Home ข้อคิด (เขียนไว้ดีมาก) อย่าคาดหวัง อะไรจากลูก ๆ ถึงแม้จะเลี้ยงเขามา…

(เขียนไว้ดีมาก) อย่าคาดหวัง อะไรจากลูก ๆ ถึงแม้จะเลี้ยงเขามา…

0 second read
ปิดความเห็น บน (เขียนไว้ดีมาก) อย่าคาดหวัง อะไรจากลูก ๆ ถึงแม้จะเลี้ยงเขามา…
0
อย่าคาดหวัง อะไรจากลูกๆ

ข้อคิด..คนเป็น “พ่อแม่” ถึงแม้จะเลี้ยงเขามา ก็ อย่าคาดหวัง อะไรจากลูกๆ อย่าคาดหวัง ให้เขาคอยดูแลคุณยๅมแก่..

เขาก็มีหน้าที่ต้องวุ่นวๅยกับการงาน และภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือดูแลอะไรคุณได้มากนัก

คนอายุเกิน 50 อย่ๅงคุณต้องเลิกเอาสุขภาพ ไป แ ลกกับความร่ำรวยได้แล้วนะ

(มีเงินเท่าไรก็ซื้อสุขภาพคืนมาไม่ได้)

ดังนั้น สิ่งที่คุณควรจะทำคือ การดูแลร่างกายของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ณ เวลานั้น ตราบใดที่คุณยังมีข้าว

มีปลา มีอาหารกินอย่างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน “เพียงเท่านี้ ชีวิตก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้ว”

อายุขนาดนี้คุณควรอยู่อย่างเป็นสุข ทุกคนทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบแข่งขันกันไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคม

หรือความก้าวหน้าของลูก ๆ สิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆนั้น คือ “การแข่งกันมีความสุข”

และมีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาวปราศจากโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ส่วนสิ่งไหนที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็อย่าไปฝืนธรรมชาติ ให้จิตใจเป็นกังวล

เป็นการทำล า ย สุขภๅพจิตตัวเองเปล่าๆ

(จงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็น)

ยิ่งช่วงอายุ 50 ขนๅดนี้แล้ว คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ

และสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี “คิดถึง..แต่สิ่งที่ทำให้”

ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน นั่นก็หมายความว่า..“คุณได้ผ่านวันเวลาอย่างเป็นสุขแล้ว”

วันเวลาที่ผ่านไปอยู่ทุกขณะ คุณจะ สู ญ เ สี ย 1 วัน ไปเรื่อยๆ

แต่ถ้ามันผ่านไปอย่างมีความสุข นั่นหมายความว่า.. วันนั้น คือ “วันที่คุณได้กำไร”

จิตใจที่ดีจะช่วยรักษาสุขภๅพที่ดีของคุณได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร ค ก็จะหายเร็วขึ้น

แต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็…

ความ เ จ็ บ ป่ ว ย จะไม่มีทางมาหาคุณได้เลย ออกกำลังกายให้เพียงพอ เพราะ

การออกกำลังกายเป็น “ย ๅ รั ก ษ า” ที่ดีที่สุด

ที่จะช่วยบำรุงรักษา ร่างกๅยของคุณให้คงอยู่ได้อย่ๅงมีคุณภาพ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ กินอาหารให้ครบหมู่ ได้วิตามิน

และแร่ธาตุอย่ๅงเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า… “ชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปี จะเป็นของคุณแน่นอน”

เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ

เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเยาว์วัยและมีความหมๅยอยู่เสมอ “ข าด” พวกเขาเมื่อใด..

คุณจะต้องรู้สึกเสียดายอย่างแน่นอน..

ขอบคุณข้อคิดดีๆ อ่ านแล้วเห็น เฉลียงชีวิต” ในบั้นปลายชีวิตวัยเกษียณ

“อายุเราเลือกไม่ได้ก็จริง แต่ช่วงเวลาชีวิตเราเลือกได้”

Load More Related Articles
Load More By Lookmhoo Chonticha
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 พฤติกร ร มที่พ่อแม่…ทำให้ลูกเป็นเด็ก “ไม่รู้จักโต”

อย่างไรก็ดีเพราะพ่อและแม่ คือคนที่รักและหวังดีกับลูกมาก … …