ยุคนี้คนตรงอยู่ย าก คนสร้างภาพอยู่สบ าย (เขียนไว้ดีมาก)

สมัยนี้ “คนตรงๆ” อยู่ย าก มีแต่..คนสร้างภาพ ที่อยู่ได้สบ าย

เคยเห็นกับตา…เพื่อนคนนึงทำงานโรงงานเงินเดือน 11,000 ยอมกู้เงิน 25,000 มาซื้ อ ล้ อ แม็ก ใหม่

เพียงเพราะ.. “อย ากได้”เพื่อนคนนึงเป็นพนักงานห้ างสรรพสินค้าเงินเดือน 13,000 ยอม กู้เงิน

ยอมรู ด บัตร…ซื้ อ ไ อ โ ฟ นเพียงเพราะ.. “คนที่เขาไม่ ช อบ มี แต่..เขาไม่มี

ผู้หญิง คนนึงที่ผมรู้จัก อยู่ กับ แข กกับลูกค้า ได้เงินมา ซื้ อกระเป๋าใบละ

4-5 พัน ซื้ อรองเท้า 9 พัน ซื้ อกางเกงให้ตัวเอง ตัวละพันทั้งสามคนผมรู้จักในชีวิ ตจริง

ปัจจุบัน ทุกคนลำบ าก ย ากจนห นี้สิน…รุงรัง เกลี ยดเพื่อนร่วมงาน… ไม่ชอบเจ้านายเบื่ องาน

เบื่ อชีวิ ต อย ากลาออก แต่ก็ทำไม่ได้… เพราะ เป็นห นี้ บั ตร ผ่ อนรถ ค่าเช่าห้อง สา รพัดค่าใช้จ่าย

หาได้เดือนชนเดือน บ างเดือนโทรไปยืมเงินพ่อแม่ที่บ้ านนอกผมบอกกับทั้งสามคนว่า…

ถ้าไม่อย ากมีชีวิ ตแบบนี้

1. เลิกใช้ชีวิ ตแบบ (รสนิยมสูงรายได้ต่ำเสียที)

อย่ าทำอะไรเกินตัว อย่ าให้ความสำคัญกับวัตถุ มากกว่าคุณค่าของตัวเอง!!!

2. พัฒนาตัวเอง (เลิกเสือกเรื่องชาวบ้ าน)

ไม่ต้องไปตาม ไม่ต้องไปคอ ม เ ม นท์ วิพ า ก ษ์ วิจ ารณ์ ตามประเด็ น ดราม่า…

เอาเวลาไปหาข้อมูลเรื่องทำมาหากินอาชีพที่ตัวเองสนใจ

3. ผมสอนให้มองเรื่องทำมาหากิน

ตั้งใจทำมาหากิน ฝึกฝนทักษะในเรื่องทำมาหากิน

เมื่อชำนาญแล้ว รู้จริงแล้ว ถนัดแล้วก็เหมือนว่ายน้ำเป็นแล้ว คำว่า… “เสี่ ย ง” ก็น้อยลงเพราะการทำอะไรที่เราถนัด

เท่ากับเราได้เปรียบพูดง่ายๆ ผมบอกให้เขาตั้งใจทำมาหากิน ศึกษาเรื่องทำมาหากิน

เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีชีวิ ต เดือนช น เ ดือนไม่ต้อง แต่งตัวออกไปทำตาม คำ สั่ ง.. ใคร ?

ไม่มีใคร สนใจสักคนไม่มีใครทำตามสักคน

ทุกคนก็เลย…วนอยู่ที่เดิมไปทำงาน สิ้นเดือนรับเงิน จ่ายหนี้ฉลองกินชาบูต้นเดือน

กลางเดือนหมูกะทะปลายเดือนต้มมาม่า ยอมแด ก.. มาม่า

เพื่อให้รถสวย เพื่อให้คนชมว่ารถตัวเองสวย!!ยอมเป็นหนี้ เพื่อให้คนมองว่า.. ตัวเองมีทัดเทียมคนอื่น

ไม่เหนื่อยกันบ้ างหรือไง…? กับสังค มหน้าก าก(สังค มจอ ม ป ล อ ม)

ผมเหนื่อยแทน… นี่แหละสาเหตุที่ทำให้คนจำนว นไม่น้อย ลำบ าก ย ากจนและมีชีวิ ตที่ไม่มีความสุขเลย

และต้องเป็นแบบนี้ไปนานเท่านาน จนแก่..ถ้าไม่อย ากเป็นแบบนี้ ก็พัฒนาตัวเองซะตั้งใจทำมาหากินซะ

ความสำเร็จมันก็ง่ายๆแค่นี้เอง

 

ขอบคุณบทความจาก. สิริทัศน์ สมเสงี่ยม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น