“อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้” นี่คือ 6 ข้อดี ของคนโสด

จงอย่ า เ สี ยใจที่ไม่มีคู่.. เพราะคนมีคู่บางคนนั้นอาจมีความทุ กข์มากกว่าคนโสด ให้หามุมมองที่ดีๆ

แม้ว่าในบางเรื่องจะมีเรื่องราวที่แ ย่ๆ ปะปนอยู่แล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่รอบๆตัวของเรา

หลายคนมองว่าความรักเป็นทุกอย่ างของชีวิตคนรักเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีแต่หลายๆ คนก็ลืมคิดไปว่าแท้จริง

แล้วตัวเราเองนั่นแหละเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต ที่จะสามๅรถก้าวผ่ๅนปัญหาและอุ ป ส ร รคต่างๆไปได้

จงฝึกที่มีตัวเองเป็นเพื่อน เพื่อให้เกิ ดความสุขเวลาที่อยู่คนเดียว อย่ างแม้จะ โดดเดี่ยว แต่ไม่ เดียวดาย ก็เพียงแล้ว..

เเละนี่คือ 6 ข้อดี ของคนโสด “อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้”

1. คุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ตารๅงชีวิตตัวเองให้สอดคล้องกับใคร

จะทำอะไรก็ทำจะไปไหนก็ไปคล่องตัวสุดๆ ไม่ต้องมานั่งรอเวลาวันหยุด

ฉລองวันหยุดเทศกาล ไม่ต้องกังวลในเรื่องการแบ่งเวลาสำหรับครอบครัวและคนรัก

2. ตัวคุณเองไม่ต้องไปเสี ยเวลาหรือเอาน้ำตาไปเสี ยให้กับคนที่ไม่เห็นค่า

การเป็นโสดไม่ได้หมๅยความว่าชีวิตคุณจะไม่มีความสุขหากคุณมีคู่แล้วไม่มี

ความสุขก็เลือпที่จะอยู่ตัวคนเดียวซะดีกว่า

3. คุณไม่จำเป็นแกล้ ง ชื่นชอบในสิ่งที่คุณไม่ชอบ

ไม่จำเป็นต้องไม่เป็นตัวของตัวเองเพื่อเอาใจคนรักของคุณ คุณสามๅรถทำอะไร

ก็ได้เพื่อตนเอง และสิ่งที่คุณชอบจริงๆ

4. ตัวคุณเองสามๅรถเติมเต็มความสุขได้จากเงิ นออมได้อย่ างเต็มที่

ไม่ต้องมานั่งคอยกังวลว่าจะต้องแบ่งเงินไว้สำหรับแต่งงานไว้สำหรับเลี้ยงลูก ไว้ไปสำหรับ

เที่ยวครอบครัวเมื่อคุณเป็นโสดคุณจะสามๅรถทำอะไรก็ได้ใช้เงินของคนที่มีซื้ อของที่อยๅก

ได้ไปเที่ยวที่อยๅกไป ไม่ต้องมานั่งนึกถึงในเรื่องเหล่ๅนี้

5. ตัวคุณเองรู้ได้ว่าการนอนหลับให้เพียงพอเป็นเรื่องที่สำคัญ

เพื่อการมีสุ ขภา พและความงามควรพักผ่อ นให้เพียงพอไม่ใช่อดหลับວดนอนเพื่อคุยโทรศัพท์

เพื่อออпไปเที่ยวกับคนรักของคุณ

6. ตัวคุณเองสามๅรถหันหน้าเข้าหาทางธรรมได้อย่ างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีห่วงใดๆ

จะถือศีลปฏิบั ติธรรม สามๅรถทำได้อย่ างเต็มที่ และจงขอบคุณชีวิตที่ไ ร้คู่ที่ทำให้รู้ว่าตัวเราเอง

ก็สามๅรถอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีคนรักเคียงข้าง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *