Home แม่ลูก.. โ ร ค ไม่รู้จักลำบาก เด็กรุ่นใหม่ (อยากให้พ่อแม่ได้อ่าน…)

โ ร ค ไม่รู้จักลำบาก เด็กรุ่นใหม่ (อยากให้พ่อแม่ได้อ่าน…)

1 second read
ปิดความเห็น บน โ ร ค ไม่รู้จักลำบาก เด็กรุ่นใหม่ (อยากให้พ่อแม่ได้อ่าน…)
0
เด็กรุ่นใหม่

สำหรับ เด็กรุ่นใหม่ แล้ว เชื่อว่ามีความเชื่อมั่น และมั่นใจในตัวเองสูง การดำรงชีวิตและ เด็กรุ่นใหม่

ด้วยวิถีชีวีต ที่เร่งรีบ และเปลี่ยนแปลงไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้น

ทำให้ คนรุ่นใหม่ บางกลุ่ม ไม่รู้จักความลำบาก สำหรับพ่อแม่หลายท่าน

แน่นอนว่า..เคยผ่ านความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อยกว่าจะมีวันนี้

คนเคยลำบากมา ก่อนหลายคนพย าย ามเลี้ยงลูกให้สบายที่สุดอย ากได้อะไรก็ต้องได้

ต้องมีมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน อย ากกินอะไร

ก็ต้องได้กิน เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิดผิด ๆ ที่ว่าไม่อย ากให้ลูกลำบาก

เหมือนเราตอนเ ด็ก เมื่อคุณเลี้ยงลูก แบบไข่ในหิน เช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละ

ที่จะทุ กข์ใจมากที่สุด จนตอนนี้ มีโ รคใหม่บัญญัติขึ้นนั่นคือ “โ ร คไม่รู้จักความลำบาก”เด็กรุ่นใหม่ ไม่รู้จักความลำบาก

“โ ร คใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากพ่อแม่ ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก ๆ

ไม่ผิดที่เราจะเลี้ยงดูลูกให้สบาย เพราะไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกลำบาก”

แต่ความรัก และความหวังดีที่เกินไปของพ่อแม่ อาจส่งผลกระทบต่อการเผชิญโลกความจริง

ของลูกก็เป็นได้ ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

ที่พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักความรับผิดชอบ การแบ่งปัน ความมีวินัย ตลอดจนความลำบาก

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะปล่อยลูกออกไปรับมือกับโลกภายนอกได้ในอนาคต

ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกของความจริง ที่ว่าในชีวิตคนเราจะร วยหรือจน

ทุ กคนก็ต้องพบกับความลำบากกันทั้งนั้น ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิต

พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในสังคมปัจจุบัน เรียนเก่ง อย่ างเดียวมันไม่เพียงพอ

ในการดำเนินชีวิต อย่ างพ่อแม่บางคน ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยห่างอกพ่อแม่เลย

ลูกมีหน้าที่เรียนอย่ างเดียว ผลักดันลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดังในเมืองหลวง

อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่ พ่อแม่ออกให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี

แต่ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใดคำแรกที่ได้ยินคือ..

ขอเงิ นเพิ่ม เงิ นไม่พอ ต้องทำกิจกร รม พ่อแม่ก็เชื่อ ส่งเ งินให้อยู่ร่ำไป

ลูกอย ากได้ก็ซื้อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่า

ลูกเอาเงิ นที่พ่อแม่ส่งให้ ไปเที่ยวสำมะเลเทเม า ตามผับบ า ร์ คนเป็นพ่อแม่เสี ยใจอย่ างยิ่ง

ได้แต่โ ทษตนเองที่ ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก นี่แหละหนา เขาถึงเรียกว่า..

พ่อแม่รังแกฉัน ไม่สอนลูกให้หาเ งินเอง มีแต่ประเคนเ งินให้ลูก พอเงิ นหมด

ลูกหาเงิ นไม่เป็น พ่อแม่ไม่อยู่แล้ว ลูกก็จะทนทุ กข์ลำบาก

ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสี ยง เตื อนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่า…

แม้คุณจะรว ยล้นฟ้ามาจากไหน ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เรียบง่าย

และสอนให้เขาผิดหวัง ให้รู้จักความลำบากบ้างลูกของคุณจะได้เติบโต

อย่ างเข้มแข็ง และเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

ขอบคุณที่มา : postsabaidee

Load More Related Articles
Load More By Lookmhoo Chonticha
Load More In แม่ลูก..

Check Also

7 พฤติกร ร มที่พ่อแม่…ทำให้ลูกเป็นเด็ก “ไม่รู้จักโต”

อย่างไรก็ดีเพราะพ่อและแม่ คือคนที่รักและหวังดีกับลูกมาก … …