คุณจะไม่มีวันเห็นคุณค่า ถ้าไม่เสียมันไป “อย่ ามากอดฉันใน..วันที่ไม่รู้สึกอะไรแล้ว”

สะกดคำว่า “สายเกินไป” เป็นไหมคนบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับความเจ็ บป วดโดยที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้

คนเหล่านั้นมักจะโท ษฟ้าดินโท ษโชคชะตาที่ทำให้เขาต้องทนทุกข์ท ร ม า นแต่กลับไม่เคยโท ษการกระทำของตัวเอง

เลยหากวันนี้เราเป็นฝ่ายทำเ ล ว ทำไม่ดีกับใครจงรีบขอโท ษ และกลับตัวเสี ย ทำดีกับเขาให้มากๆหากวันนี้ทำให้ใคร

เสี ยน้ำตาจงกล้าที่จะขอโท ษ และยอมรับในความผิดนั้นเสียจงลุกขึ้น แล้วบอกกับเขาว่า จะไม่ทำให้ร้องไห้อีกหากวันนี้

ทำให้ใครผิดหวังในตัวเราจงลบความคิดไม่เอาไหนออกจากชีวิตเสียอย่ าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์โดย

ที่เราไม่เร่งแก้ไข หรือปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพราะเวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจสายเกินไปแล้ว

ตอนที่ฉันจาก ไปแล้วอย่ ากอดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึก

ไม่ต้องเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้เพราะ… ฉันไม่ได้ใช้แล้ว

อย่ าตอบคำถามที่ฉันเคยอย ากรู้เพราะฉันไม่ได้ยินแล้ว

อย่ าบอกว่า.. ขอโทษ เพราะฉันตื่นขึ้นมาให้อภัยเธอไม่ได้

บางคนใช้ชีวิต ทั้งชีวิตอยู่กับความเจ็ บป วดโดยไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้และมักจะโทษฟ้าดิน โทษโชคชะตาที่ทำให้เขาต้อง

ทุ กข์ทร ม านแต่ไม่เคยมองการกระทำของตนเองเลยแม้แต่น้อยถ้าวันนี้เราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับใครจงเอ่ยคำขอโทษ และเปลี่ยนตัวเอง

ใหม่ถ้าวันนี้ทำให้ใครเสียน้ำตา จงบอกกับเขาว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกถ้าวันนี้ทำให้ใครผิดหวังจงลบความไม่เอาไหนออกจากชีวิตไปเถิดอย่ า

ปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลยเพราะเวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจสายไปแล้วก็ได้ตอนที่ฉันจากไป

แล้วอย่ ากอดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึกอะไรอย่ าเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้เพราะฉันไม่ได้ต้องการแล้วอย่ าบอกว่าขอโทษ เพราะฉันตื่นขึ้นมาให้

อภัยเธอไม่ได้อย่ ารอให้สายเกินไป เพราะเวลาไม่เคยรอใครเลยสักคน

ขอบคุณ r o w w a d e e

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *