Home ข้อคิด (เขียนไว้ดีมาก) ลูกไม่ต้องเก่งมากก็ได้ “แค่..ลูกเป็นคนดี” แม่ก็ภูมิใจแล้ว

(เขียนไว้ดีมาก) ลูกไม่ต้องเก่งมากก็ได้ “แค่..ลูกเป็นคนดี” แม่ก็ภูมิใจแล้ว

0 second read
ปิดความเห็น บน (เขียนไว้ดีมาก) ลูกไม่ต้องเก่งมากก็ได้ “แค่..ลูกเป็นคนดี” แม่ก็ภูมิใจแล้ว
0

ไม่มีพ่อแม่คนไหนดีพร้อม 100% เพียงแต่ในทุกวัน เราต้องทำบทบาทพ่อแม่

ให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่คนก็เท่านั้น เด็กทุกคนมีสิ่งวิเศษติดตัวลูกมาทุกคน

และ สิ่งวิเศษเหล่านั้น ก็ไม่เหมือนกันทุกคน เรามีหน้าที่เพียงเฝ้ามอง

และ ค้ นหา สิ่งวิเศษในตัวลูกเราให้เจอ คอยสนั บสนุ น และส่งเสริม ให้ลูกเติบโตขึ้นไปเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม

– อย่ าพย าย าม ปั้นลูกเราให้เหมือนลูกใคร

– อย่าขี ด เ ส้น ให้ลูกเราเดินตามลูกใคร

– อย่าตั้ง เ ป้า ให้ลูกเรามีจุดหมายแบบใคร

– อย่าบั ง คับ ให้ลูกเราเป็นอย่างใคร

อย่ าพย าย ามกดลูกลงพิมพ์.. ให้ออกมาเป็น บ ล็อคเดียวเหมือนกันทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น… ลูกใครเรียนอันนี้แล้วดี ก็พย าย ามจะส่งลูกเราไปเรียนบ้าง ?

โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกนั้น ชอบหรือเปล่า..

ลูกใครทำได้แบบนี้.. ก็พย าย ามกระตุ้ น ให้ลูกเราทำได้แบบนั้นบ้าง

ลูกใครคิดแบบนั้น.. ก็พย าย ามจะบอกให้ลูกเราคิดแบบเดียวกับเขาบ้าง ?

แบบนั้นไม่ใช่การค้ นหา สิ่งวิเศษในตัวของลูกเรา แต่..เรากำลังพย าย าม

“ล บ “ สิ่งวิเศษที่ลูกเรามี แล้วยัดอย่ างอื่น ที่ได้ดั่งใจเราเข้าไปแทนที่เองต่างหาก

“ลูกเราไม่ต้องเหมือน.. ลูกใครๆ ก็ได้

ลูกเราไม่ต้องเก่ง.. เท่าเหมือนใครก็ได้

ลูกเราไม่ต้องคิด.. เหมือนลูกใครก็ได้

ลูกเราไม่ต้องมีเป้าหมายเดียวกับใครก็ได้

แม้แต่..ลูกเราไม่ต้องเหมือน เราก็ได้เลย

ขอแค่ให้เค้าเป็นในสิ่งที่เขา.. ตั้งใจจะเป็น

อยู่ในขอบเข ตความดีงาม นั่นหละพอแล้ว”

Load More Related Articles
Load More By Lookmhoo Chonticha
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 พฤติกร ร มที่พ่อแม่…ทำให้ลูกเป็นเด็ก “ไม่รู้จักโต”

อย่างไรก็ดีเพราะพ่อและแม่ คือคนที่รักและหวังดีกับลูกมาก … …