Home ข้อคิด (เขียนไว้ดีมากๆ ค่ะ) อย่าเป็นคนเก่งที่..แล้ง “น้ำใจ” จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจ และไม่เห็นแก่ตัว

(เขียนไว้ดีมากๆ ค่ะ) อย่าเป็นคนเก่งที่..แล้ง “น้ำใจ” จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจ และไม่เห็นแก่ตัว

0 second read
ปิดความเห็น บน (เขียนไว้ดีมากๆ ค่ะ) อย่าเป็นคนเก่งที่..แล้ง “น้ำใจ” จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจ และไม่เห็นแก่ตัว
0
น้ำใจ

ว่าด้วยเรื่องของ น้ำใจ มีคุณแม่ท่านหนึ่ง ได้เล่าเรื่องของลูกสาว และขอคำปรึกษาว่า..

จะแนะนำลูกอย่างไรดี ? ลูกสาวเป็นเด็กดี มี น้ำใจ กับเพื่อนๆ แต่โลกในความเป็นจริงก็ไม่เหมือนที่เราคาดหวัง

บางครั้งแม้ลูกจะมีน้ำใจกับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆ ก็ไม่ได้ให้ความมีน้ำใจตอบ ? แถมบางทียังถูกเพื่อน แ ก ล้ ง

และเอาเปรียบ ลูกสาวคุณแม่ ผิ ด หวังกับสิ่งเกิด

เลยไม่แน่ใจว่า..การมีน้ำใจกับเพื่อนๆ แบบนี้ถูกหรือไม่!! แม่สงสัย และเริ่มไม่แน่ใจว่า..

จะตอบลูกอย่างไรดี ? อย่างไรก็ตาม

อย่างแรก.. คุณแม่ต้องมีความเชื่อมั่นก่อน ในเรื่องการทำความดี มีน้ำใจกับคนรอบข้าง

จึงจะให้ความเชื่อมั่น กับลูกได้และต้องให้กำลังใจ และชื่นชมในสิ่งดีๆ ที่ลูกทำไป พ่อแม่บางคน อาจจะบอกลูกว่า…

“ถ้าเป็นแบบนั้น เราก็ไม่ต้องไปดีกับคนอื่นมาก” หรือ สังคมก็เป็นแบบนี้ ไม่มีใครจริงใจ”

แม้กระทั่ง สอนให้ลูกมองโลกในแง่ร้ๅย ถ้าไม่จำเป็น ไม่ต้องทำดีกับใคร ไม่ต้องจริงใจกับใครด้วย

เพื่อจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังทีหลัง คำสอนเหล่านี้..ทำให้เกิดความ ก ลั วในใจเด็กแล้วถ้าได้ฟังบ่อยๆ

เด็กบางคนมีความหวาดระ แ ว ง ไม่กล้ๅที่จะเปิดใจสร้ๅงความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับใคร

กลายเป็นแผ ล ในใจเด็ก พ่อแม่ควรให้ความมั่นใจกับเด็กให้มีกำลังใจ และแน่วแน่ ในความดีที่เราทำไป

อย่ๅงน้อยๆ สิ่งดีที่ทำก็ดีกับตัวเอง ให้มีความหนักแน่นในความดีที่เรายึดมั่น

อย่างที่สอง.. รับฟังและยอมรับความรู้สึกผิดหวังของลูก”

บอกกับลูกว่า เป็นธรรมดาที่ชีวิตเราต้องเจอเรื่องผิ ด หวัง เรื่องบางเรื่อง

ก็ไม่เป็นเหมือนที่คาดหวัง เรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือ เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของคนอื่นได้”

เราทำได้แต่เพียง ตัดสินใจว่าเราจะทำแบบไหน เป็นอย่างไร?

อย่างที่สาม.. เข้าใจในตัวตนและให้ลูกได้ตัดสินใจ” และเรียนรู้เองว่า จะทำอย่างไรต่อไป

บทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนเขาในวันข้างหน้าว่าเป็นธรรมดา

ที่ในชีวิตของคนเรา ต้องพบเจอกับเรื่องผิดหวัง และหลาย ๆ ครั้งที่ความผิดหวัง

ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะเกิดจากคนอื่น ก็ขอให้อย่ๅท้อแท้ และมีกำลังใจ

ในการทำความดีต่อไป เพื่อความสุขสบายใจ เขียนมาถึงตรงนี้แล้ว

ทำให้คิดถึงคำพูดหนึ่ง ที่บอกไว้ว่า เรามีน้ำใจกับเขา ถึงเขาไม่เห็นน้ำใจเราก็ยังดีอยู่”

การที่เขาไม่มีน้ำใจกับเรา ไม่ได้ทำให้เรา กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจไป

 

“น้ำใจอยู่ที่คนให้.. ไม่ใช่คนรับ

อย่ าเป็นคนเก่ง..ที่แล้งน้ำใจ

จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่..

มีน้ำใจ และ ไม่เห็นแก่ตัว”

Load More Related Articles
Load More By Lookmhoo Chonticha
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 พฤติกร ร มที่พ่อแม่…ทำให้ลูกเป็นเด็ก “ไม่รู้จักโต”

อย่างไรก็ดีเพราะพ่อและแม่ คือคนที่รักและหวังดีกับลูกมาก … …