร่างก าย

การดูแลสุขภ าพ ร่างก าย หมั่นออกกำลังกาย พักผ่ อนให้เพียงพอใส่ใจเรื่องอาห าร การกินที่มีประโยชน์

เพื่อสุขภ าพ ที่ดีเพราะหากมีปัญหาด้านสุขภ าพ ก็จะมีผลกระทบต่อการทำงานค่าใช้จ่าย ค่ารักษ า พย าบ าล

การดูแลสุขภ าพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง

.. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน

การที่เรามีความรู้ ทางการเงินจะช่วยให้เรามีระบบการจัดการเงินที่ดี มีการวางแผนการเงินที่ดี

รวมถึงการติดตามข่าวส ารเกี่ยวกับ การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ทางการเงิน

ซึ่งอาจมีผลกระทบกับเรา และเราก็จะสามารถ เตรียมการณ์ได้ทันท่วงที

.. รู้จักการป้องกันความเสี่ ย ง

อย่าใช้ชีวิตบนความประม าท เรื่องการป้องกันความเสี่ ย ง ก็ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น ด้านประกั นชีวิต

ประกั นสุขภ าพ ประกั นภั ยเพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็จะสามารถลดความเสียหายลงได้

.. รู้จักการล งทุ น เพิ่มความมั่งคั่ง

ในยุคปัจจุบัน หากไม่รู้จักการล งทุ น เพื่อนำเงิน ที่มีไปต่อยอดแล้ว ถือว่าเสียโอกาสด้านผลตอบแทนมากเลยทีเดียว

เพราะการฝากเงินธนาคาร ไม่ได้ให้ผลตอบแทนมาก เท่าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบแทนเงินฝาก

ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถชนะอัตราเงินเฟ้อได้เลย

.. มีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ทาง

เมื่อรายจ่ายยังมีหลายทาง การมีรายได้ ทางเดียวถือว่ามีความเสี่ ย ง อีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียว

เพราะหากรายได้หลักนั้นเกิดมีปัญหาต้องสะดุด หยุดลง

โดยที่ไม่มีรายได้อีกทางรองรับ การหาช่องทาง รายได้เพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

. . การวางแผนภาษี

เพื่อใช้สิทธิลดหย่อน ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประหยัดเงินที่จ่ายภาษี

สามารถนำเงินที่ประหยัดภาษีมาเป็นเงินออมเพิ่มได้

.. รู้จักจัดสรร รายได้

รายได้เมื่อ รับมาแล้ว จัดสรรใช้จ่าย เหลือเก็บออมและล งทุ น 10% – 30%

ขอขอบคุณ T h i d a r a t K e e r e e t a,F i n a n c e C o a c h

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น